Babasan Jeung Paribasa

 1. Abong biwir teu diwengku, létah teu tulangan.
 2. Adam lali tapel.
 3. Adat ka kurung ku iga.
 4. Adean ku kuda beureum.
 5. Adigung adiguna.
 6. Ambek nyedek tanaga midek.
 7. Amis budi.
 8. Asa aing uyah kidul.
 9. Asa kagunturan madu karagragan menyan bodas.
 10. Asa runtag bumi alam.
 11. Atah adol.
 12. Atah anjang.
 13. Aya jalan hamo meuntas.
 14. Aya jurig nyiliwuri, aya setan mindah rupa.
 15. Aya kelong newo-newo.
 16. Aya nu dianjing cai.
 17. Bau jaringao.
 18. Biwir nyiru rombéngeun.
 19. Bobor karahayuan.
 20. Bodo aléwoh.
 21. Bodo katotoloyoh.
 22. Bosongot badé amprotan.
 23. Buruk-buruk papan jati.
 24. Buta tulang buta daging.
 25. Caang bulan opat belas, jalan gedé sasapuan.
 26. Cacag nangkaeun.
 27. Caringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket.
 28. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok.
 29. Ciri sabumi cara sadésa.
 30. Cul dog dog tinggal igel.
 31. Dahar soré henteu isuk.
 32. Dedeg sampé rupa hadé.
 33. Dihin pinasti anyar pinanggih.
 34. Disiksik dikunyit-kunyit, dicacag diwalang-walang.
 35. Ditéték nepi ka bubuk leutikna.
 36. Dug hulu pet nyawa.
 37. Elmu tungtut dunya siar.
 38. Epes meer.
 39. Garo-garo teu ateul.
 40. Garo singsat.
 41. Gede hulu.
 42. Hampang birit.
 43. Hampang leungeun.
 44. Handap asor.
 45. Henteu unggut kalinduan, henteu gedag kaanginan.
 46. Heureut deuleu pondok léngkah.
 47. Heurin ku létah.
 48. Inggis ku bisi rempan ku sugan.
 49. Jauh tangah ka langit.
 50. Jelema andar-andar.
 51. Kabawa ku sakaba-kaba.
 52. Kabawa tulang kabawa daging.
 53. Kabur pangacian.
 54. Ka cai diangir mandi.
 55. Ka cai jadi saleuwi ka darat jadi salebak.
 56. Kaciwit kulit kabawa daging.
 57. Katempuhan buntut maung.
 58. Kawas aki-aki tujuh mulud.
 59. Kawas anjing kadempét lincar.
 60. Kawas anjing tutung buntut.
 61. Kawas bujur aseupan.
 62. Kawas cai dina daun taleus.
 63. Kawas hayam keur endogan.
 64. Kawas hayam panyambungan.
 65. Kawas kapuk kaibunan, kawas kapas kahujanan.
 66. Kawas kuda leupas ti gedogan.
 67. Kawas nu dipupul bayu.
 68. Kawas nulungan anjing kagencét.
 69. Kawas ucing jeung anjing.
 70. Kejot borosot.
 71. Keuna ku ‘aen.
 72. Kokoro manggih mulud.
 73. Kokoro nyoso malarat rosa.
 74. Kudu bisa pindah cai pindah tampian.
 75. Kumaha geletuk batuna, kecebur caina.
 76. Kuméok méméh dipacok.
 77. Kurang saeundan.
 78. Laér biwir.
 79. Laér aisan.
 80. Lébér wawanén.
 81. Legok tapak genténg kadék.
 82. Leumpeuh yuni.
 83. Leungit tanpa lebih ilang tanpa karana.
 84. Luhur kuta gede dunya.
 85. Malapah gedang.
 86. Mancala putra mancala putri.
 87. Matak tibalik aseupan.
 88. Mipit kudu amit ngala kudu bébéja.
 89. Miyuni kembang.
 90. Miyuni oray.
 91. Mobok manggih gorowong.
 92. Moro julang ngaleupaskeun peusing.
 93. Murah congcot hambur bacot.
 94. Nanggeuy endog beubeureumna.
 95. Nepi ka kaurugan taneuh beureum.
 96. Nété akar ngeumbing jangkar.
 97. Nété semplék nincak semplak.
 98. Nété tarajé nincak hambalan.
 99. Ngabahu denda.
 100. Ngabéjaan bulu tuur.
 101. Ngadék sacékna, nilas saplasna.
 102. Ngajul béntang ku asiwung.
 103. Ngalambang sari.
 104. Ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut, ngembat-ngembat nyatang pindang.
 105. Nganyara-nganyari.
 106. Ngeunah angeun, ngeunah angen.
 107. Ngimpi gé diangir mandi.
 108. Ngudag-ngudag kalangkang heulang.
 109. Nu burung di angklungan, nu édan di kendangan.
 110. Nurug cupu.
 111. Nuturkeun indung suku.
 112. Nyieun pucuk ti girang.
 113. Nyoo gado.
 114. Pacikrak ngalawan merak.
 115. Pagirang-girang tampian.
 116. Panjang leungeun.
 117. Peureum kadeuleu beunta karasa.
 118. Poék mongkléng buta rajin.
 119. Pondok jodo panjang baraya.
 120. Puraga tamba kadengda.
 121. Rambat kamalé.
 122. Randa béngsrat.
 123. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung.
 124. Reuntas harepan.
 125. Reup geuneuk ray pias.
 126. Saciduh metu saucap nyata.
 127. Samar polah samar rasa.
 128. Sampulur alur laur.
 129. Sapu nyéré pegat simpay.
 130. Satru kabuyutan.
 131. Satungkebing langit satangkaraking jagat buana.
 132. Satungtung deuleu.
 133. Seungit angin-anginan.
 134. Tambuh laku.
 135. Tamiang meulit ka bitis.
 136. Tata titi duduga peryoga.
 137. Taya dunya kinasihan.
 138. Teu boga pikir rangkepan.
 139. Teu burik-burik acan.
 140. Teu gedag bulu salambar.
 141. Teu nyaho di alip bingkeng.
 142. Teu uyahan.
 143. Tunggul diraru catang dirempak.
 144. Tuturut munding.
 145. Udar tali gadang.
 146. Ulah leutik haté.
 147. Unggah bale watangan.
 148. Uyah mah tara téés ka luhur.
 149. Wiwirang di kolong catang.

8 thoughts on “Babasan Jeung Paribasa

  • Kagungan bukuna mah raos atuh. Tiasa ditinggalian deui….
   Murangkalih ayeuna mah sapertosna atos kirang. Tapi ketang kumaha didikanana: didikan di kulawargana, sakolana, jeung sapopoena

   Like

 1. Good site! I truly love how it is simple on my eyes and the data are well written.
  I am wondering how I could be notified when a new post has been
  made. I have subscribed to your feed which must do the trick!

  Have a great day!

  Like

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s