Déwi jeung Iqbal, Mojang Jajaka Pinilih Kabupatén Bandung 2014


Ti Kabupatén Bandung, sakumaha anu diwartakeun ku Pikiran Rakyat Online, geus dilumangsungkeun undakan puncer Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupatén Bandung 2014. Undakan puncer pasanggiri anu diiluan ku 40 urang pamilon ieu dilumangsungkeun di Gedong Budaya Sabilulungan Soréang, tadi peuting, Rebo ping 20 Agustus. Acara ieu diluuhan langsung ku Bupati Bandung, Dadang M. Nasér katut wawakil Mojang Jajaka sa-Jawa Barat.

Mojang Jajaka Pinilih Kabupaten Bandung 2014

Mojang Jajaka Pinilih Kabupaten Bandung 2014

Hasilna, anu kapeto jadi Mojang Pinilih Kahijina nyaéta Dewi Ayu Nurwulan ti Cimenyan reujeung Jajaka Pinilih Kahijina nyaéta Muhammad Iqbal Setiawan ti Rancaékék. Mojang Jajaka Pinilih Kaduana dicangking ku Yoseu Noveliya ti Bojongsoang jeung Achmad Ridwan ti Cileunyi. Sedengkeun Pinilih Katilu dicangking ku Lilis Rita ti Rancabali jeung Deni Zein Tarsidi ti Kutawaringin.

Saterusna, Mojang Jajaka Pinilih Harepan Kahijina direbut ku Janik Dita Nopriani jeung Aldian Pratama, Harepan Kaduana ku Santi Nurjanah jeung Bambang Isnaini, Harepan Katiluna ku Mulyani Purnamasari jeung Fahmi Islami.

17 Pamilon Mojang Jajaka Sumedang 2014


Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupatén Sumedang entragan 2014 geus nincak undakan karantina. Aya 17 urang pamilon anu asup kana ieu entragan, salapan mojang ditambah dalapan urang jajaka. Tina 17 urang pamilon ieu baris dipilih saurang jajaka jeung saurang mojang anu bakal nyangking kalungguhan Mojang Jajaka Pinilih Kabupaten Sumedang 2014.

Salian nantukeun saha anu jadi Mojang Jajaka Pinilih, aya katagori séjén anu bisa diparebutkeun ku sakabéh pamilon, diantarana waé nyaéta Mojang Jajaka Mimitran, Mojang Jajaka Kéwes Gandés jeung Mojang Jajaka Kameumeut. Aya deui Mojang Jajaka Wakil Kahiji jeung Wakil Kadua. Pikeun katagori rumaha marebutkeun kalungguhan salaku Mojang Jajaka Pinilih Rumaja.

Husus pikeun katagori Mojang Jajaka Kameumeut, ditangtukeun ngaliwatan lobaba SMS anu asup mimiti poé ayeuna. Anu hayang ngarojong ka pamilon anu dipikameumeutna, bisa langsung waé ngirim SMS ka nomer 087827718555 kalawan eusi SMS-na: MOKASMS (spasi) NGARAN PAMILON.

Pamilon mojang jajaka Sumedang 2014

Pamilon mojang jajaka Sumedang 2014

Daptar pamilon anu ngiluan undakan puncer Pasanggiri Mojang Jajaka Sumedang 2014 ieu nyaéta:

 1. ADAM HIDAYAT. Umur 19 Taun. Universitas Padjadjaran Fakultas Hukum. Ti Kacamatan Cimalaka.
 2. ESA PUTRI AZZAHRA. Umur 20 Taun. Sarjana Kedokteran Universitas Islam Bandung. Ti Kacamatan Rancakalong.
 3. PANJI GUSTI LAKSMANA. Umur 20 Tahun. A.Md Adm Bisnis Politeknik LP3I. Ti Kacamatan Sumedang Utara.
 4. VANA VANESSA. Umur 20 tahun. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Ti Kacamatan Jatinangor.
 5. ACEP SETIA FIRMANSYAH. Umur 22 tahun. Salaku Entrepeuner. Ti Kacamatan Conggéang.
 6. FAUZIYAH. Umur 19 Tahun. STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG. Ti Kacamatan Jatinunggal.
 7. UMAR BUCHORY SYAIDINA ALI. Umur 18 Tahun. Prodi Sistem Informasi Universitas Gunadharma. Ti Kacamatan Buah Dua.
 8. WULAN ANGGRAENI KOSWARA. Umur 19 Tahun. Prodi Seni Tari Universitas Pendidikan Indonesia. TI Kacamatan Sumedang Utara.
 9. AJANG ANA SURYATNA. Umur 19 Tahun. Salaku Freelance. Ti Kacamatan Jatinangor.
 10. GUSTINA HIDAYAT. Umur 21 Tahun. Magister Manajemen Universitas Telkom. Ti Kacamatan Sumedang Utara.
 11. SANDI NUGRAHA. Umur 18 Tahun. Salaku Freelance. Ti Kacamatan Jatinangor.
 12. I RISMA SUGIARTINI. Umur 20 Tahun. Prodi Teknik Informatika STMIK Sumedang. Ti Kacamatan Situraja.
 13. RONNY HADI PERMANA. Umur 22 Tahun. Prodi Teknik Informatika STMIK Sumedang. Ti Kaacamatan Sumedang Selatan.
 14. ULFA NURUL AENI. Umur 18 Tahun. Salaku Freelance. Ti Kacamatan Cimalaka.
 15. MOCH. GILAR SEPTIAN. Umur 20 Tahun. Prodi Ilmu Adm Negara STIA Sebelas April. Ti Kacamatan Sumedang Utara.
 16. WINA JULIANINGSIH. Umur 21 Tahun. Prodi Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Ti Kacamatan Cimalaka.
 17. NABILA PUTRI NURHANA. Umur 22 Tahun. Prodi Public Relation Universitas Islam Bandung. Ti Kacamatan Sumedang Utara.

(Gambar meunang nginjeum ti twitter @MokaSumedang)

Pinter Kodék


Aya jalma anu hayangna téh ngeunah sorangan. Keun baé batur mah, asal soranganana bisa ngeunah atawa senang.

Nalika dirina meunang karerepet, ka batur gagancangan ménta tulung. Nya ku batur ditulungan. Nalika kaayaan téh sabalikna, batur anu meunang karerepet atawa kasusah, terus ménta tulung ka dirina, dirina horéameun nulungan.

Pinter kodek

Pinter kodek

Kadang ka batur osok ngaulah-ulah atawa sagala nyaram. Pajarkeun téh, manéh mah teu meunang kitu, teu meunang kieu. Ari heug manéhna, henteu bisa dicaram atawa diulah-ulah. Ka batur daék nyaram, ari ka dirina dilakonan.

(Gambar meunang nginjeum ti cafeberita)

Ranggeuyan Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupatén Sumedang 2014


Pasanggiri Mojang Jajaka Sumedang 2014

Pasanggiri Mojang Jajaka Sumedang 2014

Nincak bulan Agustus, kagiatan pasanggiri Mojang Jajaka Sumedang entragan 2014 bakal dimimitian. Waktu pikeun narima anu daptar pamilon bakal lekasan sababaraha poé deui. Saterusna bakal disambung ku undakan pasanggiri pikeun milih pinunjul Mojang Jajaka Kabupatén Sumedang 2014.

Waktu panungtungan pikeun daptar pamilon ieu pasanggiri téh nyaéta dina ping 12 Agustus pikeun pamilon déwasa. Sedengkeun pikeun pamilon alit jeung rumaja mah daptarna paling elat dina ping 14 Agustus.

Dina ping 14 Agustus bakal dilumangsungkeun gempungan teknis (technical meeting). Husus pikeun pamilon déwasa bakal ngalaman mangsa karantina anu dilumangsungkeun ti ping 16 nepikeun ka ping 19 Agustus.

Undakan puncer pikeun nangtukeun saha anu baris nyangking Mojang jeung Jajaka Kabupatén Sumedang 2014 bakal dilumangsungkeun dina ping 23 Agustus 2014.

Ping 1 Suklapaksa Badra 1950 Candra Kala Sunda


Ping 1 Suklapaksa Badra 1950 Candra Kala Sunda

Ping 1 Suklapaksa Badra 1950 Candra Kala Sunda

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 791 other followers

%d bloggers like this: