Wilujeng Pabaru Islam 1 Muharram 1436 H


Wilujeng Pabaru Islam 1 Muharam 1436 H

Wilujeng Pabaru Islam 1 Muharam 1436 H

Ngadabrul Toléat ti Jaman ka Jaman


Ngadabrul Toléat ti Jaman ka Jaman

Ngadabrul Toléat ti Jaman ka Jaman

Dina poé Juma’ah isukan, ping 10 Oktober 2014 kalawan wancina ti peuting jam satengah dalapan nepikeun ka réngsé baris diayakeun acara ngadabrul ngeunaan Toléat Ti Jaman Ka Jaman. Ieu acara baris dilumangsungkeun di Sanggar Seni Ringkang Nonoman, jalan Panji Blok Kartadara Selatan, Kelurahan Cigadung.

Dina ieu acara baris diluuhan ku Pa Amar salaku murid Mang Parman anu nyiptakeun Toléat jeung Nandang Kusnandar, S.Sn salaku Ethnomusicolog. Aranjeunna jadi narasumber dina ieu acara.

Ieu acara bakal direuah-reuah ogé ku pidangan Toléat Kalangenan jeung Téater Lorong ti SMKI Bandung.

(Gambar ti twitter @kotaSUBANG)

Rumawat Padjadjaran Miéling Radén Machjar Angga Koesoemadinata


Balé Rumawat Padjadjaran kalawan meunang pangrojong ti Bank BJB baris ngayakeun pidangan Rumawat Padjadjaran dina raraga Miéling Radén Machjar Angga Keosoemadinata. Inyana mangrupakeun salasahiji seniman Sunda anu kahot di jamanna. Anjeunna anu nyieun sistem notasi nasa Sunda jeung anu manggihan 17 tangga nada Sunda.

Rumawat Padjadjaran Miéling Radén Machjar Angga Koesoemadinata

Rumawat Padjadjaran Miéling Radén Machjar Angga Koesoemadinata

Ieu pidangan téh dina wangun diskusi jeung pagelaran anu baris dilumangsungkeun di Balé Rumawat Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipati Ukur No. 35. Kalayan waktuna dina poé Kemis ping 9 Oktober 2014 pasosoré jam satengah opat nepikeun ka satengan genep.

Ieu pagelaran téh bisa didongdon ku saha waé kalawan henteu kudu maké waragad alias haratis. Mangga ka anu panasaran jeung mikaresep kana ieu pidangan bisa langsung datang dina waktuna.

(Gambar meunang nginjeum ti pesbuk)

Wilujeng Boboran Haji 1435 H


Wilujeng Boboran Haji 1435 H

Wilujeng Boboran Haji 1435 H

PON XIX 2016 Jawa Barat Dilumangsungkeun di 14 Wewengkon


Sayaga ti anggalna kénéh, panatacalagara PON ka-19 di Jawa Barat geus nyayagakeun sagala rupana. Utamana nyayagakeun tempat tatandang sakabéh cabang olah raga anu dipatandangkeun dina PON ka-19 engké.

Stadion Gelora Bandung Lautan Api, salasahiji tempat tatandang PON XIX 2016

Stadion Gelora Bandung Lautan Api, salasahiji tempat tatandang PON XIX 2016

Nurutkeun inpo anu diancokeun ku Klik Galamedia pikeun ngalumangsungkeun tatandang PON 2016 engké, hanteu ngan ukur ngagunakeun tempat di puseut Bandung wungkul. Tapi sumebar ka sababaraha wewengkon anu aya di Jawa Barat. Tatandang PON ka-19 engké bakal ngagunakeun tempat di 14 wewengkon Kabupatén/Kota.

Atuh pikeun mastikeun jeung maheutkeunana, panatacalagara PON geus nyieun kasaluyuan (memorandum of understanding MoU) reujeung sakabéh wewengkon anu kabagéan ngalumangsungkeun tatandang téa. Utamana pikeun ngagunakeun tempat tatandangna. Nurutkeun rarancang mah dina taun 2015 téh sakabéh tempat tatandang geus réngsé.

14 wewengkon anu kabagéan ngalumangsungkeun tatandang cabang olah raga PON 2016 téh nyaéta Kota Bandung (26 cabang olahraga), Kabupatén Bandung (8), Kabupatén Bandung Barat (5), Kabupatén Sumedang (4), Kabupatén Indramayu (3), Kota Cimahi, Kabupatén Pangandaran, Kabupatén Subang (2), Kabupatén Karawang, Kabupatén Sukabumi, Kota Cirebon, Kabupatén Bekasi, Kabupatén Bogor jeung Kota Bekasi (1).

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1.005 other followers

%d bloggers like this: