Sasambat


Hawar-hawar ti jauhna
Sasambat sora manéhna
Sanajan ti kaanggangan
Kuring moal kasamaran

Lumengis ceurik papanting
Kawas hayang didatangan
Da bongan atuh paanggang
Nunggelis anggang sorangan

Baranang béntang keur caang
Di langit siga anu ngariceupan
Kiceup deudeuh ti manéhna
Sok hamo harepan samar laksana

Sasambat atuh ka saha
Ceuk haté da bongan kabayang baé
Ka saha atuh ka saha
Rék wakca da bongan cumantél baé

Malati Leuwi Kinanti


-

Katumbiri melengkung ti kahiyangan
Hujan kembang sumawor ka Pajajaran
Widadari lumungsur muru tampian
Ngadon siram di leuwi Sipatahunan

Katumbiri melengkung ti kahiyangan
Hujan kembang sumawor ka Pajajaran
Widadari lumungsur muru tampian
Ngadon siram di leuwi Sipatahunan

Dengkleung nineung
Kalangkang mangsa katukang
Dengkleung nineung
Silanglang dina panyawang

dengkleung nineung
Kalangkang mangsa katukang
Dengkleung nineung
Silanglang dina panyawang

Dengkleung nineung kalangkang mangsa katukang
dengkleung nineung silanglang dina panyawang
dengkleung nineung kalangkang mangsa katukang
Dengkleung nineung silanglang dina panyawang

Biru


Lagu Biru, Sanggian/Rumpaka: Nano S., Juru Kawih: Rita Tila
Lagu Biru, Sanggian/Rumpaka: Nano S., Juru Kawih: Rita Tila

 

Biru téh warna kameumeut
Pulas kangen nulis batin
Biru téh rada kageugeut
Sulur getering duriat

Sapertos biruna langit, nya Enung
Teuteup amparan harepan
Kabagjan némbongan
Sapertos biruna laut, nya Enung
Liuh galuraning asih
Leah sesetraning manah, deudeuh

Biru, pamidangan bulan béntang
Pakalangan beurang peuting
Biru, kangen urang rasa urang
Jadi lambang kateguhan anu wening

Sapertos galura cinta, nya Enung
Biru teh anteb mamanis
Kasmaran romantis
Sapertos galindeng tembang, nya Enung
Biru téh hariring tembang
Sungkeman sanghiyang tineung

Éta Socana


Éta Socana
Éta Socana

Sanggian/Rumpaka: Nano S.
Haleuang: Nining Meida/Barman S.

Éta-éta socana
Paneuteup teuing ku seukeut
Éta-éta imutna
Gelenyu ngabandang tineung

Éta-éta rarayna
Marahmay miis mamanis
Éta daya sagalana, sagalana
Karaos éndahna

Kangen-kangen unggal dinten
Nyipta tepang pasosonten
Rasa asih jeung kamelang
Ngahayu-hayu patepung

Bagja-bagja metik cinta
Geter rasa nu sarua
Nyipta-nyipta tinekanan
Ayang-ayangan duaan

Éta-éta socana
Ku centik bulu socana
Éta-éta imutna
Gereget kempot pipina

Éta-éta rarayna
Cahayaan linduh bulan
Sagalana éstu narik raga sukma
Duh éta socana

Kapiraray


Sanggian Rumpaka: Ujang Suryana
Juru Kawih: Élis Wizaksmi/Barman S.

Lagu degung Kapiraray
Kawih degung Kapiraray

Imutna ukur sarenyu
Kelétna ukur sarérét
Naha saha atuh saha
Kapiraray salamina

Kawitna waktu harita
Basa ngaliwat ka dinya
Katinggalna sajorélat
Basa tepang sakolépat

Sok kapiraray ningal imutna
Asih sumanding
Sok kapiraray ningal seurina
Sok hayang nyanding

Kedah kumha atuh kumaha
Kaasih kuring
Ku teu disangka
Gening manéhna ukur hariring