ICT Anu Dumasar kana Téhnologi Kompiuter Ayeuna


Sabenerna mah téhnologi anu dipakéna mah (ampir) sarua reujeung kompiuter baheula. Anu ngabédakeunana téh kusabab téhnologi kompiuter jaman ayeuna mah ditambahan ku kamampuhan pikeun ngirim jeung narima data atawa inpormasi ti jeung ka tempat séjénna anu jauh ngaliwatan jaringan, arék jaringan kabel atawa teu maké kabel. Sakumaha ngaranna ‘komunikasi’ (singketan tina aksara C tina ICT, atawa aksara K tina TIK), dina ieu téhnologi mah nyata ayana. Data lain ngan ukur jadi inpormasi tapi ogé dikomunikasikeun ka saban madhab, ka saban tempat. Data atawa inpormasi anu penting jeung dipikabutuh ku lobaan bisa disebarkeun ngaliwatan jaringan éléktronik. Jaringan éléktronik ieu hususna nyambungkeun unggal kompiuter anu aya.

Jadi anu ngadukung kana téhnologi inpormasi reujeung komunikasi, salian ti ayana kompiuter ogé dibutuhkeun komponén séjénna anu mangrupakeun jaringan éléktronik anu nyambungkeun kompiuter reujeung kompiuter.

ICT

Ngeunaan jaringan aya sababaraha rupa, nyaéta jaringan anu sipatna lokal (LAN: Local Area Network) ngan ukur ngawengku hiji imah atawa gedong. Terus aya ogé jaringan anu sipatna di luareun lokal (WAN: Wide Area Network) anu sipatna leuwih lega tibatan lokal. Jaringan WAN bisa ngawengku hiji wewengkon, contona wewengkon hiji dayeuh. Anu leuwih legana deui aya anu disebut Internet (Inter-network), anu ngawengku jaringan sakuliah dunya. Ku jaringan internét ieu, hiji kompiuter bisa nyambung ka saban tempat di sakuliah dunya.

Dina téhnologi ICT anu ieu mah, gunana kompiuter téh lain ngan ukur pikeun ngetik, nyatet data duit atawa ngagambar wungkul. Tapi geus leuwih lega ambahanana. Aya perkara-perkara di luar éta anu leuwih penting deui anu aya hubunganana jeung kumaha cara ngagunakeun ICT/TIK dina hiji organisasi.

  1. Inpormasi (kapanjangan tina I dina ICT atawa TIK) ngawengku topik sakumaha mangpaat jeung niley inpormasi, kumaha cara inpormasi dikadalikeun, watesan ICT/TIK jeung kumaha supaya bisa nurut kana aturan.
  2. Ngatur jeung ngokolakeun inpormasi, hal ieu ngawengku kumaha carana nangkep, mariksa, neundeun, ngarobah, ngolah jeung nyebarkeun inpormasi; ngajaga inpormasi supaya aman; ngararancang jaringan pikeun babagi inpormasi.
  3. Strategi sistem inpormasi, hal ieu aya pakaitna reujeung kumaha carana ICT bisa dipaké pikeun kapentingan bisnis atawa organisasi dina ngahontal tujuan reujeung cita-citana.

ICT anu Dumasar kana Téhnologi Kompiuter Baheula


Téhnologi Inpormasi jeung Komunikasi (ICT) anu dumasar kana téhnologi kompiuter jaman baheula, biasana mah téhnologi anu masih kénéh séwang-séwangan. Inpormasi (jeung komunikasi) anu aya sipatna masih kénéh diwawatesanan ku tempat reujeung waktu. Inpormasi anu nyebar masih kénéh tacan bébas bisa ka mana-mana. Komunikasi data anu dilakukeun diwawatesanan ku tempat, komunikasi ngan ukur aya di wewengkon anu ambahanana saeutik.

Hal ieu téh disababkeun kompiuter dina jaman baheula mah sipatna pribadi atawa pikeun sorangan. Data inpormasi anu dikokolakeunana ogé masih kénéh saeutik. Ditambah ku data reujeung inpormasi anu dikokolakeunana ngan ukur pikeun kaperluan sorangan atawa sababaraha urang wungkul.

Kompiuter

Kompiuter baheula mah biasana ngan ukur dipaké pikeun nulis (ngetik) tulisan anu sipatna pribadi (eukeur pribadi atawa eukeur sababaraha urang), pikeung nyatet data tentang duit (akuntansi), reujeung anu séjénna.

Conto-conto gunana kompiuter baheula dina ngokolakeun data:

  1. Aplikasi kantor biasa saperti ngetik tulisan maké program paranti ngokolakeun tulisan (Word Processing), program paranti ngokolakeun data duit (akuntansi), program paranti ngokolakeun data (databés), jeung réa-réa deui.
  2. Paranti ngararancang maké bantuan kompiuter (CAD), saperti ngararancang rupa wangunan.
  3. Ngolah gambar atawa poto maké program paranti ngolah poto.
  4. Jeung program séjénna anu biasa dipaké dina kompiuter sorangan (PC).

Mikawanoh ICT (TIK: Téhnologi Inpormasi jeung Komunikasi)


Dina jaman kompiuter ayeuna mah anu ngaranna ICT téh geus jadi hal anu lumrah kapanggihna. Komo deui ayeuna téh internét geus beuki mahabu. Sanajan henteu apal naon anu ngaranna ICT tapi kalawan henteu sadar geus icikibung dina wewengkon ICT. Nya sahanteuna geus ngagunakeun pakakas ICT.

Naon atuh ICT téh?

ICT

Gampangna mah ICT téh mangrupakeun singketan tina kecap anu asalna dina Basa Inggris nyaéta Information Communications Technology, atawa dina Basa Indonésiana jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Atuh lamun ditarjamahkeun kana Basa Sunda mah kurang leuwih Téhnologi Inpormasi jeung Komunikasi. Nilik kana ngaranna ICT atawa TIK téh diwangun ku tilu kecap nyaéta Téhnologi, Inpormasi jeung kecap Komunikasi.

Nurutkeun inpo ti tutor2u, anu ngaranna ICT téh rada susah ogé pikeun néangan harti anu sabenerna (kusabab bisa miboga harti anu rupa-rupa). Sanajan kitu, anu leuwih condongna mah ICT téh sagala hal anu ngeunaan téhnologi digital anu geus aya anu mantuan sing saha waé (jalma, tukang bisnis jeung pausahaan) dina ngagunakeun inpormasi.

ICT téh ngawengku sakabéh produk atawa pakakas anu bisa neundeun, ngasupkeun, ngokolakeun, ngirim jeung narima inpormasi sacara éléktronik dina rupa digital. Contona waé kompiuter, email, robot, henpon, jeung anu séjénna. Kusabab éta, ICT kacida raketna kana neundeun, ngasupkeun, ngokolakeun, ngirim atawa narima data digital. Anu leuwih pentingna deui, ICT bisa ngahijikeun éta sakabéhna supaya bisa pakait-kait jeung gawé babarengan.

Dina kanyataanana, aya dua rupa ICT anu nyampak, nyaéta:

  1. Téhnologi anu dumasar kana kompiuter baheula (biasana mangrupa kompiuter pribadi (PC) anu aya di imah atawa di pagawéan)
  2. Téhnologi anu dumasar kana kompiuter jaman ayeuna anu digabungkeun reujeung téhnologi komunikasi jaman ayeuna (anu bisa digunakeun ku jalma-jalma atawa organisasi pikeun tutukeuran/komunikasi jeung babagi inpormasi kalawan digital)

(Gambar meunang nginjeum ti http://blogaholic.pk)