Babasan jeung Paribasa

Ieu mangrupakeun lembaran anu eusina kumpulan tulisan dina ranggeuyan Babasan jeung Paribasa.

Babasan jeung Paribasa
Conto Babasan jeung Paribasa
Buruk-buruk Papan Jati
Bodo Alewoh
Cikaracak Ninggang Batu, Laun-laun Jadi Legok
Kacai Jadi Saleuwi Ka Darat Jadi Salebak
Panjang Lengkah, Pondok Lengkah
Adean Ku Kuda Beureum
Ngaleut Ngeungkeuy Ngabandaleut, Ngemat-ngemat Nyatang Pindang
Mipit Kudu Amit, Ngala Kudu Bebeja
Gunung Pananggeuhan
Nété Tarajé Nincak Hambalan
Adam Lali Tapel
Goréng Adat
Aki-aki Tujuh Mulud
Balég Tampélé
Adat Kakurung Ku Iga
Aya Bagja Teu Daulat
Ciri Sabumi Cara Sadésa
Pindah Cai Pindah Tampian

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s