Congklak di Lambaran Google Indonésia


Poé ayeuna, kabeneran keur ninggang di Hari Anak Nasional. Pikeun miluan ngaramékeunana atawa ngareuah-reuahna, penyungsi Google mintonkeun lambaran hareup mangrupa kaulinan barudak nyaéta Congklak. Pikeun anu panasaran, mangga waé longok wébna. Ngan husus dina poé ieu wungkul, da isuk atawa pagéto mah bakal ganti deui gumantung kana jejer atawa kajadian anu keur ramé.

Lambaran hareup panyungsi Google anu mintonkeun kaulinan Congklak

Lambaran hareup panyungsi Google anu mintonkeun kaulinan Congklak

Lambaran Google anu mangrupa kaulinan Congklak ieu bakal mawa anu nyungsi atawa nempo loka Google Indonésia ka lambaran hasil nyungsi ngeunaan Congklak. Jadi anu panasaran naon ari Congklak, bisa langsung neken kenop mouse kana gambar Congklakna.

Kaulinan Congklak sabenerna mah lain ngan ukur kaulinan urang Indonésia wungkul, da di luar nagri ogé aya anu ngulinkeunana. Saperti di Malaysia jeung Singapur, aya kaulinan anu sarupa reujeung Congklak ieu. Pikeun urang Indonésia, ieu kaulinan sumebar ampir di sakabéh wewengkon Indonésia.

Medalkeun Tulisan di Wéb mah Keur Batur Lain keur Sorangan


Aya benerna ogé tulisan anu dipedalkeun ku blog Niagaweb anu judulna Membangun Audiens Blog Perusahaan. Sanajan éta ditojokeun ka blog pausahaan, bisa diterapkeun ogé ka blog pribadi. Salasahiji anu kudu dicekel nyaéta tulisan anu dipedalkeun dina blog atawa wéb téh lain keur sorangan tapi keur batur. Unggal tulisan anu dipedalkeun dina wéb/blog (wéblog) téh pikeun dibaca ku batur, anu ngahaja atawa teu kahaja ngalongok éta wéblog. Kusabab kitu tulisanana kudu kaharti ku batur, lain ngan ukur kaharti ku sorangan. Salian ti éta kudu cocog reujeung naon anu dipikabutuh ku anu ngalongokna.

Medalkeun tulisan kudu kaharti ku batur

Medalkeun tulisan kudu kaharti ku batur

Alusna mah nyieun tulisan téh diluyukeun reujeung naon anu dipikaresep ku anu ngalongokan éta wéblog. Usahakeun basa anu dipakéna anu merenah jeung cocog reujeung maranéhna. Lain ngan ukur ngudag-ngudag réngking dina penyungsi Google wungkul. Eusi tulisan anu ditojokeun pikeun panyungsi Google reujeung pikeun jalma mah osok aya bédana. Tulisan anu ditojokeun pikeun panyungsi Google mah apanan kudu luyu reujeung kecap koncina, sedengkeun ari tulisan pikeun bacaan jalma anu ngalongok wéblog mah kudu merenah kakalimahana, kudu luyu reujeung aturan nyieun kalimah anu kaharti ku jalma.

Intina mah tulisan anu dipedalkeun téh kudu bisa dibaca kalawan merenah jeung ngeunaheun ku anu ngalongok wéblog. Béh dituna, anu ngalongok téh leuwih kataji ku tulisan anu dipedalkeun. Tur leuwih remen deui ngalongokanana.

(Gambar meunang nginjeum ti niagaweb.co.id)

Piala Dunia 1954, Jérman jadi Jawara Anyar


-

-

Nalika FIFA ngayakeun gempungan di Luksemburg dina ping 22 Juli 1946, salian nangtukeun anu boga hajat pikeun Piala Dunia 1950, ogé ditangtukeun yén Piala Dunia 1954 baris dilumangsungkeun di nagri Swiss. Atuh nalika gempungan satutasna Piala Dunia 1950 di Rio de Janeiro dina ping 22 Juli 1950, dikuatkeun deui pikeun milih Swiss jadi anu boga hajat Piala Dunia 1954. Dipilihna nagri Swiss ieu henteu leupas tina kajadian perang dunia kadua saméméhna anu ngalindes nagri-nagri di Éropah. Anggahota FIFA mikahayang supaya tempat dilumangsungkeunana Piala Dunia téh di tempat anu nétral. Nagri anu ngalumangsungkeunana henteu biluk ka salasahiji pihak anu ngiluan perang. Sakumaha anu dipikanyaho, urut atawa tapak perang dunia kadua dina waktu harita masih kénéh nyangkaruk di unggal nagri anu ngiluan perang. Swiss mangrupakeun salasahiji nagri anu henteu biluk kana éta perang. Salian ti éta, Swiss mibanda ékonomi anu alus dirojong ku ayana tempat tatandang (stadion) anu alus pikeun ngalumangsungkeun tatandang ukuran Piala Dunia. Béh dituna, FIFA arék sakalian ngayakeun hajat miéling milangkala FIFA anu ka-50.

Piala Dunia kalima ieu dilumangsungkeun ti mimiti ping 16 Juni nepikeun ka ping 4 Juli 1954. Pikeun tempatna, aya genep dayeuh anu bakal ngayakeun ieu tatandang. Kagenep dayeuh ieu nyaéta dayeuh Basel (stadion Santo Yakobus), Bern (stadion Wankdorf), Jenewa (stadion Charmiles), Lausanne (stadion La Pontaise), Lugano (stadion Comunale de Cornaredo) jeung Zurich (stadion Hardturm).

Sakumaha Piala Dunia 1950, Piala Dunia 1954 ogé diiluan ku 16 nagri. 14 tim/nagri asalna ti undakan kualifikasi ditambah nagri Swiss salaku anu boga hajat reujeung nagri Uruguay salaku anu nyangking jawara Piala Dunia saméméhna. Undakan kualifikasi diiluan ku sababaraha nagri anu asalna ti padaratan Éropah, Amérika katut Asia.

Nagri Jérman anu dina Piala Dunia saméméhna teu meunang ilubiung, ayeuna mah meunang ngiluan. Kusabab Jérman jadi dua Jérman Kulon jeung Jérman Wétan, duanana diondang pikeun ngiluan undakan kualifikasi. Lamun Jérman Kulon saged ngiluan tur asup undakan puncer Piala Dunia, Jérman Wétan mah embungeun ngiluan. Jérman Kulon bisa asup undakan puncer sanggeus bisa ngéléhkeun Norwégia jeung Saarland. Aya anu matak hook dina ieu Piala Dunia kuasupna Turki kalawan ngéléhkeun Spanyol, reujeung asupna nagri Bélgia anu ngéléhkeun Swédia. Ti wewengkon Amérika mucunghul Brasil jeung Méksiko pikeun undakan puncer Piala Dunia. Sedengkeun ti wewengkon Asia diwakilan ku nagri Koréa Kidul. Kukituna, Éropah diwakilan ku 12 nagri, Amérika Kalér sanagri, Amérika Kidul tilu nagri ditambah Asia sanagri.

Tatandang antara tim Brasil ngalawan tim Yugoslavia

Tatandang antara tim Brasil ngalawan tim Yugoslavia

Sistem tatandang dina undakan puncer Piala Dunia 1954 ieu kacida bédana reujeung saméméhna, utamana dina undakan kahiji. Nepikeun ka ayeuna ieu sistem tara dipaké deui. Sanajan opat tim aya dina hiji grup, tapi unggal tim henteu ngalumangsungkeun ti tatandang. Unggal tim ngan ukur ngalakonan dua kali tatandang. Opat tim dina sagrup téh dibagi dua jinis: dua tim anu jadi pinunjul, jeung dua tim lain pinunjul. Tatandang munggaran nepungkeun tim anu jadi pinunjul ngalawan tim anu henteu jadi pinunjul. Tatandang kaduana, nepungkeun tim anu jadi pinunjul ngalawan anu jadi pinunjul, jeung tim anu lain pinunjul reujeung sajinisna. Tidak hasil dua kali tatandang ieu, dua tim anu mibanda niléy pangalusna di unggal grup langsung asup kana undakan kadua (parapatfinal). Saterusna mah ngagunakeun sistem gugur (éléh langsung mulang).

Pikeun anu munggaran, jumlah pamilon anu ngiluan undakan puncer Piala Dunia téh jangkep, henteu ngurangan deui. Tina sakabéh pamilon, aya hiji tim anu geus mayung, nyaéta tim Hungaria. Dina wanci harita mah ieu tim mangrupakeun rajana hususna di wewengkon Éropah Wétan. Ieu tim dieusi ku sababaraha urang pamaén anu aralus kalawan cara maén anu matak pikaresepeun nu lalajo. Saméméh Piala Dunia 1954 dilumangsungkeun, tim Hungaria bisa meunangkeun tatandang nepikeun ka 31 tatandang, kaasup nalika meunangkeun medali emas Olimpiade 1952. Dina salasahiji tatandang ngalawan tim Inggeris waé, tim Hungaria bisa nyitak loba gul: 6-3 nalika maén di Wembley jeung 7-1 nalika maén di Budapest. Sababaraha béntang anu aya dina tim Hungaria ieu diantarana waé Ferenc Puskas, Sandor Kocsis, Nandor Hidegkuti, Joszef Bozsic, jeung anu séjénna. Teu anéh lamun loba anu ngajagokeun tim Hungaria pikeun nyangking kalungguhan jawara Piala Dunia 1954 ieu.

Hal ieu bisa dibuktikeun dina tatandang di Piala Dunia 1954. Dina undakan kahiji, tim Hungaria jadi pinunjul kahiji di grup 2 sanggeus bisa ngéléhkeun tim Koréa Kidul kalawan gul 9-0 jeung Jérman Kulon kalawan gulna 8-3. Tim Jérman bisa nyusul Hungaria ka undakan saterusna sanggeus bisa ngéléhkeun Turki dina babak tambahan (play-off) 7-2 kusabab dua tim ieu mibanda niléy anu sarua. Ti grup séjénna, Brasil jadi jawara grup 1 sanggeus ngéléhkeun tim Méksiko 5-0 jeung imbang ngalawan Yugoslavia. Sagédéngeun Brasil aya Yugoslavia anu jadi jawara kaduana sanggeus saméméhna ngéléhkeun Perancis 1-0. Salaku tim anu jadi jawara Piala Dunia saméméhna, Uruguay bisa asup ogé sanggeus ngéléhkeun Cekoslowakia 2-0 jeung Skotlandia 7-0. Uruguay dituturkeun ku Austria. Anu boga hajat, Swiss bisa asup ka undakan saterusna reujeung Inggeris sanajan ngalaman éléh heula ku Inggeris.

Tatandang dina undakan semifinal antara tim Hungaria ngalawan tim Uruguay

Tatandang dina undakan semifinal antara tim Hungaria ngalawan tim Uruguay

Kadigjayaan Hungaria masih kénéh katempo. Dina tatandang di undakan kadua (parapatfinal), tim Hungaria bisa ngéléhkeun jagoa Amérika Kidul, Brasil kalawan gulna 4-2. Nilik kana kajadian dina ieu tatandang, cenah mah mangrupakeun tatandang anu pangraména. Teu ramé kumaha, wasit Arthur Ellis anu mingpin ieu tatandang nepikeun ka ngaluarkeun kartu beureum nepikeun ka tilu kalina kusabab maraénna kasar.

Tatandang parapatfinal séjénna, tim Uruguay bisa ngéléhkeun tim Inggeris 4-2. Jérman Kulon ogé bisa nyusul sanggeus ngéléhkeun Yugoslavia 2-0. Sedengkeun Austri ngéléhkeun tim anu boga hajat, Swiss 7-5.

Opat tim asup undakan semifinal: Hungaria, Jérman Kulon, Uruguay jeung Austria. Tatandang semifinal nepungkeun Hungaria reujeung Uruguay, Jérman Kulon ngalawan Austria. Hasilna, tim Hungaria bisa ngéléhkeun tim Uruguay dina tatandang anu dilumangsungkeun nepikeun ka babak tambahan. Dina tatandang waktu normal dua tim bisa nyitak dua gul, 2-2. Dina babak tambahan, tim Hungaria bisa nyitak dua gul tambahan bari henteu bisa dibales. 4-2 pikeun tim Hungaria. Sedengkeun dina tatandang saméméhna, tim Jérman bisa ngéléhkeun tim Austria kalawan gulna 6-1. Atuh, tatandang dina undakan final téh bakal nepungkeun tim Hungaria ngalawan tim Jérman.

Kapten tim Jerman sasalaman reujeung kapten tim Hungaria samemeh tatandang dina undakan final

Kapten tim Jerman sasalaman reujeung kapten tim Hungaria samemeh tatandang dina undakan final

Saméméh tatandang undakan final dilumangsungkeun loba anu ngajagokeun tim Hungaria pikeun ngéléhkeun tim Jérman kalawan gampang. Nilik kana tatandang saméméhna, dina undakan kahiji tim Jérman apanan dikékéak ku tim Hungaria kalawan gul anu bédana gedé, 8-3. Ditambah deui ku bukti yén tim Jérman mah ngan ukur dieusi ku pamaén amatir wungkul anu henteu latihan di kleub méngbal, sedengkeun tim Hungaria mah dieusi ku pamaén anu keur mangsana nyongcolang dina wanci harita. Malahan, nu ngalatih Jérman, Sepp Herberger nyebutkeun yén tim Jérman pasti bakal éléh ngalawanan Hungaria dina saméméh prungna maén. Siga anu kuméok méméh dipacok.

Gumbirana pamaen tim Jerman sanggeus bisa nyitak gul ka gawang tim Hungaria

Gumbirana pamaen tim Jerman sanggeus bisa nyitak gul ka gawang tim Hungaria

Tatandang undakan final ieu dilumangsungkeun nalika hujan. Ceuk tim Jérman mah kaayaan hujan éta téh disebutkan ‘Cuaca Fritz Walter’. Cenah, kapten tim Jérman, Fritz Walter kacida resepna lamun méngbal nalika kaayaan hujan. Manéhna bisa alus maénna lamun keur hujan.
60 rébu urang anu lalajo minuhan stadion Wankdorf pikeun nyakséni ieu tatandang. Kakara ogé maén, tim Hungaria bisa ngabuktikeun yén maranéhna mémang digjaya ngalawan tim Jérman. Dina menit kagenep, Feren Puskas bisa nyitak gul ka gawang tim Jérman disusul ku gul anu dicitak gul Zoltan Czibor dina menit kadalapan, 2-0 pikeun tim Hungaria. Kusabab bisa langsung nyitak dua gul, tim Hungaria jadi henteu ati-ati dina maénna jeung mibanda kayakinan bakal meunang. Ieu hal dimangpaatkeun ku tim Jérman pikeun ngabales. Atuh dina menit ka-10 jeung ka-18, tim Jérman bisa males nyitak gul ka gawang tim Hungaria ngaliwatan Max Morlock jeung Helmut Rahn.

Pamaen tim Hungaria

Pamaen tim Hungaria

Ti dinya tim Hungaria langsung nyerang ka gawang tim Jérman pikeun nambahan gul. Hanjakal kasempetan anu dipibanda ku tim Hungaria ngaliwatan tilu urang pamaén hareupna, Kocsis-Puskas-Hidegkuti bisa ditahan ku kiper tim Jérman, Toni Turek. Kiper Jérman bisa nahan panarajang tim Hungaria nepikeun ka bisa ngamankeun gawangna. Salian ti bisa nahan panarajang tim Hungaria salila babak kadua nepikeun ka henteu kagulan deui, tim Jérman ogé bisa nyitak gul panambah dina menit ka-84 ngaliwatan Helmut Rahn. Nepikeun ka waktu tatandang réngsé, gul 3-2 henteu robah. Tim Jérman bisa nyangking jawara Piala Dunia sanggeus bisa malikeun sawangan umumna jalma harita anu leuwih ngajagokeun tim Hungaria tibatan tim Jérman.

Tim Jerman reujeung piala Jules Rimet

Tim Jerman reujeung piala Jules Rimet

DATA NGEUNAAN PIALA DUNIA 1954
Waktu : 16 Juni – 4 Juli 1954
Jawara : Jerman Kulon
Jawara Kadua : Hungaria
Jawara Katilu : Austria
Jawara Kaopat : Uruguay
Jumlah Pamilon : 16
Jumlah Tatandang : 26 kali tatandang
Jumlah Gul : 140
Rata-rata gul : 5,4 gul unggal tatandang
Kartu Beureum : -
Gol Ka Gawang Sorangan : -
Jumlah Nu Lalajo : 889.500
Rata-rata nu Lalajo : 34.211 urang nu lalajo unggal tatandang
Lalajo Panglobaan :
Panglobana Gul : 11 – Sandor Kocsis (Hungaria)
Ngaran Stadion : Stadion Santo Yakobus (Basel), Stadion Wankdorf (Bern), Stadion Charmiles (Jenewa), Stadion La Pontaise (Lausanne), Stadion Comunale de Cornaredo (Lugano), Stadion Hardturm (Zurich)
tim mengbal Jerman (Kulon)

tim mengbal Jerman (Kulon)

DATA TATANDANG PIALA DUNIA 1954
NO WAKTU TEMPAT TATANDANG GUL
UNDAKAN KAHIJI
Grup 1
1 Brasil – Meksiko 5 – 0
2 Yugoslavia – Perancis 1 – 0
3 Brasil – Yugoslavia 1 – 1
4 Perancis – Meksiko 3 – 2
Grup 2
5 Jerman Kulon – Turki 4 – 1
6 Hungaria – Korea Kidul 9 – 0
7 Hungaria – Jerman Kulon 8 – 3
8 Turki – Korea Kidul 7 – 0
Grup 3
9 Uruguay – Cekoslowakia 2 – 0
10 Austria – Skotlandia 1 – 0
11 Uruguay – Skotlandia 7 – 0
12 Austria – Cekoslowakia 5 – 0
Grup 4
13 Swiss – Itali 2 – 1
14 Inggeris – Belgia 4 – 4
15 Itali – Belgia 4 – 1
16 Inggeris – Swiss 2 – 0
UNDAKAN KADUA (PARAPATFINAL)
17 Austria – Swiss 7 – 5
18 Uruguay – Inggeris 4 – 2
19 Hungaria – Brasil 4 – 2
20 Jerman Kulon – Yugoslavia 2 – 0
UNDAKAN KATILU (SEMIFINAL)
21 Hungaria – Uruguay 4 – 2
22 Jerman Kulon – Austria 6 – 1
UNDAKAN MAREBUTKEUN JAWARA KATILU
23 Austria – Uruguay 3 – 1
UNDAKAN FINAL
24 Jerman Kulon – Hungaria 3 – 2

-

DATA TATANDANG UNDAKAN FINAL PIALA DUNIA 1954
Tatandang : Jerman Kulon – Hungaria
Waktu : 4 Juli 1954
Tempat : Stadion Wankdorf, Bern
Wasit : -
Kartu Koneng : -
Kartu Beureum : -
Nu Lalajo : -
Nu Ngagulkeun : Max Morlock 10’, Helmut Rahn 18’, 84’ (Jerman Kulon); Ferenc Puskas 6’, Zoltan Czibor 8’ (Hungaria)
Tim Jerman Kulon : Toni Turek, Werner Kohlmeyer, Horst Eckel, Josef Posipal, Werner Liebrich, Karl Mai, Helmut Rahn, Max Morlock, Fritz Walter, Hans Schafer, Ottmar Walter; Sepp Herberger (Nu Ngalatih)
Tim Hungaria : Gyula Grosics, Jeno Buzanszky, Gyula Lorant, Mihaly Lantos, Jozsef Bozsik, Jozsef Zakarias, Zoltan Czibor, Sandor Kocsis, Ferenc Puskas, Mihaly Toth, Nandor Hidegkuti;

Mapag Lebaran, Ngabedahkeun Balong


Manggihan potrét baheula di pésbuk, jadi inget ka jaman baheula. Heueuh, baheula mah mangsa nyanghareupan lebaran téh osok ngahajakeun ngabedahkeun balong, ngala lauk diparak kabéh. Anu mibanda balong téh ngahajakeun pikeun ngala lauk sabalong ku jalan dibedahkeun. Barudak anu arapaleun mah osok ngahaja miluan ancrub ka balong néwakan lauk bari garogonjakan ngadon hareureuy.

Barudak baheula keur miluan ngabedahkeun balong

Barudak baheula keur miluan ngabedahkeun balong

Réngsé naréwakan lauk, barudak anu mariluan téh osok dibéré beubeunangan pikeun bawaeun balik ka imah. Malahan lamun anu bogana réngsé ngadedahkeun téh, barudak mah tara langsung baralik. Osok ngahaja néangan deui bisi aya lauk anu kaliwat. Lumayan bisa nambahan bawaeun ka imah.

Piala Dunia 1950, Uruguay Ngajungkelkeun Pinunjul Brasil


-

-

Kajawaraan Piala Dunia anu mimiti dilumangsungkeun dina taun 1930 kapegat heula ku perang dunya kadua. Piala Dunia 1942 henteu bisa diayakeun kusabab waktu harita geus asup wancina perang dunya kadua di wewengkon Éropah katut sagara Pasifik. Pon kitu deui reujeung Piala Dunia 1946 henteu bisa dilumangsungkeun kusabab kakara réngsé perang. Loba nagri anu ngiluan perang reujeung nagri anu dijadikeun tempat perang, ngalaman hirup katalangsara.

Sanggeus perang réngsé dina taun 1945, FIFA seja neruskeun deui kajawaraan Piala Dunia ieu anu bakal dilumangsungkeun dina taun 1950. Hanjakal masih kénéh loba nagri anu hususna di padaratan Eropah anu tacan rinéh. Loba nagri anu masih kénéh keur ngawangun nagrina tina urut ruksak kusabab perang. Teu anéh nalika gempungan FIFA anu dilumangsungkeun di Luxemburg, ping 1 Juli 1946 euweuh nagri ti wewengkon padaratan Eropah anu hayangeun jadi nu boga hajat ieu Piala Dunia. Anu maju kalawan hayangeun jadi anu boga hajat Piala Dunia 1950 téh nagri Brasil ti wewengkon padaratan Amérika Kidul. Antukna FIFA milih Brasil jadi anu boga hajat Piala Dunia 1950.

Mapag kajawaraan Piala Dunia 1950, Brasil langsung ngawangun sababaraha tempat tatandang (stadion) anyar diantarana waé stadion pangaggréngna dina waktu harita anu dingaranan Maracana. Stadion ieu mangrupakeun stadion pangedéna sadunya anu bisa ditempatan ku nu lalajo nepikeun ka 200 rébu urang.

Pikeun kajawaraan Piala Dunia 1950 ieu, ngaranna diganti anu tadina World Cup jadi World Football Championship. Sedengkeun piala anu diparebutkeunana dingaranan Jules Rimet. Ieu ngaran dicokot pikeun ngahargaan ka anu mitemeyan mibanda kahayang ngalumangsungkeun Piala Dunia, nyaéta Jules Rimet salaku pupuhu FIFA anu nyangking ieu kalungguhan salila 25 taun.

Stadion pangagrengna waktu harita, Stadion Maracana

Stadion pangagrengna waktu harita, Stadion Maracana

Sakumaha Piala Dunia 1938, jumlah pamilon dina undakan puncer Piala Dunia 1950 téh nyaéta 16 tim. 14 tim anu asalna tina undakan kualifikasi ditambah jawara Piala Dunia saméméhna reujeung anu boga hajat. Dina undakan kualifikasi, aya 34 nagri anu ngiluan. Jawara kadua dina Piala Dunia saméméhna: Hongaria, Cekoslowakia jeung Argéntina henteu ngiluan kana ieu undakan kualifikasi.

Hasil tina undakan kualifikasi, ti wewengkon Amérika Kidul diwakilan ku Chili, Bolivia, Paraguay jeung Uruguay ditambah nu boga hajat, Brasil. Ti wewengkon Eropah diwakilan ku Yugoslavia, Swiss, Spanyol, Inggeris, Swédia, Turki, Skotlandia ditambah jawara Piala Dunia saméméhna, Itali. Ti wewengkon Amérika Kalér mucunghul dua tim: Amérika jeung Méksiko. Ditambah satim wakil ti Asia, India.

Aya genep stadion anu dipaké tatandang salila Piala Dunia 1950 ieu kaasup stadion Maracana. Stadion anu disayagakeun pikeun ngalumangsungkeun tatandangna nyaéta: Estadio Sete de Setembro di Belo Horizonte, Estadio Durival de Britto (Curitiba), Estadio dos Eucaliptos (Porto Alegre), Estadio Ilha do Retiro (Recife), Estadio do Maracana (Rio de Jeneiro) jeung Estadio do Pacaembu (Sao Paulo).

Wangunan tatandang dina undakan puncer Piala Dunia 1950 rada béda lamun dibandingkeun reujeung wangunan saméméhna (Piala Dunia 1934 jeung 1938). Lamun Piala Dunia saméméhna mah ngagunakeun sistem gugur (éléh langsung balik), dina Piala Dunia 1950 mah ngagunakeun sistem grup kalawan tatandangna satengah kompetisi (dua tim ngan ukur tatandang sakali). Dina undakan kahiji, pamilon Piala Dunia dibagi kana opat grup. Jawara kahiji unggal grup langsung asup kana undakan kadua. Opat tim ieu dihijikeun kana hiji grup pikeun nangtukeun tim mana anu jadi jawarana. Jadi pikeun nangtukeun jawarana, henteu hiji lawan hiji, tapi kudu ngumpulkeun niléy panggedéna. FIFA ngagunakeun ieu sistem supaya anu éléh henteu langsung balik ka sarakanana sakumaha Piala Dunia 1934 jeung 1938.

Pikeun milih tim anu asup ka grup mana waé, diayakeun undian anu dilumangsungkeun di dayeuh London ping 30 April 1950. Nalika diayakeun undian ieu, tilu tim/nagri teu jadi ngiluan undakan puncer Piala Dunia. Tilu tim ieu nyaéta Turki, Skotlandia jeung India. Cenah mah salasahiji pasualan anu nyababkeun India teu jadi ngiluan téh kusabab dina méngbalna kudu maraké sapatu. Ari pamaén India mah resepeun kénéh teu maké sapatu. Atuh, undakan puncer Piala Dunia 1950 téh ngan ukur diiluan ku 13 tim. Sedengkeun Skotlandia bolay ngiluan kusabab sakumaha jangjina moal ngiluan Piala Dunia lamun henteu jadi jawara di tatandang British Home Championship. Ari alesan Turki mah, cenah ampir sarua reujeung India.

Tim Inggeris mimiti ngiluan Piala Dunia

Tim Inggeris mimiti ngiluan Piala Dunia

Dina undakan kahiji, tim Inggeris anu mitemeyan ngiluan Piala Dunia, langsung gagal, kaéléhkeun ku tim Spanyol. Tim Itali salaku jawara Piala Dunia saméméhna ogé sarua henteu bisa asup kana undakan saterusna, kusabab kaéléhkeun ku Swédia. Hal ieu bisa dikaitkeun reujeung tiwasna sababaraha urang pamaén béntang Itali anu asalna ti tim Torino. Dina bulan Méi 1949, kapal ngapung Superga anu mawa pamaén Torino ngalaman cilaka anu niwaskeun pamaén Torino éta.

Sanggeus ngaliwatan tatandang dina undakan kahiji, kaluar opat tim anu jadi jawara unggal grupna, nyaéta Brasil (grup 1), Spanyol (grup 2), Swédia (grup 3) jeung Uruguay (grup 4). Opat tim dihijikeun di hiji grup dina undakan kadua. Sakumaha tatandang dina undakan kahiji, dina undakan kadua ogé unggal tim baris ngalakukan tatandang sakali ngalawan hiji tim séjénna. Atuh, unggal tim bakal ngalakonan tilu kali tatandang.

Tim Brasil anu dieusi ku pamaén béntangna waktu harita kayaning Ademir, Zizinho, Jair jeung Chico bisa meunang dua kali dina dua kali tatandang munggaran dina undakan kadua. Nalika ngalawan Swédia, Brasil bisa nyitak tujuh gul kalawan kaasupan sagul (7-1). Nalika ngalawan Spanyol ogé Brasil bisa nyitak loba gul, genep bari dibales sagul (6-1). Nilik kana ieu kaayaan, loba anu ngajagokeun tim Brasil pikeun jadi jawara Piala Dunia 1950. Pon kitu deui reujeung rahayat Brasil waktu harita, geus mibanda kayakinan yén nagrina bakal jadi jawara Piala Dunia 1950. Komo deui dina tatandang panungtungan, Brasil kudu ngalawanan tim Uruguay anu henteu dijagokeun. Ditambah deui nilik kana tatandang saméméhna, tim Uruguay ngan ukur bisa meunang kalawan béda sagul nalika ngalawan Swédia jeung ditahan ku Spanyol dua gul, 2-2. Sanajan tatandang Brasil ngalawan Uruguay ieu mangrupakeun bagéan tina tatandang di grup, tapi ibarat undakan final. Sababna mah hasil tina ieu tatandang kacida mangaruhan kana saha anu jadi jawarana.

Tina dua kali tatandang saméméhna, Brasil ngumpulkeun niléy opat (harita mah niléy nalika meunang téh dua, sedengkeun imbang niléyna hiji). Ari Uruguay ngumpulkeun niléy tilu. Niténan kana jumlah niléy anu geus dikumpulkeun, pikeun tim Brasil ku maén imbang ogé geus ngajadikeunana jawara Piala Dunia 1950, komo deui lamun meunang. Ngan lamun Brasil éléh, tangtuna Uruguay anu bakal jadi jawarana.

Dina ping 16 Juli 1950 jam tilu pasosoré kalawan ngagunakeun tempat di stadion Maracana, dayeuh Rio de Janeiro, tatandang tim Brasil ngalawan tim Uruguay dilumangsungkeun. Tatandang minangka undakan final ieu dipingpin ku wasit asal Inggeris, Goerge Reader, kalawan disaksian ku nu lalajo di stadion anu jumlah leuwih ti 203 rebu urang. Jumlah anu lalajo ieu nepikeun ka ayeuna acan aya anu nyaruaan. Lobana anu lalajo ieu bisa disebutkeun teu anéh. Rahayat Brasil geus mibanda kayakinan yén Brasil bakal nyangking kalungguhan jadi jawara Piala Dunia. Malahan maranéhna geus nyayagakeun raraméan anu lumayan rongkahna pikeun mapag jawara Piala Dunia anu anyar.

Tatandang dimimitian. Salila babak kahiji, daérah tukang tim Uruguay katut gawangna susah pisan diliwatanana ku pamaén tim Brasil. Julio Perez, Juan Schiaffino, Ghiggia jeung Obdulio Varela babarengan nahan panarajang pamaén Brasil. Babak kahiji dipungkas bari taya gul anu bisa dicitak.

Gul anu dicitak ku Schiaffino pikeun males gul Brasil

Gul anu dicitak ku Schiaffino pikeun males gul Brasil

Nincak babak kadua, tim Brasil kakara bisa nyitak gul. Dina menit ka-46, Albino Friaca Cardoso nyitak gul ka gawang Uruguay. 1-0 pikeun Brasil. Nu lalajo geus surak galumbira, Brasil bakal meunang. Kari nungguan waktu tatandang béak, Brasil jadi jawara.

Gul kadua tim Uruguay anu dicitak ku Alcides Ghiggia ka gawang tim Brasil, malikeun kaayaan. Uruguay meunang 2-1

Gul kadua tim Uruguay anu dicitak ku Alcides Ghiggia ka gawang tim Brasil, malikeun kaayaan. Uruguay meunang 2-1

Tapi tim Uruguay bisa males ieu gul dina menit ka-66 ngaliwatan Juan Alberto Schiaffino. Saterusna, tim Brasil bisa ngawasa jalanna tatandang. Nu lalajo henteu hariwang sanajan tim anu dirojongna ditahan ku tim Uruguay ogé. Saterusna, dua tim anu tatandang angger silih serang nepikeun ka nincak menit ka-79, Alcides Edgardo Ghiggia mawa bal mapay sisi kénca daérah tukang Brasil, ditungtungan ku ngasupkeun bal ka gawang Brasil. Uruguay malikeun gul jadi 2-1. Nepikeun ka waktu tatandangna érép, gul henteu robah. Nu lalajo anu tadina gumbira bakal mapag tim Brasil jadi jawara, henteu jadi. Malikan jadi sedih kingkin, ceurik balilihan. Ieu kajadian nepikeun ka ayeuna nelah Maracanazo (Cilaka di Macarana).

Kapten Uruguay narima Piala Jules Rimet

Kapten Uruguay narima Piala Jules Rimet

DATA NGEUNAAN PIALA DUNIA 1950
Waktu : 24 Juni – 16 Juli 1950
Jawara : Uruguay
Jawara Kadua : Brasil
Jawara Katilu : Swedia
Jawara Kaopat : Spanyol
Jumlah Pamilon : 13
Jumlah Tatandang : 22
Jumlah Gul : 88
Rata-rata gul : 4 gul
Kartu Beureum : -
Gol Ka Gawang Sorangan : -
Jumlah Nu Lalajo : 1.036.000 urang
Rata-rata nu Lalajo : 47.091 urang unggal tatandang
Lalajo Panglobaan : 203.000 urang (tatandang final Brasil ngalawan Uruguay)
Panglobana Gul : 9 – Ademir Marques de Menesis (Brasil)
Ngaran Stadion : Estadio Sete de Setembro di Belo Horizonte, Estadio Durival de Britto (Curitiba), Estadio dos Eucaliptos (Porto Alegre), Estadio Ilha do Retiro (Recife), Estadio do Maracana (Rio de Jeneiro) jeung Estadio do Pacaembu (Sao Paulo)
Tim Uruguay anu nyangking kalungguhan jawara Piala Dunia 1950

Tim Uruguay anu nyangking kalungguhan jawara Piala Dunia 1950

DATA TATANDANG PIALA DUNIA 1950
NO WAKTU TEMPAT TATANDANG GUL
UNDAKAN KAHIJI
Grup 1
1 24 Juni 1950 Brasil – Meksiko 4 – 0
2 25 Juni 1950 Yugoslavia – Swiss 3 – 0
3 28 Juni 1950 Brasil – Swiss 2 – 2
4 28 Juni 1950 Yugoslavia – Meksiko 4 – 1
5 1 Juli 1950 Brasil – Yugoslavia 2 – 0
6 2 Juli 1950 Swiss – Meksiko 2 – 1
Grup 2
7 25 Juni 1950 Inggeris – Chili 2 – 0
8 25 Juni 1950 Spanyol – Amerika 3 – 1
9 29 Juni 1950 Spanyol – Chili 2 – 0
10 29 Juni 1950 Amerika – Inggeris 1 – 0
11 2 Juli 1950 Spanyol – Inggeris 1 – 0
12 2 Juli 1950 Chili – Amerika 5 – 2
Grup 3
13 25 Juni 1950 Swedia – Itali 3 – 2
14 29 Juni 1950 Swedia – Paraguay 2 – 2
15 2 Juli 1950 Itali – Paraguay 2 – 0
Grup 4
16 2 Juli 1950 Uruguay – Bolivia 8 – 0
UNDAKAN KADUA (FINAL)
17 9 Juli 1950 Brasil – Swedia 7 – 1
18 9 Juli 1950 Uruguay – Spanyol 2 – 2
19 13 Juli 1950 Brasil – Spanyol 6 – 1
20 13 Juli 1950 Uruguay – Swedia 3 – 2
21 16 Juli 1950 Uruguay – Brasil 2 – 1
22 16 Juli 1950 Swedia – Spanyol 3 – 1

-

DATA TATANDANG UNDAKAN FINAL PIALA DUNIA 1950
Tatandang : Brasil – Uruguay
Waktu : 16 Juli 1950 jam 3 pasosore
Tempat : Estadio Maracana, Rio de Jenerio
Wasit : George Reader (Inggris)
Kartu Koneng : -
Kartu Beureum : -
Nu Lalajo : 203.000 urang
Nu Ngagulkeun : Albino Friaca Cardoso 46′ (Brasil); Juan Alberto Schiaffino 66′, Alcides Edgardo Ghiggia 79′
Tim Brasil : Barbosa, Augusto, Juvenak, Bauer, Danilo, Bigode, Friaca, Zizinho, Ademir, Jair, Cico; Flavio Costa (Nu Ngalatih)
Tim Uruguay : Roque Maspoli, Matias Gonzales, Eusebio Tajero, Schuber Gambetta, Obdulio Varela, Victor Andrade, Alcides Ghiggia, Julio Perez, Omar Miguez, Juan Schiaffino, Ruben Moral; Juan Lopez (Nu Ngalatih)
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 724 other followers

%d bloggers like this: