Ngalanglang Lelewek Sumedang


Piraku waé henteu apal ka wewengkon sorangan. Unggal lelewekna, ti siklakna ti siklukna, sahanteuna apal perenahna, apal ngaranna. Ngan hanjakal, geningan loba teuing anu kudu diapalkeunana. Ditambah ku legana jeung tacan kajorag sakabéhna. Taya deui carana kajaba kudu dicatet kalawan merenah. Dicatet dina catetan anu alus, gampang dibaca, ditéangan. Malahan, lamun bisa mah gampang dibuka di mana waé perluna.

Ngalanglang Lelewek Sumedang
Ngalanglang Lelewek Sumedang

Majuna jaman, aya hiji parabot anu kacida ngarojong kana ieu kahayang. Nalika parabot keupeul geus mahabu, teu ti urang dayeuh teu di urang pasisian, ayeuna mah geus mibanda parabot keupeul ieu. Parabot keupeul anu kaasup pinter saperti smartphone geus loba anu maraké. Kumaha lamun neundeun catetan ngeunaan wewengkon Sumedang téh dina smartphone? Aya alusna ogé. Da parabot keupeul ayeuna mah geus mibanda kamampuhan saperti komputer. Bisa dipaké pikeun neundeun sagala rupa inpo kaasup catetan reujeung multimédia. Komo deui ayana sistem operasi parabot keupeul saperti Android anu mibanda kamampuhan pikeun nerapkeun aplikasi tambahan kana éta parabot keupeul. Bisa nyieun aplikasi husus anu engkéna dipasang dina parabot keupeul.

Atuh nempo ieu kaayaan, nojo kana hiji tingkesan: kumaha lamun inpo ngeunaan lelewek Sumedang téh diteundeun dina parabot keupeul saperti smartphone?

Alus pisan. Kari nyieun aplikasi pikeun parabot keupeul anu eusina inpo ngeunaan lelewek Sumedang. Aplikasi anu midangkeun rupa-rupa inpo ngeunaan lelewek Sumedang: bisa néangan inpo, nyatet inpo reujeung ngabagi inpo ka anu séjén. Supaya inpona bisa sarua di unggal parabot anu diteundeunan ieu aplikasi, inpo téh alusna mah diteundeun di internét supaya gampang diaksés ku saha waé jeung di mana waé katut iraha waé asal aya aksés internét.

Atuh, anu mimiti kudu aya téh nyaéta loka anu bakal dipaké neundeun sagala rupa inpo ngeunaan lelewek Sumedang. Sanggeus aya mah, apanan kari nyambungkeun aplikasi anu diteundeun dina parabot keupeul kana loka tempat neundeun inpo-na.

Rupa-rupa Pakakas pikeun Nyieun Rupa-rupa Aplikasi Mobile


Mekarna rupa-rupa parabot keupeul (hénpon) dibarengan reujeung mekarna rupa-rupa sistem operasi anu dipelak dina unggal parabot keupeul. Béda parabot keupeul bisa waé miboga sistem operasi anu béda. Antara hiji jinis hénpon reujeung jinis hénpon anu séjén, miboga sistem operasi anu béda. Bédana sistem operasi ieu nyababkeun unggal parabot keupeul (hénpon) miboga kamonésan, kamampuhan jeung pasipatan anu béda-béda. Atuh pikeun anu arék nyieun aplikasi mobile téh mikabutuh pakakas pikeun nyieun aplikasi mobile anu ngawengku sakabéh sistem operasi. Supaya dina sakali nyieun aplikasi mobile téh bisa diterapkeun (dipasang) dina unggal hénpon anu béda-béda sistem operasina. Henteu kudu susah-susah nyieun aplikasi anu béda-béda pikeun unggal sistem operasi.

Pakakas pikeun ngawangun aplikasi mobile dina rupa-rupa henpon
Pakakas pikeun ngawangun aplikasi mobile dina rupa-rupa henpon

Untungna ayeuna geus aya anu nyadiakeun pakakas anu bisa dipaké nyieun aplikasi mobile pikeun rupa-rupa hénpon/sistem operasi. Aya sababaraha pakakas anu geus kawentar kalawan sadia di mandala maya, kari ngundeur waé.

  1. RhoMobile, mangrupakeun salasahiji rangkay gawé anu dumasar kana Ruby. Ieu pakakas bisa digunakeun ku anu nyieun aplikasi mobile anu diancokeun husus (native) anu ngawengku rupa-rupa sistem operasi dina hénpon saperti Android, Windows Mobile, Symbian, iPhone katut RIM. Rangkay gawé anu dipedalkeun ku RhoMobile ieu bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi mobile anu bisa dijalankeun dina rupa-rupa hénpon. Sakali nyieun aplikasi mobile, éta aplikasi anu dijieunna bisa dipaké dina sababaraha jinis hénpon anu béda-béda sistem operasina.
  2. PhoneGap, bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi dina parabot keupeul Android, Palm, Symbian, BlackBerry, iPhone, iTouch jeung iPad. Pakakas ieu ngagunakeun basa anu osok dipaké dina nyieun aplikasi loka/web standar saperti HTML jeung JavaScript. PhoneGap bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi mobile anu ngaksés kamonésan hardware saperti accelerometer, GPS/lokasi, kaméra, sora jeung sajabana.
  3. Appcelerator, bisa disebut ogé Titanium Development Platform anu dikaluarkeun ku Appcelerator. Ieu pakakas bisa dipaké pikeun ngawangun aplikasi mobile, tablet ogé aplikasi desktop ngaliwatan basa pemrograman web saperti HTML, PHP, JavaScript, Ruby jeung Python. Cenah mah, aplikasi anu dijieun maké ieu pakakas bisa nepikeun ka 1000 aplikasi dina sabulanna. Kapinunjulan ieu pakakas mah nyaéta anu makéna bisa ngaksés 300 informasi API jeung lokasi. Salian ti éta ogé aya panambahna, nyaéta: event/kajadian dina aplikasi bisa diobah-obah, aplikasi anu dijieunna bisa dumasar kana hardware sacara langsung, katut data anu diperlukeun ku aplikasina bisa diteundeun di parabot keupeulna langsung atawa di cloud.
  4. MoSync, mangrupakeun pakakas pikeun ngawangun aplikasi mobile anu dumasar kana pemrograman web standar. Ieu pakakas bisa dipaké ku anu ngawangun aplikasi kalawan ngawengku kana compiler, librari, runtime, device profile jeung parabot séjénna anu loba gunana. Salian ti ngarojong basa pemrograman JavaScript, PHP, Ruby, Python jeung nu séjénna, MoSync ogé ngarojong basa C/C++. MoSync bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi mobile dina sistem operasi Windows Mobile, Windows Phone, iOS, BlackBerry, Android, Symbian, Moblin jeung sababaraha sistem operasi Linux pikeun parabot keupeul.

(Dicutat ti about.com, gambar meunang nginjeum ti mosync.com)

Mikawanoh MoSync SDK


Naon atuh MoSync téh?

Ceuk gampangna mah, MoSync téh mangrupakeun hiji pakakas atawa parabot anu bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi pikeun hénpon (aplikasi mobile). Ieu pakakas téh sipatna haratis jeung kodeuna dibuka (open source). Ieu pakakas geus dibuntel reujeung Eclipse development environment pikeun nyieun jeung ngarobah kodeu aplikasi mobile anu dijieun. MoSync bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi mobile anu bener-bener diancokeun pikeun inyana (native) pikeun sababaraha jinis hénpon kalawan rupa-rupa sistem operasi kalawan maké script html5 jeung turunan atawa campuranana. Anu ditojo ku ieu parabot mah nyaéta pikeun anu mekarkeun aplikasi wéb anu hayang ilubiung kana widang aplikasi mobile reujeung anu mekarkeun aplikasi desktop PC anu nyangking pangaweruh bahasa C/C++. MoSync dipedalkeun ku pausahaan asal nagri Swedia, MoSync AB (ngaran baheulana mah Mobile Sorcery AB).

MoSync SDK
MoSync SDK

Aplikasi anu dijieun maké MoSync ditulis maké basa C jeung C++ atawa digabung reujeung HTML5 jeung Javascript. Kusabab kitu, MoSync bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi mobile pikeun rupa-rupa hénpon atawa parabot keupeul kalawan rupa-rupa sistem operasina. Sistem operasi hénpon anu dirojong ku MoSync, nyaéta Android, iOS, Windows Mobile, Windows Phone, Symbian S60, Java Mobile katut Moblin.

MoSync entragan anu panganyarna, persi 3.2 dibekelan ku pangabisa pikeun ngaroris aplikasi anu dijieun dina henpon/parabot keupeul sacara langsung (on-device debugging) kalawan ngarojong librari jeung API tambahan dina Android 4.x, jeung tambahan pangabisa séjénna. Pakakas MoSync miboga kamonésan pikeun mariksa/ngaroris kodeu Javascript anu dijieun (nangtukeun titik ngarandegna, masang jeung ngajalankeun aplikasi dina parabot keupeul bari mariksa kodeu anu dijalankeunana ngaliwatan pakakas anu disadiakeun). Pangrojongna kana sistem operasi Android ogé geus diakurkeun reujeung sistem operasi Android panganyarna, anu nyababkeun moal aya masalah lamun aplikasi anu dijieunna arék dijalankeun dina parabot keupeul Android panganyarna.

Pikeun anu hayang nyobaan jeung maké ieu pakakas, bisa langsung waé nyondong ka loka MoSync.

Wejangan dina Nyieun Aplikasi pikeun Hénpon Pinter


Ieu mangrupakeun tingkesan tina tulisan anu dipedalkeun ku Firstman R Marpaung dina loka NICE anu ngajelaskeun kumaha carana lamun hayang nyieun aplikasi pikeun hénpon pinter. Sahanteuna aya dua hal anu kudu jadi cekelan dina nyieun aplikasi pikeun hénpon pinter. Dua hal éta téh nyaéta:

1. Tempo pangabutuh sorangan

Biasana naon anu dipikaresep ku urang, bakal dipikaresep oge ku jalma séjén. Sakadar conto, aplikasi pésbuk. Ayeuna kacida pisan dipikaresepna ku kalolobaan jalma di sakuliah dunya. Padahal mimitina mah pésbuk anu dijieun ku Mark Zuckenberg téh dijieun pikeun tempat komunikasi reujeung babaturanana di sakolana. Manéhna miharep boga cukang lantaran pikeun ngayakeun komunikasi anu gancang. Hasilna, pésbuk dipigandrung ku jalma loba. Éta salasahiji conto aplikasi anu dimimitian ku pangaresep atawa pangabutuh anu nyieun éta aplikasi. Loba kénéh conto séjénna anu nuduhkeun yén aplikasi anu dijieun kalawan bisa ditarima ku jalma réa téh asalna mah mangrupakeun pangabutuh pribadina anu nyieun. Jadi lamun nyieun aplikasi pikeun dina hénpon alusna dumasar kana pangaresep atawa pangabutuh pribadi.

Nyieun aplikasi pikeun henpon pinter
Nyieun aplikasi pikeun henpon pinter

2. Nyieun aplikasi mah 30% ngetik kodeu, 70% user experience

Nyieun aplikasi pikeun dijalankeun dina hénpon pinter, teu perlu anu susah-susah dina nyieunna (ngetik kodeuna), nu pentingna éta aplikasi anu dijieunna téh bisa dipaké pikeun hiburan atawa pikeun heureuy, utamana aplikasi kaulinan atawa game. Aplikasi (kaulinan/game) anu jalan dina hénpon mah béda reujeung aplikasi anu jalan dina komputer, henteu kudu susah-susah teuing. Teu kudu nyieun aplikasi anu susah pisan anu ditandaan ku kodeu-kodeu program anu pabaliut. Anu kudu dipentingkeun dina aplikasi (kaulinan/game) pikeun hénpon mah kumaha supaya anu maén bisa betah jeung gampang dina maénkeunana, kataji ku pidanganana. Jadi aplikasi pikeun dina hénpon mah anu paling pentingna pidangan (ancoan) aplikasina lain susah dina nyieun programna.

(Gambar meunang nginjeum ti Traffiko)

Windows Phone SDK 8.0 pikeun Nyieun Aplikasi dina Windows Phone 8.0


Salian ti ngaluarkeun sistem operasi pikeun hénpon pinter Windows Phone 8, Microsoft ogé sakaligus medalkeun pakakas anu gunana pikeun nyieun aplikasi anu bari dijalankeun dina éta sistem operasi hénpon pinter. Pakakas anu disebut disebut Windows Phone SDK 8.0 ieu, bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi anu bisa dijalankeun dina Windows Phone pérsi 8 ogé pérsi saméméhna (WP7).

Windows Phone SDK 8.0 pikeun nyieun aplikasi dina Windows Phone 8.0
Windows Phone SDK 8.0 pikeun nyieun aplikasi dina Windows Phone 8.0

Ngan hanjakal, nurutkeun spésipikasi anu dikaluarkeun ku Microsoft, pikeun bisa masang ieu pakakas, komputer anu dipakéna kudu geus dipasangan sistem operasi entragan anyar, Microsoft Windows 8. Ieu pakakas henteu bisa dipaké dina komputer Windows 7 reujeung sahandapeunana. Salian ti kudu maké komputer kalawan sistem operasi Windows 8, ogé kudu miboga mémori RAM anu gedéna 4GB, kalawan arsitektur prosésorna 64-bit.

Pikeun bisa ngajalankeun Emulatorna (ngajalankeun aplikasi jieunan dina rupa hénpon asli), aya tambahan anu kudu dicumponan, nyaéta pérsi Windows 8-na sahanteuna kudu entragan Windows 8 Pro kalawan prosésor anu dipakéna miboga kamonésan SLAT (Second Level Address Translation). Anu mikabutuh ieu pakakas bisa ngundeur di alamat Download SDK.

Kumaha atuh pikeun anu ngan ukur miboga komputer Windows 7? Wayahna waé kudu naékeun spésipikasi komputerna heula, kakara bisa ngajalankeun ieu pakakas. Kitu nurutkeun inpo sawatara ayeuna anu katarima.

(Gambar meunan nginjeum ti igyaan.in)