Catetan dina Fesbuk

Ieu mah mangrupakeun rohangan anu jadi tempat ngumpulkeun tulisan anu aya dina ranggeuyan Catetan dina Fesbuk.

Pileuleuyan
Ranggeuyan Rasa
In The Dead End?
Di Tungtung
Tanda Kanyaah Tinu Jadi Bapa
Manusa
Lain Ngudag Kalangkang Heulang
Carita Baheula jeung Ayeuna
Kukumpul
Mana Janjimu Dulu…?
Carita Mulang
Lalar Liwat
Rasa nu Boga Rasa
Kudu Kitu
Cai, Geningan Cai
Salin Jinis, Robah Alam
Ngeureuyeuh
Jalan Henteu Ngabulungbung
Tetep Tumetep
Bral
Anaking
Dulur, Lain Dulur Sadulur-dulurna
Iuh-iuh, Nu Matak Linduh
Nepi Ka Tungtung
Ngadongdon
Tunggul, Eta lain Tutunggul
Natamu
Melang Ringrang
Tah Eta
Ngalangsu Maju
Budak Eta….
Ngalalakon Nu Didongdon, Ti Pasamon Ka Saban Wewengkon
Milih Hiji
Ngan Ukur
Poék jeung Caang

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s