Wilujeng Milangkala Sumedang ka-436


Wilujeng Milangkala Sumedang ka-436

Wilujeng Milangkala Sumedang ka-436

Éta Socana


Éta Socana

Éta Socana

Sanggian/Rumpaka: Nano S.
Haleuang: Nining Meida/Barman S.

Éta-éta socana
Paneuteup teuing ku seukeut
Éta-éta imutna
Gelenyu ngabandang tineung

Éta-éta rarayna
Marahmay miis mamanis
Éta daya sagalana, sagalana
Karaos éndahna

Kangen-kangen unggal dinten
Nyipta tepang pasosonten
Rasa asih jeung kamelang
Ngahayu-hayu patepung

Bagja-bagja metik cinta
Geter rasa nu sarua
Nyipta-nyipta tinekanan
Ayang-ayangan duaan

Éta-éta socana
Ku centik bulu socana
Éta-éta imutna
Gereget kempot pipina

Éta-éta rarayna
Cahayaan linduh bulan
Sagalana éstu narik raga sukma
Duh éta socana

Milangkala Sumedang ka-436 Dipapag ku Tabligh Akbar


Miéling Milangkala Sumedang ka-436

Miéling Milangkala Sumedang ka-436

Dina raraga ngeusi kagiatan miéling milangkala Sumedang anu ka-436, dilumangsungkeun sababaraha jinis kagiatan. Nurutkeun inpo anu diancokeun ku Indofakta Online dina ping 16 April mangkukna geus dilumangsungkeun kagiatan Tabligh Akbar anu tempatna di Masjid Agung Sumedang. Acara diluuhan ku sababaraha gegedén Sumedang saperti Bupati Sumedang H. Ade Irawan, ketua jeung anggahota DPRD, pajabat Muspika, Kajari Sumedang jeung anu séjénna katut toko agama jeung masarakat.

Dina ieu acara salian dieusi ku siraman rohani, ogé dijelaskeun ngeunaan acara anu baris dilumangsungkeun dina raraga miéling milangkala Sumedang ka-436 anu diantarana bakti sosial, paméran pangwangunan, sunnatan massal jeung nikah massal.

Tabligh Akbar di Masjid Agung Sumedang

Tabligh Akbar di Masjid Agung Sumedang

Masih kénéh nurutkeun inpo anu dipidangkeun ku Indofakta Online, dina ping 17 April dilumangsungkeun upacara miéling milangkala Sumedang ka-436 anu diayakeun di Alun-alun Sumedang. Satutasna éta Bupati Sumedang méré santunan ka barudak jawara Qori’ah jeung anak soléh undak Jawa Barat. Teu poho ogé, Bupati téh nanda tangan sababaraha poroyék pangwangunan anu bakal dilaksanakeun di Sumedang.

Saméméhna, Bupati katut rombongan ngayakeun ziarah ka makam pahlawan anu aya di Sumedang anu aya di Taman Makam Pahlawan Cimayor. Sedengkeun satutasna upacara, ngayakeun ziarah ka makam Almarhum Bupati H. Endang Sukandar. Diteruskeun ka Makam Gunung Puyuh.

Rombongan séjénna anu dipingpin ku Asistén Pemerintahan H. Sanusi Mawi ngayakeun ziarah ka Makam Prabu Geusan Ulun di Dayeuhluhur Kecamatan Ganéas. Sedengkeun Ketua DPRD Yaya Widarya mingpin ziarah ka Makam Pasaréan Gedé  Kelurahan Kota Kulon Sumedang Selatan. Anu ziarah ka komplék Makam Baturéok diiluan ku rombongan anu dipingpin Kajari Sumedang Dwi Harto.

Saémbara ‘Visualisasi Sejarah Singkat Sumedang’


Panicia atawa panata calagara milangkala Sumedang ka-436 ngayakeun saémbara visualisasi babad atawa sajarah Sumedang. Ieu saémbara téh bisa diiluan ku saha waé anu apal kana sajarah Sumedang kalayan bisa ngajéntrékeunana ngaliwatan pidangan gambar atawa pidio. Hasil tina ieu saémbara baris dipaké dina nalika ngaguar (maca) sajarah Sumedang dina acara puncer milangkala Sumedang.

Miéling Milangkala Sumedang ka-436

Miéling Milangkala Sumedang ka-436

Nurutkeun pupuhu panata calagara milangkala Sumedang taun ayeuna, saémbara ieu diayakeun supaya aya anu béda reujeung taun-taun saméméhna. Hususna nalika macakeun sajarah Sumedang aya anu béda.

Rarancang visual anu dijieun téh cenah mah lilana diluyukeun reujeung lilana macakeun sajarah Sumedang. Lilana kira-kira lima menitan. Wangunan visualna bisa mangrupa gambar, kokotrétan gambar, potrét jaman baheula atawa gambaran séjénna anu aya pakaitna reujeung Sumedang jaman baheula.

Ngan hanjakal, ieu saémbara téh ngan nepikeun ka poé ayeuna. Anu hayang ngiluan kudu ngirimkeun hasilna paling elat poé ayeuna. Kitu sakumaha anu diwartakeun ku Galamedia.

Sumedang Sehat, dina Raraga Miéling Milangkala Sumedang ka-436


Geus ninggang deui bulan April. Bulan anu dijadikeun tetengger ngadegna Sumedang dina taun 1578. Ping 22 April dina éta taun, Karajaan Sumedanglarang ngadeg jadi karajaan anu mandiri. Nepikeun ka ayeuna, dina éta tanggal osok dipiéling ngadegna Sumedang ku jalan ngayakeun raraméan. Rupa-rupa raraméan diayakeun pikeun ngareuah-reuahna. Ngan hanjakal taun ayeuna mah inpona kurang nerekab, béda reujeung taun-taun saméméhna. Cenah mah kusabab kaselang heula ku Pemilu kamari.

Miéling Milangkala Sumedang ka-436

Miéling Milangkala Sumedang ka-436

Sanajan kitu, sabenerna mah dina taun ayeuna pikeun miéling ngadegna Sumedang téh geus aya rarancangna. Baris diayakeun raraméan sakumaha taun-taun saméméhna. Jejer anu dipaké pikeun miéling ngadegna Sumedang taun ayeuna nyaéta Sumedang Sehat. Sedengkeun kagiatan atawa raraméan anu baris diayakeunana nyaéta nikah massal pikeun 436 jodo, daptar jadi anggahota BPJS JKN, paméran pangwangunan jeung UMKM, tablig akbar katut hiburan.

Ciri has taun ayeuna nyaéta diayakeunana lomba ‘Visualisasi Sejarah Singkat Sumedang. Hasil tina lomba ieu bakal dipaké pikeun pidangan nalika nyaritakeun sajarah Sumedang dina sidang paripurna DPRD Sumedang. Aya deui lomba desain batik kasumedangan reujeung lomba kabersigan di lingungan RT jeung RW. Aya ogé kagiatan anu sipatna sosial kayaningan nyumbang ka budak pahatu lalis jeung sunatan massal. Kitu sakumaha anu diinpokeun ku Pikiran Rakyat Online.

Nurutkeun inpo anu diancokeun ku Klik-Galamedia pikeun ngalaksanakeun ieu acara, cenah mah pamaréntah Kabupatén Sumedang geus ngitung pangabutuh waragad anu gedéna 1,2 milyar. Pamaréntah Kabupatén Sumedang nyadiakeun waragad anu gedéna 285 juta tina APBD. Sedengkeun sésana ditanggung sponsor.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 653 other followers

%d bloggers like this: