Ping 1 Suklapaksa Asuji 1950 Candra Kala Sunda


Ping 1 Suklapaksa Asuji 1950 Candra Kala Sunda

Ping 1 Suklapaksa Asuji 1950 Candra Kala Sunda

Lima Taun Ngageugeuh WordPress


Meunang wawaran (notifikasi) ti WordPress, cenah mah anu ngokolakeun ieu blog téh geus nincak kana taun kalima. Hartina geus lima taun ngageugeuh mandala WordPress-na. Tapi lamun disaliksik deui mah, lima taun téh lain umur blog Kampung Ciburuan ieu, tapi blog anu pangheulana dijieun ku akun anu nyieun blog Kampung Ciburuan. Da pedalan munggaran blog Kampung Ciburuan mah dina ping 29 Séptémber. Sabulanan deui kana nincak lima taunna téh.

Lima taun ngageugeuh mandala WordPress

Lima taun ngageugeuh mandala WordPress

Sanajan kitu teu nanaon, ieu mah minangka pangéling-ngéling waé yén ieu blog téh sakeudeung deui arék nincak lima taun. Mugia waé ka hareupna ieu blog téh beuki rempeg deui ku pedalan anu leuwih hadé pikeun ngeusian widang tutulisan dina Basa Sunda di mandala maya. Mugia ku nyampakna ieu blog téh bisa jadi hiji bacaan pikeun anu ngahaja ngalongok ka ieu blog atawa kasasar anjog ka ieu blog. Utamana pikeun anu medalkeunana sorangan.

Hatur nuhun pisan ka anu kungsi ngalongok ieu blog, mugia waé aya mangpaatna.

Saha nu Jadi Mojang Jajaka Pinilih Sumedang 2014?


Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupatén Sumedang entragan 2014 dipungkas dina poé Saptu peuting ping 23 Agustus 2014. Kalawan ngagunakeun tempat di hareupeun Gedong Nagara Sumedang, ieu pasanggiri ditungtungan ku milih sababaraha urang mojang jeung jajaka pinunjul dina sababaraha katagori. Tina 17 urang pamilon anu ngiluan kana ieu pasanggiri, kapilih saurang Mojang Pinilih jeung saurang Jajaka Pinilih Kabupatén Sumedang 2014 anu dicangking ku Vana Vanessa jeung Panji Gusti Laksmana. Pikeun wawakilna, kapilih Wina Julianingsih jeung Acep Setia Firmansyah salaku Mojang Jajaka Wakil 1, ditambah Esa Putri Azzahra jeung Umar Buchory Syaidina Ali salaku Mojang Jajaka Wakil 2.

Pamilon mojang jajaka Sumedang 2014

Pamilon mojang jajaka Sumedang 2014

Pikeun katagori séjénna, nyaéta:

 • Mojang Jajaka Lingkungan Hidup Kabupatén Sumedang 2014: I Risma Sugiartini jeung Ronny Hadi Permana.
 • Mojang Jajaka Genre Kabupatén Sumedang 2014: Esa Putri Azzahra jeung Adam Hidayat.
 • Mojang Jajaka Taat Lalu Lintas Kabupatén Sumedang 2014: Nabila Putri Nurhana jeung Panji Gusti Laksmana.
 • Mojang Jajaka Intelegensia Kabupatén Sumedang 2014: Gustina Hidayat jeung Moch. Gilar Septian.
 • Mojang Jajaka STBM Kabupatén Sumedang 2014: Wina Julianingsih jeung Umar Buchory Syaidina Ali.
 • Mojang Kéwes jeung Jajaka Gandés Kabupatén Sumedang 2014: Ulfa Nurul Aeni jeung Moch. Gilar Septian.
 • Mojang Jajaka Kameumeut Kabupatén Sumedang 2014: I Risma Sugiartini jeung Ronny Hadi Permana.
 • Mojang Jajaka Mimitran Kabupatén Sumedang 2014: Gustina Hidayat jeung Sandi Nugraha.

Déwi jeung Iqbal, Mojang Jajaka Pinilih Kabupatén Bandung 2014


Ti Kabupatén Bandung, sakumaha anu diwartakeun ku Pikiran Rakyat Online, geus dilumangsungkeun undakan puncer Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupatén Bandung 2014. Undakan puncer pasanggiri anu diiluan ku 40 urang pamilon ieu dilumangsungkeun di Gedong Budaya Sabilulungan Soréang, tadi peuting, Rebo ping 20 Agustus. Acara ieu diluuhan langsung ku Bupati Bandung, Dadang M. Nasér katut wawakil Mojang Jajaka sa-Jawa Barat.

Mojang Jajaka Pinilih Kabupaten Bandung 2014

Mojang Jajaka Pinilih Kabupaten Bandung 2014

Hasilna, anu kapeto jadi Mojang Pinilih Kahijina nyaéta Dewi Ayu Nurwulan ti Cimenyan reujeung Jajaka Pinilih Kahijina nyaéta Muhammad Iqbal Setiawan ti Rancaékék. Mojang Jajaka Pinilih Kaduana dicangking ku Yoseu Noveliya ti Bojongsoang jeung Achmad Ridwan ti Cileunyi. Sedengkeun Pinilih Katilu dicangking ku Lilis Rita ti Rancabali jeung Deni Zein Tarsidi ti Kutawaringin.

Saterusna, Mojang Jajaka Pinilih Harepan Kahijina direbut ku Janik Dita Nopriani jeung Aldian Pratama, Harepan Kaduana ku Santi Nurjanah jeung Bambang Isnaini, Harepan Katiluna ku Mulyani Purnamasari jeung Fahmi Islami.

17 Pamilon Mojang Jajaka Sumedang 2014


Pasanggiri Mojang Jajaka Kabupatén Sumedang entragan 2014 geus nincak undakan karantina. Aya 17 urang pamilon anu asup kana ieu entragan, salapan mojang ditambah dalapan urang jajaka. Tina 17 urang pamilon ieu baris dipilih saurang jajaka jeung saurang mojang anu bakal nyangking kalungguhan Mojang Jajaka Pinilih Kabupaten Sumedang 2014.

Salian nantukeun saha anu jadi Mojang Jajaka Pinilih, aya katagori séjén anu bisa diparebutkeun ku sakabéh pamilon, diantarana waé nyaéta Mojang Jajaka Mimitran, Mojang Jajaka Kéwes Gandés jeung Mojang Jajaka Kameumeut. Aya deui Mojang Jajaka Wakil Kahiji jeung Wakil Kadua. Pikeun katagori rumaha marebutkeun kalungguhan salaku Mojang Jajaka Pinilih Rumaja.

Husus pikeun katagori Mojang Jajaka Kameumeut, ditangtukeun ngaliwatan lobaba SMS anu asup mimiti poé ayeuna. Anu hayang ngarojong ka pamilon anu dipikameumeutna, bisa langsung waé ngirim SMS ka nomer 087827718555 kalawan eusi SMS-na: MOKASMS (spasi) NGARAN PAMILON.

Pamilon mojang jajaka Sumedang 2014

Pamilon mojang jajaka Sumedang 2014

Daptar pamilon anu ngiluan undakan puncer Pasanggiri Mojang Jajaka Sumedang 2014 ieu nyaéta:

 1. ADAM HIDAYAT. Umur 19 Taun. Universitas Padjadjaran Fakultas Hukum. Ti Kacamatan Cimalaka.
 2. ESA PUTRI AZZAHRA. Umur 20 Taun. Sarjana Kedokteran Universitas Islam Bandung. Ti Kacamatan Rancakalong.
 3. PANJI GUSTI LAKSMANA. Umur 20 Tahun. A.Md Adm Bisnis Politeknik LP3I. Ti Kacamatan Sumedang Utara.
 4. VANA VANESSA. Umur 20 tahun. Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Ti Kacamatan Jatinangor.
 5. ACEP SETIA FIRMANSYAH. Umur 22 tahun. Salaku Entrepeuner. Ti Kacamatan Conggéang.
 6. FAUZIYAH. Umur 19 Tahun. STIE SEBELAS APRIL SUMEDANG. Ti Kacamatan Jatinunggal.
 7. UMAR BUCHORY SYAIDINA ALI. Umur 18 Tahun. Prodi Sistem Informasi Universitas Gunadharma. Ti Kacamatan Buah Dua.
 8. WULAN ANGGRAENI KOSWARA. Umur 19 Tahun. Prodi Seni Tari Universitas Pendidikan Indonesia. TI Kacamatan Sumedang Utara.
 9. AJANG ANA SURYATNA. Umur 19 Tahun. Salaku Freelance. Ti Kacamatan Jatinangor.
 10. GUSTINA HIDAYAT. Umur 21 Tahun. Magister Manajemen Universitas Telkom. Ti Kacamatan Sumedang Utara.
 11. SANDI NUGRAHA. Umur 18 Tahun. Salaku Freelance. Ti Kacamatan Jatinangor.
 12. I RISMA SUGIARTINI. Umur 20 Tahun. Prodi Teknik Informatika STMIK Sumedang. Ti Kacamatan Situraja.
 13. RONNY HADI PERMANA. Umur 22 Tahun. Prodi Teknik Informatika STMIK Sumedang. Ti Kaacamatan Sumedang Selatan.
 14. ULFA NURUL AENI. Umur 18 Tahun. Salaku Freelance. Ti Kacamatan Cimalaka.
 15. MOCH. GILAR SEPTIAN. Umur 20 Tahun. Prodi Ilmu Adm Negara STIA Sebelas April. Ti Kacamatan Sumedang Utara.
 16. WINA JULIANINGSIH. Umur 21 Tahun. Prodi Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Ti Kacamatan Cimalaka.
 17. NABILA PUTRI NURHANA. Umur 22 Tahun. Prodi Public Relation Universitas Islam Bandung. Ti Kacamatan Sumedang Utara.

(Gambar meunang nginjeum ti twitter @MokaSumedang)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 902 other followers

%d bloggers like this: