Gumbirana Anu Meunangkeun Medali di PON Riau 2012


Aplikasi PON Riau 2012 dina Andoid


Sanajan elat kusabab acara PON-na oge geus lekasan, taya salahna lamun dipedalkeun di dieu. Pikeun meunangkeun inpo ngeunaan PON Riau 2012 bisa ngagunakeun aplikasi anu ngahaja dijieun anu bisa dijalankeun dina henpon Android. Ieu aplikasi bisa dipasang dina henpon pinter Android.

Aya sababaraha inpo anu diancokeun hususna ngeunaan PON, diantarana wae ngeunaan Jadwal Tatandang, Warta ngeunaan PON, Inpo ngeunaan Hotel jeung Kadaharana.

Aplikasi PON pikeun dina henpon Android

Anu merlukeun ieu aplikasi bisa ngundeur di Google Play.

Sapu Nyéré Pegat Simpay


Ngumpul ngariung di lante 6 Munara Lancang Kuning

Ririungan urang karumpul
Meumpeung deukeut hayu urang sosonoan
Macangkrama urang ngawadul
Urang silih témpas silih élédan
Moal lila jeung babaturan
Hiji wanci anu geus ditangtukeun

Bakal pisah bakal pajauh
Bakal mopohokeun katineung urang
Sapu nyéré pegat simpai bakal kasorang
Takdir ti Gusti Hyang Widi pasti kalakon
Urang rék papisah urang rék pajauh
Meumpeung deukeut hayu urang sosonoan

(Rumpaka lagu Sapu Nyere Pegat Simpay)

Balap Sepeda PON Riau 2012, atlet Jawa Barat Jawarana


Ngeunaan cabang olahraga Balap Sepeda, atlet Jawa Barat bisa ngumpulkeun lima siki medali emas. Lamun ngilikan kana jumlah medali anu diparebutkeun anu jumlahna 14 siki, Jawa Barat lumayan bisa disebutkeun jadi jawara oge dina cabang olahraga balap sepeda ieu. Da anu sejen mah panglobana teh paling oge tilu siki medali emas anu dibeunangkeun ku Jawa Timur. Sedengkeun kontingen DKI Jakarta jeung Daerah Istimewa Yogyakarta meunangkeun dua medali emas sewang, Kalimantan Timur katut Jawa Tengah sasiki emas sewang.

Balap sepeda nomer BMX

Salian ti meunangkeun lima siki emas, atlet Jawa Barat oge bisa ngumpulkeun dua siki medali perak ditambah tilu siki medali perunggu. Hasil beubeunangan medali atlet Jawa Barat salengkepna diancokeun di handap ieu:

MTB Cross  Country Putri
(Emas)        Kusmawati  Yazid
(Perunggu)    Nunung Sekarningsih

MTB Cross  Country Putra
(Emas)        Bandi Sugito
(Perak)        Chandra Rafsanjani

MTB Downhill Putri
(Emas)        Risa Suseanti

ITT Putri
(Emas)        Yanthi Fuchianty

ITT Putra
(Emas)        Tonton Susanto

Individual Road Race Putri
(Perunggu)    Yanthi Fuchianty

Criterium Putri
(Perunggu)    Yanthi Fuchianty

Team  Time  Trial Putra
(Perak)        Arin Iswana/Chelly  Aristya/Agung  Alisyahbana/Tonton  Susanto

(Gambar meunang nginjeum ti ponriau2012.com)

Ramena ‘Penutupan’ PON Riau 2012 di Luar Stadion Utama Riau