Di Luhur Ungked-ungkedan, di Handap Peureum-Beunta


Ayeuna mah sanggeus aya mesin, neukteukan jeung meulahan kai téh kacida gampangna. Bisa ngagunakeun sinso atawa sirkel pikeun meulahan kai téh. Kai golondongan meunang neukteukan dua méteran nepikeun ka tilu méteran téh bisa dibeulahan maké sinso. Lamun hayang leuwih alus (lempeng meulahanana), meulahanana maké sirkel. Atuh meulahan kai téh bisa leuwih gancang. Kari ngakut kai meunang neukteukan ti kebon ka pabrik sirkel atawa ngadon mawa sinso ka kebon langsung diteukteukan katut dibeulahan di kebon.

Sedengkeun baheula, mangsa tacan aya mesin paranti meulahan kai, pikeun meulahan kai téh ngagunakeun ragaji gobéd, ragaji gedé tur panjang. Makéna kudu ku dua urang pikeun nyekelan tungtungna. Ngaragajina kudu babarengan, sareundeuk saigel. Meulahan kai ngagunakeun ragaji gobéd mah kudu nyieun heula tempat pikeun ngaragajina. Tempatna mangrupa wangunan anu jangkungna kira-kira dua méteran mah pikeun neundeun kai anu arék dibeulahan. Kai diteundeun di luhur. Ngaragajina, anu saurang cicing di handap sedengkeun saurang deui di luhur dina kai anu arék diragaji kalawan dipalangkeun.

Sanggeus tungtung kai anu arék diragaji dipageuhan maké paku gobéd (paku husus pikeun mageuhan kai anu arék dibeulahan) kana palang, tuluy nyieun jalur pikeun ngaragajina supaya lempeng maké ceprétan. Sanggeus aya jalurna, kakara diragaji. Jalma anu di luhur cicing dina kai anu arék dibeulahan bari nyekelan tungtung luhur ragaji. Jalma saurang deui anu cicingna di handap nyekelan tungtung handap ragaji.

Ngaragaji kai
Ngaragaji kai

Ngaragajina sareundeuk saigel, ngenyang jeung nyurungkeun ragaji. Anu saurang ngenyang anu saurang deui nyurungkeun. Kitu waé piligenti nepikeun ka réngséna. Kusabab tai ragajina maruragan ka handap, jalma anu di handap mah kudu ati-ati supaya henteu kapireupeunan. Teu anéh lamun osok peureum-beunta téh.

(Gambar meunang nginjeum ti internet)

Advertisements

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

w

Connecting to %s