Tatandang PON Jawa Barat 2016 geus Dimimitian


Sanajan kajawaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ka-19 di Jawa Barat tacan dibuka kalawan resmi, sawatara cabang olahraga (cabor) geus ngalumangsungkeun tatandang. Geus ti poé Salasa mangkukna, aya cabor anu ngamimitian ngayakeun tatandang. Tatandang munggaran anu dilumangsungkeun nyaéta ti cabor Hoki Indoor anu dilumangsungkeun di Universitas Pendidikan Indonésia (UPI) Bandung. Aya tilu tatandang anu dilumangsungkeun dina poé munggaran éta.

Medali emas munggaran anu dibeunangkeun ku atlet Banten dina cabor Drum Band
Medali emas munggaran anu dibeunangkeun ku atlet Banten dina cabor Drum Band

Tatandangna disambung dina poé kadua anu dieusi ku sawatara cabor kayaning renang, méngbal (sepakbola), polo air, bola voli pasir, dayung, gantole jeung drum band. Salian ti tatandang munggaran anu bakal diteruskeun kana undakan saterusna, aya ogé sawatara cabor anu langsung meunangkeun medali. Atuh teu anéh lamun dina poé kadua, geus aya kontingén anu meunangkeun medali.

Dina tatandang poé kadua, cabor anu langsung dilélér medali nyaéta renang, drum band, jeung gantole. Pon kitu deui dina poé katiluna, dina poé ayeuna aya sawatara tatandang tina sawatara cabor. Poe ayeuna, tatandangna leuwih rempeg deui katambahan ku cabor futsal jeung judo.

Nepikeun ka danget ayeuna, kontingén Jawa Barat masih mingpin dina meunangkeun medali. Jawa Barat kakara meunangkeun medali tujuh siki tina emas tilu siki, perak tilu siki jeung perunggu sasiki. Dituturkeun ku kontingén Jawa Timur anu kakara meunangkeun genep medali. Terus kontingén Banten anu kakara meunangkeun dua medali.

(Potret: twitter @PonJabar_2016)

Gantole Lintas Alam di Batu Dua


Salian ti cabor Paralayang, di Batu Dua ogé bakal dijadikeun tempat tatandang cabor Gantole. Ngan henteu sakabéh nomer Gantole diayakeun di Batu Dua, anu dilumangsungkeun di Batu Dua mah ngan ukur nomer Lintas Alam wungkul. Pikeun nomer Ketepatan Mendarat mah diayakeunana di Bukit Pasir Panjang Bandung Barat.

Cabor Gantole di PON XIX Jawa Barat 2016
Cabor Gantole di PON XIX Jawa Barat 2016 (gambar: THB Gantole)

Tatandang Gantole di Batu Dua téh waktuna sababaraha poé reujeung eujeung cabor Paralayang. Wancina wungkul anu béda téh, Gantole diayakeun sanggeus réngsé ngapungkeun Paralayang. Nurutkeun rarancang mah unggal poéna tatandang Gantole bakal diayakeun dina wanci pecat sawed kira-kira jam sapuluhan. Kajaba poé Jumaah bakal diayakeun satutasna solat Jumaah.

Nurutkeun rarancang, tatandang cabor Gantole nomer Lintas Alam bakal dilumangsungkeun mimiti ping 14 Séptémber sanggeus diayakeun Technical Meeting dina poé saméméhna. Tatandang cabor Gantole di Batu Dua bakal dipungkas dina ping 18 Séptémber. Tatandang saterusna dipindahkeun ka Bandung Barat.

Patandang Gantole ngapung di Batu Dua (potret: pesbuk Igun Gunawan)
Patandang Gantole ngapung di Batu Dua (potret: pesbuk Igun Gunawan)

Dina lima poé tatandang, bakal diayakeun tatandang sarintakan dina sapoéna. Atuh sakabéhna, patandang bakal ngalakukeun tatandang lima rintakan. Aya dua kelas dina cabor Gantole nomer Lintas Alam ieu nyaéta Kelas A jeung Kelas B. Anu ngabédakeun éta dua kelas téh nyaéta jinis kakapalan atawa langlayangan anu dipaké ngapungna. Jinis kakapalan/langlayangan anu dipaké ku Kelas A mah mibanda layar atawa jangjang ganda. Sedengkeun jinis di Kelas B mah layarna ngan hiji.

Atuh pikeun anu hayang lalajo tatandang cabor Gantole, bisa datang langsung dina waktuna di Batu Dua. Sakalian lalajo tatandang Paralayang bisa ogé diteruskeun kana lalajo tatandang Gantole. Catet waé waktuna, nurutkeun rarancang mah dilumangsungkeunana mimiti ping 14 nepikeun ka 18 Séptémber.

(Inpo meunang nyutat ti THB Gantole)

Cabor Paralayang di Batu Dua jeung Kampung Toga


Tatandang cabang olahraga (cabor) Paralayang PON XIX Jawa Barat bakal dilumangsungkeun di dua tempat di wewengkon Sumedang. Dua tempat kasebut nyaéta di Kampung Toga jeung Batu Dua Linggajaya Dua tempat anu pajauh éta bakal dijadikeun tempat tatandang cabor Paralayang kalawan nomer tandingna anu béda. Pikeun nomer lintas alam bakal maké tempat di Batu Dua, sedengkeun Kampung Toga digunakeun pikeun tatandang nomer Ketepatan Mendarat.

Cabang olahraga Paralayang di PON XIX Jawa Barat
Cabang olahraga Paralayang di PON XIX Jawa Barat

Waktu tatandang anu bakal dipakéna, nurutkeun rarancang panata calagara mah dimimitian dina ping 16 Séptémber nepikeun ka ping 28 Séptémber 2016. Nya bisa disebut miheulaan waktu bubukana PON XIX Jawa Barat anu bakal dibuka dina ping 17 Séptémber 2016. Jumlah patandang sakabéhanana anu ngiluan kana cabor Paralayang nyaéta 61 urang anu asalna ti sapuluh propinsi anu lolos ti undakan kualifikasi. Pikeun Jawa Barat sorangan ngilukeun tujuh urang atlét.

Paralayang di Batu Dua (potret: pesbuk Get Gendon Subandono)
Paralayang di Batu Dua (potret: pesbuk Get Gendon Subandono)

Jinis tatandang atawa nomer tanding dina cabor Paralayang aya dalapan siki. Anu dalapan éta kabagi kana dua rupa, opat jinis kaasupna kana Ketepatan Mendarat jeung opat deui kaasupna Lintas Alam. Opat jinis anu kaasup kana Ketepatan Mendarat nyaéta Ketepatan Mendarat (KTM) Perorangan, Ketepatan Mendarat (KTM) Beregu, Ketepatan Mendarat Tandem jeung Ketepatan Mendarat Tandem Beregu. Sedengkeun opat jinis tina Lintas Alam nyaéta Lintas Alam Jarak Terbatas (LAJTT) Perorangan, Lintas Alam Jarak Terbatas (LAJTT) Beregu, Lintas Alam Jarak Terbuka (LAJTB) Perorangan jeung Lintas Alam Jarak Terbuka (LAJTB) Beregu.

Paralayang di Kampung Toga (potret: pesbuk Hendra Purwadhi)
Paralayang di Kampung Toga (potret: pesbuk Hendra Purwadhi)

Jumlah medali anu diparebutkeun dina cabor Paralayang saluyu reujeung jumlah nomer anu dipatandangkeun. Jumlah medalina dalapan siki medali emas, dalapan siki medali perak reujeung dalapan medali medali perunggu.

Nurutkeun rarancang, tatandang nomer Ketepatan Mendarat bakal dimimitian dina poé kadua sanggeus dina poé kahijina ngayakeun latihan resmi. Sedengkeun tatandang nomer Lintas Alam bakal dimimitian dina poé kalima, anu waktuna nyaluyukeun reujeung réngséna tatandang nomer Ketepatan Mendarat. Jadi, tatandang nomer Lintas Alam bakal diayakeun dina wanci pabeubeurangna sanggeus tatandang nomer Ketepatan Mendarat réngsé diayakeun. Lamun dina kaayaan normal, unggal poéna, tatandang bakal diayakeun dina wanci isuk-isuk kira-kira jam satengah dalapan sanggeus sakabéh patandang mumuluk. Atuh tatandangna bakal dipungkas dina wanci pasosoréna. Hasilna bakal dibéwarakeun dina jam sapuluh peuting. Hasil ieu tacan bisa disebut resmi kusabab nungguan heula bisi aya pamilon anu teu narima kana hasil tatandang. Hasil resmina kakara diumumkeun dina wanci isuk-isuk poé isukanana.

(Inpo meunang nyutat ti THB Cabor Paralayang)

Genep Cabang Olahraga PON Dilumangsungkeun di Wewengkon Sumedang


Jumlah cabang olahraga (cabor) Pekan Olahraga Nasional (PON) ka-19 di Jawa Barat anu baris dilumangsungkeun di wewengkon Sumedang robah terus. Munggaranana mah, Sumedang mibanda kahayang pikeun ngalumangsungkeun tatandang cabor nepikeun ka tilu siki nyaéta Sépak Takraw, Paralayang jeung Balap Sapédah BMX. Tina tilu ajuan éta, sapédah BMX anu cawisanana dilumangsungkeun di Sirkuit Batu Korsi teu jadi dilumangsungkeun di Sumedang. Sanajan kitu, saterusna, jumlah cabor anu bakal dilumangsungkeun di wewengkon Sumedang téh katambahan deui ku cabor Pencak Silat jeung Golf. Jadi opat cabor.

Tah, nurutkeun inpo anu panungtungan, jumlah cabor anu bakal ngalumangsungkeun tatandangna di wewengkon Sumedang téh nambahan jadi genep siki. Anu genep téh nyaéta Paralayang, Gantole, Golf, Pencak Silat, Futsal jeung Ténis Méja. Ngeunaan tempat tatandangna bisa ditataan, nyaéta cabor Paralayang katut Gantole bakal dilumangsungkeun di Batu Dua. Heuseus Paralayang katambahan ogé tempatna jadi dua nyaéta di Kampung Toga. Sésana anu opat deui bakal dilumangsungkeun di wewengkon Jatinangor. Golf di lapangan golf Badung Giri Gahana Golf, Pencak Silat di Graha Laga Satria ITB Jatinangor, Futsal di Lapang Futsal ITB Jatinangor, katut Ténis Méja di GOR 3 ITB Jatinangor.

Genep cabang olahraga PON anu dipatandangkeun di wewengkon Sumedang
Genep cabang olahraga PON anu dipatandangkeun di wewengkon Sumedang

Sakabéh tempat anu baris dipaké tatandang geus dibebenah kaasup anu di wewengkon Jatinangor. Malahan geus dipaké tempat tatandang dina jejer test event.

Sasayagaan Tempat Tatandang PON di Sumedang Ampir Réngsé


Nyanghareupan kajawaraan nasional PON (Pekan Olahraga Nasional) anu baris dilumangsungkeun di propinsi Jawa Barat, Sumedang geus sayaga sagala rupana. Salaku salasahiji tempat anu bakal ngalumangsungkeun tatandang sawatara cabang olahraga, Kabupaten Sumedang terus bebenah. Ayeuna geus ampir réngsé ngabebenah tempat tatandang, anu nyésa tacan réngsé sakabéhna téh nyaéta ngabebenah jalan ka tempat tatandangna.

Nurutkeun rarancangna mah dina prakna dilumangsungkeunana PON téh sakabéh perkara anu ngarojong kana tatandang PON geus réngse kari maké. Boh tempat tatandangna (venue) boh jalan aksés ka tempat tatandangna.

Olahraga paralayang di Batu Dua Linggajaya Sumedang
Olahraga paralayang di Batu Dua Linggajaya Sumedang

Sakumaha anu geus katohiyan, Kabupatén Sumedang baris ngalumangsungkeun tatandang tina lima cabang olahraga. Cabang olahraga anu baris ngagunakeun tempat di wewengkon Kabupatén Sumedang nyaéta Paralayang, Gantole, Sepak Takraw, Golf jeung Futsal. Pikeun cabang olahraga Paralayang jeung Gantole bakal maké tempat di Batu Dua jeung Kampung Toga. Sedengkeun anu tilu deui bakal ngagunakeun tempat di Jatinangor. Futsal jeung Sepak Takraw bakal diayakeun di kampus ITB Jatinangor, Golf di Bandung Giri Gahana Golf.

(Info meunang nyutat ti Tribun Jabar potret meunang nginjeum ti Instagram @sintapapiyani)