Sasambat


Hawar-hawar ti jauhna
Sasambat sora manéhna
Sanajan ti kaanggangan
Kuring moal kasamaran

Lumengis ceurik papanting
Kawas hayang didatangan
Da bongan atuh paanggang
Nunggelis anggang sorangan

Baranang béntang keur caang
Di langit siga anu ngariceupan
Kiceup deudeuh ti manéhna
Sok hamo harepan samar laksana

Sasambat atuh ka saha
Ceuk haté da bongan kabayang baé
Ka saha atuh ka saha
Rék wakca da bongan cumantél baé

Kapiraray


Sanggian Rumpaka: Ujang Suryana
Juru Kawih: Élis Wizaksmi/Barman S.

Lagu degung Kapiraray
Kawih degung Kapiraray

Imutna ukur sarenyu
Kelétna ukur sarérét
Naha saha atuh saha
Kapiraray salamina

Kawitna waktu harita
Basa ngaliwat ka dinya
Katinggalna sajorélat
Basa tepang sakolépat

Sok kapiraray ningal imutna
Asih sumanding
Sok kapiraray ningal seurina
Sok hayang nyanding

Kedah kumha atuh kumaha
Kaasih kuring
Ku teu disangka
Gening manéhna ukur hariring

Lembur Kakasih


Juru Kawih: Nining Méida AS; Wanda: Degung Kawih; Sanggian/Rumpaka: Nano S.

Lembur Kakasih
Lembur Kakasih

Tuh, péngkolan anu bras ka jalan gedé
Nu mawa guligah haté
Tuh, cirina tangkal anu ngarandakan
Nu linduh tempat bumetah

Tuh, lemburna kahalang sawah jeung pasir
Nu mawa sérédét geter
Tuh, walungan nu beresih hérang caina
Saweninga rasa cintana

Di dinya gelarna cinta munggaran
Di dinya harepan mekar kembangan
Éndah panineungan teu kasilih pédah pisah
Tumapag teu ilang-ilang némbongan satiap waktu

Duriat manjang kakangen manteng
Lembur téh lemah kakasih
Pangancikan pangbalikan
Pulas haté wening beresih

Reumis Beureum dina Eurih


Ngeunaan reumis, jadi inget kana kawih Reumis Beureum dina Eurih anu dikawihkeun ku Maé Nurhayati. Kabeneran manggihan ieu kawih dina komputer. Sakalian waé nyutat rumpakana. Ieu lagu téh meunang ngarumpakan Mang Koko Koswara. Ari wanda ieu lagu nyaéta Kawih Degung.

Reumis beureum dina eurih

Bray balébat pangharepan
Hayam raong patémbalan
Ngadigdig nyungsi laratan
Néangan sugan jeung sugan
Kamana atuh panutan
Basa lembur kahuruan
Duh kahuruan

Jol ka lamping suku gunung
Ditempo sugan di kedung
Didongdon sugan ka lisung
Ka sawah sugan ka saung
Panutan gening bet suwung
Piraku rék niat pundung
Rék niat pundung

Harita téh geus bray-brayan
Basa datang ka sampalan ieuh
Kembang eurih pareng nebak
Barodas baseuh cimata

Harita téh geus nyay-nyayan
Aya wirasat nu datang ieuh
Reumis beureum dina eurih
Bareureum baseuh ku getih

Gok amprok reujeung manéhna
Keur saré bangun nu tibra
Imut mapag langit jingga
Kembang eurih sasarapna
Aduh geuning beureum rupana
Aduh nu saré dewang dadana

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.youtube.com/)