Wilujeng Boboran Siam 1435 H


Wilujeng Boboran Siam 1435 H

Wilujeng Boboran Siam 1435 H

Congklak di Lambaran Google Indonésia


Poé ayeuna, kabeneran keur ninggang di Hari Anak Nasional. Pikeun miluan ngaramékeunana atawa ngareuah-reuahna, penyungsi Google mintonkeun lambaran hareup mangrupa kaulinan barudak nyaéta Congklak. Pikeun anu panasaran, mangga waé longok wébna. Ngan husus dina poé ieu wungkul, da isuk atawa pagéto mah bakal ganti deui gumantung kana jejer atawa kajadian anu keur ramé.

Lambaran hareup panyungsi Google anu mintonkeun kaulinan Congklak

Lambaran hareup panyungsi Google anu mintonkeun kaulinan Congklak

Lambaran Google anu mangrupa kaulinan Congklak ieu bakal mawa anu nyungsi atawa nempo loka Google Indonésia ka lambaran hasil nyungsi ngeunaan Congklak. Jadi anu panasaran naon ari Congklak, bisa langsung neken kenop mouse kana gambar Congklakna.

Kaulinan Congklak sabenerna mah lain ngan ukur kaulinan urang Indonésia wungkul, da di luar nagri ogé aya anu ngulinkeunana. Saperti di Malaysia jeung Singapur, aya kaulinan anu sarupa reujeung Congklak ieu. Pikeun urang Indonésia, ieu kaulinan sumebar ampir di sakabéh wewengkon Indonésia.

Medalkeun Tulisan di Wéb mah Keur Batur Lain keur Sorangan


Aya benerna ogé tulisan anu dipedalkeun ku blog Niagaweb anu judulna Membangun Audiens Blog Perusahaan. Sanajan éta ditojokeun ka blog pausahaan, bisa diterapkeun ogé ka blog pribadi. Salasahiji anu kudu dicekel nyaéta tulisan anu dipedalkeun dina blog atawa wéb téh lain keur sorangan tapi keur batur. Unggal tulisan anu dipedalkeun dina wéb/blog (wéblog) téh pikeun dibaca ku batur, anu ngahaja atawa teu kahaja ngalongok éta wéblog. Kusabab kitu tulisanana kudu kaharti ku batur, lain ngan ukur kaharti ku sorangan. Salian ti éta kudu cocog reujeung naon anu dipikabutuh ku anu ngalongokna.

Medalkeun tulisan kudu kaharti ku batur

Medalkeun tulisan kudu kaharti ku batur

Alusna mah nyieun tulisan téh diluyukeun reujeung naon anu dipikaresep ku anu ngalongokan éta wéblog. Usahakeun basa anu dipakéna anu merenah jeung cocog reujeung maranéhna. Lain ngan ukur ngudag-ngudag réngking dina penyungsi Google wungkul. Eusi tulisan anu ditojokeun pikeun panyungsi Google reujeung pikeun jalma mah osok aya bédana. Tulisan anu ditojokeun pikeun panyungsi Google mah apanan kudu luyu reujeung kecap koncina, sedengkeun ari tulisan pikeun bacaan jalma anu ngalongok wéblog mah kudu merenah kakalimahana, kudu luyu reujeung aturan nyieun kalimah anu kaharti ku jalma.

Intina mah tulisan anu dipedalkeun téh kudu bisa dibaca kalawan merenah jeung ngeunaheun ku anu ngalongok wéblog. Béh dituna, anu ngalongok téh leuwih kataji ku tulisan anu dipedalkeun. Tur leuwih remen deui ngalongokanana.

(Gambar meunang nginjeum ti niagaweb.co.id)

Piala Dunia 1954, Jérman jadi Jawara Anyar


-

-

Nalika FIFA ngayakeun gempungan di Luksemburg dina ping 22 Juli 1946, salian nangtukeun anu boga hajat pikeun Piala Dunia 1950, ogé ditangtukeun yén Piala Dunia 1954 baris dilumangsungkeun di nagri Swiss. Atuh nalika gempungan satutasna Piala Dunia 1950 di Rio de Janeiro dina ping 22 Juli 1950, dikuatkeun deui pikeun milih Swiss jadi anu boga hajat Piala Dunia 1954. Dipilihna nagri Swiss ieu henteu leupas tina kajadian perang dunia kadua saméméhna anu ngalindes nagri-nagri di Éropah. Anggahota FIFA mikahayang supaya tempat dilumangsungkeunana Piala Dunia téh di tempat anu nétral. Nagri anu ngalumangsungkeunana henteu biluk ka salasahiji pihak anu ngiluan perang. Sakumaha anu dipikanyaho, urut atawa tapak perang dunia kadua dina waktu harita masih kénéh nyangkaruk di unggal nagri anu ngiluan perang. Swiss mangrupakeun salasahiji nagri anu henteu biluk kana éta perang. Salian ti éta, Swiss mibanda ékonomi anu alus dirojong ku ayana tempat tatandang (stadion) anu alus pikeun ngalumangsungkeun tatandang ukuran Piala Dunia. Béh dituna, FIFA arék sakalian ngayakeun hajat miéling milangkala FIFA anu ka-50.

Piala Dunia kalima ieu dilumangsungkeun ti mimiti ping 16 Juni nepikeun ka ping 4 Juli 1954. Pikeun tempatna, aya genep dayeuh anu bakal ngayakeun ieu tatandang. Kagenep dayeuh ieu nyaéta dayeuh Basel (stadion Santo Yakobus), Bern (stadion Wankdorf), Jenewa (stadion Charmiles), Lausanne (stadion La Pontaise), Lugano (stadion Comunale de Cornaredo) jeung Zurich (stadion Hardturm).

Sakumaha Piala Dunia 1950, Piala Dunia 1954 ogé diiluan ku 16 nagri. 14 tim/nagri asalna ti undakan kualifikasi ditambah nagri Swiss salaku anu boga hajat reujeung nagri Uruguay salaku anu nyangking jawara Piala Dunia saméméhna. Undakan kualifikasi diiluan ku sababaraha nagri anu asalna ti padaratan Éropah, Amérika katut Asia.

Nagri Jérman anu dina Piala Dunia saméméhna teu meunang ilubiung, ayeuna mah meunang ngiluan. Kusabab Jérman jadi dua Jérman Kulon jeung Jérman Wétan, duanana diondang pikeun ngiluan undakan kualifikasi. Lamun Jérman Kulon saged ngiluan tur asup undakan puncer Piala Dunia, Jérman Wétan mah embungeun ngiluan. Jérman Kulon bisa asup undakan puncer sanggeus bisa ngéléhkeun Norwégia jeung Saarland. Aya anu matak hook dina ieu Piala Dunia kuasupna Turki kalawan ngéléhkeun Spanyol, reujeung asupna nagri Bélgia anu ngéléhkeun Swédia. Ti wewengkon Amérika mucunghul Brasil jeung Méksiko pikeun undakan puncer Piala Dunia. Sedengkeun ti wewengkon Asia diwakilan ku nagri Koréa Kidul. Kukituna, Éropah diwakilan ku 12 nagri, Amérika Kalér sanagri, Amérika Kidul tilu nagri ditambah Asia sanagri.

Tatandang antara tim Brasil ngalawan tim Yugoslavia

Tatandang antara tim Brasil ngalawan tim Yugoslavia

Sistem tatandang dina undakan puncer Piala Dunia 1954 ieu kacida bédana reujeung saméméhna, utamana dina undakan kahiji. Nepikeun ka ayeuna ieu sistem tara dipaké deui. Sanajan opat tim aya dina hiji grup, tapi unggal tim henteu ngalumangsungkeun ti tatandang. Unggal tim ngan ukur ngalakonan dua kali tatandang. Opat tim dina sagrup téh dibagi dua jinis: dua tim anu jadi pinunjul, jeung dua tim lain pinunjul. Tatandang munggaran nepungkeun tim anu jadi pinunjul ngalawan tim anu henteu jadi pinunjul. Tatandang kaduana, nepungkeun tim anu jadi pinunjul ngalawan anu jadi pinunjul, jeung tim anu lain pinunjul reujeung sajinisna. Tidak hasil dua kali tatandang ieu, dua tim anu mibanda niléy pangalusna di unggal grup langsung asup kana undakan kadua (parapatfinal). Saterusna mah ngagunakeun sistem gugur (éléh langsung mulang).

Pikeun anu munggaran, jumlah pamilon anu ngiluan undakan puncer Piala Dunia téh jangkep, henteu ngurangan deui. Tina sakabéh pamilon, aya hiji tim anu geus mayung, nyaéta tim Hungaria. Dina wanci harita mah ieu tim mangrupakeun rajana hususna di wewengkon Éropah Wétan. Ieu tim dieusi ku sababaraha urang pamaén anu aralus kalawan cara maén anu matak pikaresepeun nu lalajo. Saméméh Piala Dunia 1954 dilumangsungkeun, tim Hungaria bisa meunangkeun tatandang nepikeun ka 31 tatandang, kaasup nalika meunangkeun medali emas Olimpiade 1952. Dina salasahiji tatandang ngalawan tim Inggeris waé, tim Hungaria bisa nyitak loba gul: 6-3 nalika maén di Wembley jeung 7-1 nalika maén di Budapest. Sababaraha béntang anu aya dina tim Hungaria ieu diantarana waé Ferenc Puskas, Sandor Kocsis, Nandor Hidegkuti, Joszef Bozsic, jeung anu séjénna. Teu anéh lamun loba anu ngajagokeun tim Hungaria pikeun nyangking kalungguhan jawara Piala Dunia 1954 ieu.

Hal ieu bisa dibuktikeun dina tatandang di Piala Dunia 1954. Dina undakan kahiji, tim Hungaria jadi pinunjul kahiji di grup 2 sanggeus bisa ngéléhkeun tim Koréa Kidul kalawan gul 9-0 jeung Jérman Kulon kalawan gulna 8-3. Tim Jérman bisa nyusul Hungaria ka undakan saterusna sanggeus bisa ngéléhkeun Turki dina babak tambahan (play-off) 7-2 kusabab dua tim ieu mibanda niléy anu sarua. Ti grup séjénna, Brasil jadi jawara grup 1 sanggeus ngéléhkeun tim Méksiko 5-0 jeung imbang ngalawan Yugoslavia. Sagédéngeun Brasil aya Yugoslavia anu jadi jawara kaduana sanggeus saméméhna ngéléhkeun Perancis 1-0. Salaku tim anu jadi jawara Piala Dunia saméméhna, Uruguay bisa asup ogé sanggeus ngéléhkeun Cekoslowakia 2-0 jeung Skotlandia 7-0. Uruguay dituturkeun ku Austria. Anu boga hajat, Swiss bisa asup ka undakan saterusna reujeung Inggeris sanajan ngalaman éléh heula ku Inggeris.

Tatandang dina undakan semifinal antara tim Hungaria ngalawan tim Uruguay

Tatandang dina undakan semifinal antara tim Hungaria ngalawan tim Uruguay

Kadigjayaan Hungaria masih kénéh katempo. Dina tatandang di undakan kadua (parapatfinal), tim Hungaria bisa ngéléhkeun jagoa Amérika Kidul, Brasil kalawan gulna 4-2. Nilik kana kajadian dina ieu tatandang, cenah mah mangrupakeun tatandang anu pangraména. Teu ramé kumaha, wasit Arthur Ellis anu mingpin ieu tatandang nepikeun ka ngaluarkeun kartu beureum nepikeun ka tilu kalina kusabab maraénna kasar.

Tatandang parapatfinal séjénna, tim Uruguay bisa ngéléhkeun tim Inggeris 4-2. Jérman Kulon ogé bisa nyusul sanggeus ngéléhkeun Yugoslavia 2-0. Sedengkeun Austri ngéléhkeun tim anu boga hajat, Swiss 7-5.

Opat tim asup undakan semifinal: Hungaria, Jérman Kulon, Uruguay jeung Austria. Tatandang semifinal nepungkeun Hungaria reujeung Uruguay, Jérman Kulon ngalawan Austria. Hasilna, tim Hungaria bisa ngéléhkeun tim Uruguay dina tatandang anu dilumangsungkeun nepikeun ka babak tambahan. Dina tatandang waktu normal dua tim bisa nyitak dua gul, 2-2. Dina babak tambahan, tim Hungaria bisa nyitak dua gul tambahan bari henteu bisa dibales. 4-2 pikeun tim Hungaria. Sedengkeun dina tatandang saméméhna, tim Jérman bisa ngéléhkeun tim Austria kalawan gulna 6-1. Atuh, tatandang dina undakan final téh bakal nepungkeun tim Hungaria ngalawan tim Jérman.

Kapten tim Jerman sasalaman reujeung kapten tim Hungaria samemeh tatandang dina undakan final

Kapten tim Jerman sasalaman reujeung kapten tim Hungaria samemeh tatandang dina undakan final

Saméméh tatandang undakan final dilumangsungkeun loba anu ngajagokeun tim Hungaria pikeun ngéléhkeun tim Jérman kalawan gampang. Nilik kana tatandang saméméhna, dina undakan kahiji tim Jérman apanan dikékéak ku tim Hungaria kalawan gul anu bédana gedé, 8-3. Ditambah deui ku bukti yén tim Jérman mah ngan ukur dieusi ku pamaén amatir wungkul anu henteu latihan di kleub méngbal, sedengkeun tim Hungaria mah dieusi ku pamaén anu keur mangsana nyongcolang dina wanci harita. Malahan, nu ngalatih Jérman, Sepp Herberger nyebutkeun yén tim Jérman pasti bakal éléh ngalawanan Hungaria dina saméméh prungna maén. Siga anu kuméok méméh dipacok.

Gumbirana pamaen tim Jerman sanggeus bisa nyitak gul ka gawang tim Hungaria

Gumbirana pamaen tim Jerman sanggeus bisa nyitak gul ka gawang tim Hungaria

Tatandang undakan final ieu dilumangsungkeun nalika hujan. Ceuk tim Jérman mah kaayaan hujan éta téh disebutkan ‘Cuaca Fritz Walter’. Cenah, kapten tim Jérman, Fritz Walter kacida resepna lamun méngbal nalika kaayaan hujan. Manéhna bisa alus maénna lamun keur hujan.
60 rébu urang anu lalajo minuhan stadion Wankdorf pikeun nyakséni ieu tatandang. Kakara ogé maén, tim Hungaria bisa ngabuktikeun yén maranéhna mémang digjaya ngalawan tim Jérman. Dina menit kagenep, Feren Puskas bisa nyitak gul ka gawang tim Jérman disusul ku gul anu dicitak gul Zoltan Czibor dina menit kadalapan, 2-0 pikeun tim Hungaria. Kusabab bisa langsung nyitak dua gul, tim Hungaria jadi henteu ati-ati dina maénna jeung mibanda kayakinan bakal meunang. Ieu hal dimangpaatkeun ku tim Jérman pikeun ngabales. Atuh dina menit ka-10 jeung ka-18, tim Jérman bisa males nyitak gul ka gawang tim Hungaria ngaliwatan Max Morlock jeung Helmut Rahn.

Pamaen tim Hungaria

Pamaen tim Hungaria

Ti dinya tim Hungaria langsung nyerang ka gawang tim Jérman pikeun nambahan gul. Hanjakal kasempetan anu dipibanda ku tim Hungaria ngaliwatan tilu urang pamaén hareupna, Kocsis-Puskas-Hidegkuti bisa ditahan ku kiper tim Jérman, Toni Turek. Kiper Jérman bisa nahan panarajang tim Hungaria nepikeun ka bisa ngamankeun gawangna. Salian ti bisa nahan panarajang tim Hungaria salila babak kadua nepikeun ka henteu kagulan deui, tim Jérman ogé bisa nyitak gul panambah dina menit ka-84 ngaliwatan Helmut Rahn. Nepikeun ka waktu tatandang réngsé, gul 3-2 henteu robah. Tim Jérman bisa nyangking jawara Piala Dunia sanggeus bisa malikeun sawangan umumna jalma harita anu leuwih ngajagokeun tim Hungaria tibatan tim Jérman.

Tim Jerman reujeung piala Jules Rimet

Tim Jerman reujeung piala Jules Rimet

DATA NGEUNAAN PIALA DUNIA 1954
Waktu : 16 Juni – 4 Juli 1954
Jawara : Jerman Kulon
Jawara Kadua : Hungaria
Jawara Katilu : Austria
Jawara Kaopat : Uruguay
Jumlah Pamilon : 16
Jumlah Tatandang : 26 kali tatandang
Jumlah Gul : 140
Rata-rata gul : 5,4 gul unggal tatandang
Kartu Beureum : -
Gol Ka Gawang Sorangan : -
Jumlah Nu Lalajo : 889.500
Rata-rata nu Lalajo : 34.211 urang nu lalajo unggal tatandang
Lalajo Panglobaan :
Panglobana Gul : 11 – Sandor Kocsis (Hungaria)
Ngaran Stadion : Stadion Santo Yakobus (Basel), Stadion Wankdorf (Bern), Stadion Charmiles (Jenewa), Stadion La Pontaise (Lausanne), Stadion Comunale de Cornaredo (Lugano), Stadion Hardturm (Zurich)
tim mengbal Jerman (Kulon)

tim mengbal Jerman (Kulon)

DATA TATANDANG PIALA DUNIA 1954
NO WAKTU TEMPAT TATANDANG GUL
UNDAKAN KAHIJI
Grup 1
1 Brasil – Meksiko 5 – 0
2 Yugoslavia – Perancis 1 – 0
3 Brasil – Yugoslavia 1 – 1
4 Perancis – Meksiko 3 – 2
Grup 2
5 Jerman Kulon – Turki 4 – 1
6 Hungaria – Korea Kidul 9 – 0
7 Hungaria – Jerman Kulon 8 – 3
8 Turki – Korea Kidul 7 – 0
Grup 3
9 Uruguay – Cekoslowakia 2 – 0
10 Austria – Skotlandia 1 – 0
11 Uruguay – Skotlandia 7 – 0
12 Austria – Cekoslowakia 5 – 0
Grup 4
13 Swiss – Itali 2 – 1
14 Inggeris – Belgia 4 – 4
15 Itali – Belgia 4 – 1
16 Inggeris – Swiss 2 – 0
UNDAKAN KADUA (PARAPATFINAL)
17 Austria – Swiss 7 – 5
18 Uruguay – Inggeris 4 – 2
19 Hungaria – Brasil 4 – 2
20 Jerman Kulon – Yugoslavia 2 – 0
UNDAKAN KATILU (SEMIFINAL)
21 Hungaria – Uruguay 4 – 2
22 Jerman Kulon – Austria 6 – 1
UNDAKAN MAREBUTKEUN JAWARA KATILU
23 Austria – Uruguay 3 – 1
UNDAKAN FINAL
24 Jerman Kulon – Hungaria 3 – 2

-

DATA TATANDANG UNDAKAN FINAL PIALA DUNIA 1954
Tatandang : Jerman Kulon – Hungaria
Waktu : 4 Juli 1954
Tempat : Stadion Wankdorf, Bern
Wasit : -
Kartu Koneng : -
Kartu Beureum : -
Nu Lalajo : -
Nu Ngagulkeun : Max Morlock 10’, Helmut Rahn 18’, 84’ (Jerman Kulon); Ferenc Puskas 6’, Zoltan Czibor 8’ (Hungaria)
Tim Jerman Kulon : Toni Turek, Werner Kohlmeyer, Horst Eckel, Josef Posipal, Werner Liebrich, Karl Mai, Helmut Rahn, Max Morlock, Fritz Walter, Hans Schafer, Ottmar Walter; Sepp Herberger (Nu Ngalatih)
Tim Hungaria : Gyula Grosics, Jeno Buzanszky, Gyula Lorant, Mihaly Lantos, Jozsef Bozsik, Jozsef Zakarias, Zoltan Czibor, Sandor Kocsis, Ferenc Puskas, Mihaly Toth, Nandor Hidegkuti;

Mapag Lebaran, Ngabedahkeun Balong


Manggihan potrét baheula di pésbuk, jadi inget ka jaman baheula. Heueuh, baheula mah mangsa nyanghareupan lebaran téh osok ngahajakeun ngabedahkeun balong, ngala lauk diparak kabéh. Anu mibanda balong téh ngahajakeun pikeun ngala lauk sabalong ku jalan dibedahkeun. Barudak anu arapaleun mah osok ngahaja miluan ancrub ka balong néwakan lauk bari garogonjakan ngadon hareureuy.

Barudak baheula keur miluan ngabedahkeun balong

Barudak baheula keur miluan ngabedahkeun balong

Réngsé naréwakan lauk, barudak anu mariluan téh osok dibéré beubeunangan pikeun bawaeun balik ka imah. Malahan lamun anu bogana réngsé ngadedahkeun téh, barudak mah tara langsung baralik. Osok ngahaja néangan deui bisi aya lauk anu kaliwat. Lumayan bisa nambahan bawaeun ka imah.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 728 other followers

%d bloggers like this: