Embun


Kenging Lies Tjandra Kancana

 
 

Ketika aku bercermin, ANG, Aku kira cerminku berembun, Ku coba menghapusnya, tetap berembun Kupukul cermin itu, pecah, dan tanganku terluka

“Mengapa kau pecahkan cerminmu” tanyamu

“Karena kotor dan berembun,” jawabku,

Kau belai tanganku, lembut kau berkata: “Sayang sebenarnya matamu yang berembun”

“Mataku?” Aku bertanya.

“Ya kau menangis, mari kuobati lukamu.”

Aku tersedu.

Nyeri, ANG…

(LTK. 26.12.012)

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)

Asa Dipaut Ku Hinis


Kénging Lies Tjandra Kancana

 
 

Sok hayang bruk-brak kana lalakon hirup kumbuh kuring, loba katugenah kulantaran hirup ngan nyorangan. Sakapeung teuneung, sakapeung sok leutik haté. Sok asa teu boga kamonésan iwal ti narimakeun kana kadar.

Sok remen ménta bongbolongan ka anu jadi kolot sangkan manggih jalan kaluar tina karudet. Tapi teu mangih cukang lantaran, tetep waé asa ham-ham jeung horéam.

Keuheul kanu jalir jangji cidra subaya, majar hayang ngahiji, padahal kalah ka ilang tanpa karana, pédah teu bisa nyugemakeun cenah.

Sanajan kitu kuring cukup mindel.

Ngan saukur bisa ngarasakaeun kanyeri kapeurih euweuh bédana jeung dipaut ku hinis.

Nepi ka ayeuna pisan kuring gering nangtung ngalanglayung.

(LTK Sentul City basa hujan ngagebrét 27-12-012)

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)

Jantung


Kenging Lies Tjandra Kancana

 
 

Hujan ngaririncik basa Aisah datang ka imah indungna, bajuna rancucut, nempo indungna keur diuk dina balé di dapur bari nyisig, Aisah langsung nyuuh kana lahunan indungna. Nyegruk ceurik kanyenyerian dina lahunan indungna. Awakna ngagibrig siga anu kabulusan. Bari pinuh ku kanyaah ku indungna sirahna diusapan. Pok ngomong leuleuy “Aya naon deui Nyai?”

Aisah nenggak nempo paroman indungna bari cipanona merebes mili, bari nyaritana dareuda “Kang Iwan mawa awéwé deui ka kamar Nyai, Ema.”

Indungna ngusapan buuk anakna bari teu weléh némbongkeun kasabaran, “Lain kakarak sakali pan kituna téh Nyai, keun engké ogé eureun sorangan. Anggap wé jelema mabok. Ke ogé aya eureunna”

Aisah unggeuk “Enya Ema sigana mah moal sakali-kali deui kikituanana téh”

Aisah nyuuh deui kana lahunan Indungna. Rét indungna ngarérét kana kantong kérésék hideung gedé anu masih dikeukeuweuk ku anakna. Manéhna nanya “Mawa naon éta keur Ema Nyai?

Aisah cengkat pék eusi kérésék dibukakeun, aya  nu dibungkus ku samping Sido Mukti urut maké manéhna basa ngadahup ka Iwan.

“Naon éta téh Nyai?” Indungna nanya bari neges-neges anu ngagolér hareupeunana.

“Jantung Kang Iwan Ema…”

(LTK, Sentul City jam 23  tgl 26-12-012)

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.cosarosta.com/)