Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1438 H di Kabupaten Sumedang


Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1438 H di Kabupaten Sumedang

Marhaban Ya Ramadhan 1438 H


Marhaban Ya Ramadhan 1438 H

Patalimarga Mudik Padedet ku Kandaraan, Diayakeun One Way


Geus nincak kana panungtungan bulan puasa deui geningan. Panungtungan puasa anu disambung ku Idul Fitri, geus jadi budaya lamun loba jalma anu ngadon baralik ka sarakanana sanggeus nyaba sawatara lila. Sanggeus mangbulan-bulan teu mulang ngalongok lembur reujeung baraya di lembur, dina waktu lebaran mah biasana osok maksakeun osok baralik heula. Meujeuhna deui dijalanan ku pamaréntah ogé ku jalan merékeun pagawéan jeung sakola. Anu biasa gawé ogé dina mangsana lebaran mah dibéré peré salila saminggueun.

Atuh, teu anéh lamun waktuna lebaran mah patalimarga anu baralik ka lembur (mudik) téh osok padedet. Teu di mana teu di mendi, najan di jalan tol ogé waktuna mudik mah osok padedet pisan (macét). Teu tinggaleun ogé jajalaneun anu ngaliwatan wewengkon Sumedang, osok miluan macét. Kitu téa mah teu anéh kusabab jalan loba anu ngaliwatan, boh ku kandaraan gedé kayaning beus boh kandaraan leutik kayaning motor.

Jalan di Sumedang anu padedet ku kandaraan nalika mudik
Jalan di Sumedang anu padedet ku kandaraan nalika mudik

Pikeun ngungkulan kaayaan jalan anu padedet ku patalimarga, Polres Sumedang geus nyieun cara pikeun ngungkulanana. Salasahijina ku cara ngalaksanakeun one way atawa sajalur, nyaéta jalan anu biasa diliwatan ku kandaraan ti wétan jeung ti kulon bakal dipaksa pikeun diliwatan ngan ukur ku kandaraan anu ti kulon ka wétankeun wungkul. Kandaraan anu ti wétan ka kulonkeun sina eureun heula. Ieu cara teu salilana dilumangsungkeun. One way dijalankeun sakeudeung-sakeudeung, kurang leuwihna mah satengah jaman. Sanggeus réngsé mah bakal dibuka deui, jalan bisa diliwatan ku kandaraan boh ti kulon boh anu ti wétan. Jeung ngalaksanakeun one wayna ngan ukur dina nalika kaayaan patalimarga anu padedet.

Tempat anu bakal dilaksanakeun one way aya opat tempat. Tempat kahiji nyaéta di wewengkon Jatinangor nepikeun ka deukeuteun Tanjungsari. Terus ti wewengkon Pasar Tanjungsari nepikeun ka pertelon Simpang. Anu katiluna ti tungtung dayeuh Sumedang nepikeun ka Cimalaka. Anu panungtungan di wewengkon Cijelag.

Wilujeng Ngalaksanakeun Ibadah Shaum 1437 H


Wilujeng ngalaksanakeun ibadah shaum Ramadhan 1437 H
Wilujeng ngalaksanakeun ibadah shaum Ramadhan 1437 H

Mapag Puasa téh Kapiheulaan ku Tipi


Teu karasa geningan waktu téh nyérélékna. Ayeuna geus manjing bulan Rewah deui. Bulan anu ngandung harti yén sakeudeung deui bakal manggihan bulan puasa. Bulan anu sakuduna mah ditutunggu ti béh ditu, dipépénta ti baheula, dianti-anti ti kamari, heuseusna pikeun jalma-jalma anu mibanda panemu jeung kayakinan kumaha alusna éta bulan.

Wilujeng mapag sasih puasa romadon 1437 H
Wilujeng mapag sasih puasa romadon 1437 H

Naha geningan asa jempé waé, sigana mah katungkulkeun teuing ku pakasaban jeung pacabakan. Da baheula mah biasana saméméhna téh osok ramé dipadungdengkeun iraha atuh iraha mimitina bulan puasa téh, poé naon jeung tanggal sabaraha (sok padahal geus jelas tanggalna mah tanggal hiji Romadon).

Ayeuna mah asa kapiheulaan ku tipi. Mapag bulan puasa téh ti mangkukna kénéh tipi mah geus rada ramé kana puasa. Acan ogé ngalaksanakeun puasa, da éta mah dina tipi aya iklan buka puasa romadon sagala. Jeung naon buka puasana atawa kumaha ngajalankeun puasa supaya teu katerap panyakit mah (mag).

Tétéla, bener ogé mapag puasa téh kapiheulaan ku tipi. Aya ku kituna….