Festival Cut Nyak Dien jeung Sumedang International Gamelan Festival di Sumedang


Pamaréntah Kabupatén Sumedang ngaliwatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Disbudparpora) baris ngayakeun dua jinis pagelaran di tungtung bulan Oktober jeung munggaran bulan Nopémber ayeuna.

Sumedang

Sumedang

Pagelaran anu kahiji nyaéta Festival Cut Nyak Dhien. Festival ieu mangrupakeun program gawé bareng antara Pamaréntah Kabupatén Sumedang reujeung Pamaréntah Propinsi Nangroe Acéh Darussalam hususna Pamaréntah Kabupatén Acéh Besar. Festival anu dijejeran ku “Merenda Jejang Sang Pahlawan di Bumi Sumedang” ieu dilumangsungkeun pikeun ngéling-ngéling jeung ngahurmat kana yasana pahlawan nasional Cut Nyak Dhien anu salila hirupna bajoang ngalawan Walanda nepikeun ka disungsikeun ka Sumedang tug nepikeun ka tilar dunyana. Pagelaran ieu bakal dilumangsungkeun dina ping 30 nepikeun ka ping 31 Oktober 2014 kalawan tempatna di pakarangan Gedong Nagara Sumedang.

Acara Festival Cut Nyak Dhien baris dieusi ku rupa-rupa kagiatan diantarana pameran budaya jeung hélaran (pintonan) budaya Sumedang jeung Acéh. Ditambah ogé ku midangkeun pilem dokuménter Cut Nyak Dien. Teu poho ziarah ka makam Cut Nyak Dieun di Gunung Puyuh. Puncer acarana baris mintonkeun ibingan Jaipongan jeung ibing Saman.

Pagelaran anu kaduana, nyaéta Sumedang Internasional Gamelan Festival (SIGFEST). Pagelaran ieu dilumangsungkeun satutasna pagelaran kahiji réngsé, ping 1 nepikeun ka ping 2 Nopémber 2014 di tempat anu sarua. Pagelaran ieu mibanda tujuan pikeun ngawanohkeun budaya jeung kasenian anu aya di Sumedang ka masarakat dunya. Kasenian anu bakal dipintonkeun diantarana waé Gamelan Sari Onéng ti Museum Prabu Geusan Ulun, Seni Bangréng ti Kacamatan Cimalaka jeung Tanjungkerta, Tarawangsa (Kacamatan Rancakalong) Tari Umbul (Kacamatan Situraja, Ganéas jeung Paséh) ditambah Koromong (Kacamatan Rancakalong jeung Darmaraja).

Kusabab ambahanana internasional, ieu festival bakal diluuhan ku utusan ti sababaraha nagri, diantarana waé Jepang, Amérika Latin, Éropah jeung Timur Tengah.

Dua pagelaran ieu dilumangsungkeun ku pamaréntah Sumedang salaku bukti pangrojong ka seniman jeung budayawan dina ngawujudkeun program program SPBS (Sumedang Puseur Budaya Sunda). Salian ti éta, ogé pikeun mapag ‘Tahun Kunjungan Wisata Sumedang tahun 2015’. Dipiharep, Sumedang bisa jadi tujuan wisata budaya nasional jeung internasional.

(Sumber inpo : PR Online jeung Galamedia)

Wilujeng Pabaru Islam 1 Muharram 1436 H


Wilujeng Pabaru Islam 1 Muharam 1436 H

Wilujeng Pabaru Islam 1 Muharam 1436 H

Ngadabrul Toléat ti Jaman ka Jaman


Ngadabrul Toléat ti Jaman ka Jaman

Ngadabrul Toléat ti Jaman ka Jaman

Dina poé Juma’ah isukan, ping 10 Oktober 2014 kalawan wancina ti peuting jam satengah dalapan nepikeun ka réngsé baris diayakeun acara ngadabrul ngeunaan Toléat Ti Jaman Ka Jaman. Ieu acara baris dilumangsungkeun di Sanggar Seni Ringkang Nonoman, jalan Panji Blok Kartadara Selatan, Kelurahan Cigadung.

Dina ieu acara baris diluuhan ku Pa Amar salaku murid Mang Parman anu nyiptakeun Toléat jeung Nandang Kusnandar, S.Sn salaku Ethnomusicolog. Aranjeunna jadi narasumber dina ieu acara.

Ieu acara bakal direuah-reuah ogé ku pidangan Toléat Kalangenan jeung Téater Lorong ti SMKI Bandung.

(Gambar ti twitter @kotaSUBANG)

Rumawat Padjadjaran Miéling Radén Machjar Angga Koesoemadinata


Balé Rumawat Padjadjaran kalawan meunang pangrojong ti Bank BJB baris ngayakeun pidangan Rumawat Padjadjaran dina raraga Miéling Radén Machjar Angga Keosoemadinata. Inyana mangrupakeun salasahiji seniman Sunda anu kahot di jamanna. Anjeunna anu nyieun sistem notasi nasa Sunda jeung anu manggihan 17 tangga nada Sunda.

Rumawat Padjadjaran Miéling Radén Machjar Angga Koesoemadinata

Rumawat Padjadjaran Miéling Radén Machjar Angga Koesoemadinata

Ieu pidangan téh dina wangun diskusi jeung pagelaran anu baris dilumangsungkeun di Balé Rumawat Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipati Ukur No. 35. Kalayan waktuna dina poé Kemis ping 9 Oktober 2014 pasosoré jam satengah opat nepikeun ka satengan genep.

Ieu pagelaran téh bisa didongdon ku saha waé kalawan henteu kudu maké waragad alias haratis. Mangga ka anu panasaran jeung mikaresep kana ieu pidangan bisa langsung datang dina waktuna.

(Gambar meunang nginjeum ti pesbuk)

Wilujeng Boboran Haji 1435 H


Wilujeng Boboran Haji 1435 H

Wilujeng Boboran Haji 1435 H

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1.003 other followers

%d bloggers like this: