Ngaronjatkeun Flyme di Meizu M2 Note


Meunang inpo ti internét, heuseusna loka Flyme, cenah sistem operasi Android pikeun parabot keupeul Meizu anu dingaranan Flyme geus aya anu anyar nyaéta entragan 5.1.

Dina pintonan hareup éta loka nembrak gambar angka jeung Flyme 5 katut katerangan pondokna. Katerangan anu ngajelaskeun yén Flyme 5 mangrupakan sistem operasi anu dijieun dumasar kana Android 5.1. Sistem operasi Flyme 5 leuwih alus jeung leuwih kuat tibatan entragan saméméhna.

Flyme 5 bisa dipaké pikeun parabot keupeul jinis M2 Note jeung MX4. Kari ngundeur waé tina lambaran Download, terus pilih parabot keupeul anu dipibanda. Pikeun ngundeurna alusna mah ngagunakeun parabot keupeulna langsung ngagunakeun panyungsi internét. Gedéna payil waktu ngundeur pikeun Meizu M2 Note 801 méga. Lambaran heuseus ngundeur payilna bisa langsung nyungsi ka alamat http://www.flymeos.com/firmwarelist?modelId=3&type=1. Pilih baris Flyme 5.1.5.0G terus teken kenob Download. Tungguan waé nepikeun ka réngséna.
Kumaha cara masangna?

Pikeun masangna, teken waé payil hasil ngundeurna. Bakal kaluar jandela anu negeskeun ngeunaan ngaronjatkeun Flyme. Lamun bener-bener arék ngaronjatkeun, kari teken waé Reboot. Pilihan céklis Wipe User Data dipaké pikeun mupus data dina parabot keupeul. Sanggeus pareum bakal hurung deui bari kaluar katerangan Checking Firmware. Tungguan waé nepikeun réngséna.

Saterusna bakal nincak kana undakan ngaronjatkeun Flyme (Upgrading). Tungguan sabab rada lila. Sanggeus réngsé bakal pareum sorangan terus hurung deui. Disambung ku undakan Optimizing app. Lilana gumatung kana lobana aplikasi anu geus aya dina parabot keupeul. Tungguan nepikeun ka réngséna.

Sawatara pintonan anyar sanggeus Meizu M2 Note dironjatkeun sistem operasina kana Flyme 5.1
Sawatara pintonan anyar sanggeus Meizu M2 Note dironjatkeun sistem operasina kana Flyme 5.1

Sanggeus réngsé, parabot keupeul Meizu M2 Note geus bisa dipaké kalawan sistem operasi anu anyar. Naon waé atuh kamonésan jeung kapinunjulan anu dipibanda ku Flyme 5? Tungguan waé dina tulisan saterusna….

Kabita Ku Meizu M2 Note


Sabenerna mah geus sawatara waktu anu geus kaliwat. Nilik kana kapinunjulanana, sanajan ieu hénpon téh jieunan pabrik di Cina, matak kabita. Ditambah deui ku hargana anu jauh lamun dibandingkeun reujeung hénpon sarimbagan anu dijieun ku pausahaan anu geus kawentar. Da cenah, ayeuna mah béda reujeung anu enggeus-enggeus. Sanajan jieunan Cina tapi kualitasna mah leuwih alus atawa bisa nyaruaan kana hénpon jieunan pausahaan anu kawentar.

Henpon Meizu M2 Note
Henpon Meizu M2 Note

Nilik kana data anu diancokeun ku sawatara loka mah, aya sababaraha kapinunjulan anu dipibanda ku éta hénpon. Diantara kapinunjulan anu diancokeun nyaéta:

 1. Ukuran layarna anu gedé nyaéta 5,5 inci. Kawilang gedé pikeun ukuran hénpon biasa. Condong kénéh disebutna téh phablet (hénpon tablet). Ditambah deui ku teknologi anu dipaké dina layarna nyaéta geus ngagunakeun téknologi IGZO anu alus pikeun ngurangan pangabutuh listrik. Terus resolusinya ogé gedé nyaéta 403 PPI kalawan kontrasna nepikeun ka 1.000 banding 1.
 2. Ukuran hénponna anu kawilang ipis jeung hampang. Kandelna ngan ukur 8,7 miliméter kalawan beuratna 149 gram. Cangkan tukangna mibanda rupa-rupa warnana. Tinggal milih hayang anu rupa kumaha: aya anu héjo, hawuk, kayas jeung bodas.
 3. Pikeun ngajalankeun gawéna, hénpon Meizu M2 Note dibekelan ku prosesor 64-bit dalapan inti (octa-core) anu dilengkepan ku prosesor grafis tilu inti (triple-core). Prosesor anu dipakéna kaluaran ti Mediatek nyaéta seri MT6753. Prosesor ieu bisa ngajalankeun sagala rupa pagawéan ti mimiti pagawéan anu hampang nepikeun ka anu beurat kayaning kaulinan tilu dimensi (game 3D).
 4. Pikeun nyambungkeun ka jaringan seluler, ieu hénpon dibekelan ku dua tempat kartu SIM. Duanana mibanda kamampuan pikeun nyambung kana jaringan seluler 4G, jadi lain ngan hiji. Duanana bisa jalan babarengan, teu kudu ganti-ganti. Hanjakal waé ukuran SIM-na geus ukuran nano, jadi lamun mibanda kartu SIM biasa, kudu diteukteuk heula da moal asup.
 5. Terus kamerana. Hénpon Meizu M2 Note dibekelan dua kaméra, di tukang jeung di hareup. Anu tukang mibanda resolusi 13 megapiksel sedengkeun anu hareup 5 megapiksel. Kaméra anu tukang dilengkepan ku lampu léd dua siki (dual-tone flash) pikeun nyaangan anu arék dipotrét.
 6. Pikeun ngalistrika ieu hénpon, Meizu M2 Note dilengkepan ku batré anu ukuranana 3.100 mAh kaluaran ti SONY/ATL. Kawilang gedé.
 7. Terus sistem operasina geus ngagunakeun Android entragan 5.1 atawa Lollipop. Sistem operasina geus diropéa kalawan dingaran Flyme 4.5. Jadi dina pintonanana, henteu dina wangunan Android 5.1 Lollipop deui, tapi geus robah.

Tina sawatara kapinunjulan éta, ahirna mah nyeungceum waé ieu hénpon.

(Gambar meunang nginjeum ti Meizu)

Love Quran Tab, Tablét Mapag Bulan Romadon Kaluaran Cyrus


Dina mapag bulan Romadon anu sakeudeung deui bakal datang, pausahaan anu biasa ngaluarkeun hénpon jeung tablét anu dingaranan Cyrus bakal ngaluarkeun tablét husus. Tablét husus ieu dingarana Love Quran Tab. Aya opat rupa tablét anu ditawarkeun ku Cyrus. Opatanana miboga spésipikasi anu béda katut hargana ogé béda. Sanajan béda spesipikasina, ari aplikasi anu dibawana mah sarua waé dan tujuanana pikeun mapag bulan Romadon téa.

Ngeunaan wujudna mah henteu béda reujeung tablét saperti biasana. Anu ngabédakeun reujeung tablét séjénna mah aplikasi bawaanana anu husus disampakeun pikeun mapag bulan Romadon. Sakumaha ngaranna, Love Quran Tab, dijerona ieu tablét diinstal aplikasi husus ngeunaan Al-Quran.

Cyrus Love Quran Tab 3G
Cyrus Love Quran Tab 3G

Daptar aplikasi husus anu diterapkeunana nyaéta:

 • My Quran. Nyaéta Al-Quran digital anu dilengkepan ku tarjamahna, tajwid, tilawah, doa jeung program namatkeun maca Quran.
 • Muslim Daily. Nyaéta rupa-rupa pasilitas anu bisa dipaké mantuan pikeun ngamalkeun ajaran Islam sapopoé diantarana jadwal sholat jeung arah kiblat.
 • Jelajah Quran. Nyaéta kaulinan (gim) pikeun mikawanoh ngaran-ngaran surat dina Al-Quran anu jumlahna 114 surat kalawan réntétanana, harti jeung jinis suratna (kaasup surat makiyyah atawa madaniyah).
 • Taqhoma. Nyaéta pikeun diajar mikawanoh hurup hijaiyah kalawan pikaresepeun kusabab mangrupa kaulinan lalaguan.
 • Melodi Quran. Nyaéta aplikasi pikeun diajar neuleuman eusi surat pondok ngaliwatan lalaguan.
 • Kamus Quran. Nyaéta pikeun diajar kandaga kecap anu penting dina Al-Quran ngaliwatan kaulinan neguh kecap bari diajar Basa Inggris.
 • Carita Sasatoan. Dongéng ngeunaan sasatoan anu dicaritakeun dina Al-Quran dipidangkeun kalawan interaktip.
 • Indeks Al-Quran Tematik. Nyaéta aplikasi indéks Al-Quran anu disusun nurutkeun jejerna.
 • Kumpulan Pidio animasi edukatif pikeun ngawurukan barudak anu diajar ibadah sapopoé.
 • Senandung Shalawat Untuk Negeriku. Kumpulan solawat anu dihaleuangkeun ku Haddad Alwi dina albeum ‘Senandung Shalawat Untuk Negeriku’.
 • Indobooks. Nyaéta aplikasi anu midangkeun rupa-rupa majalah Islami kaluaran Mizan katut penerbit séjénna saperti Majalah Gramedia, Tempo, Koran Tempo, Koran Tribune, T&T, Telset, Majalah kaluaran MRA, Komik Kho Ping, jeung loba deui.

Opat rupa tablét anu disadiakeun téh nyaéta:

 1. Love Quran Tab 3G TV anu harga normalna Rp 2.100.000 (Aplikasi husus Love Quran, Tablet HD anu ipis + TV, TV Analog + rékam, HDMI, Bisa Maca USB, Batré 5200MAh, Mémori 4Gb).
 2. Love Quran Tab Wifi TV, hargana Rp.1.500.000 (Aplikasi husus Love Quran, TV Analog + rékam, HDMI, bisa maca USB, Capture Screen, Memori 8Gb).
 3. Love Quran Tab Wifi, Rp.1.050.000 (Aplikasi husus Love Quran, Tablet 7 Inci tina metal, Glass to glass, Bisa maca USB, HDMI, memori Internal 8Gb).
 4. Love Quran Tab 5 WiFi, Rp.1.500.000 (Aplikasi khusus Love Quran, Tablét Game HD 5 inci + TV, Layar QHD, TV Analog + rékam, hurung najan henteu maké batré, Maca USB, HDMI)

Ieu tablét bisa dipedalkeun kalawan pangrojong ti Telkomsel katut Mizan. Pikeun inpo leuwih lengkep bisa langsung waé ngalongok ka loka cyruspad atawa telkomsel.com/cyrus.

Smartfren AndroMax V 5.0


Neruskeun ranggeuyan hénpon Android kulawarga Andromax, Smartfren salaku operator CDMA di Indonésia ngaluarkeun hénpon Andromax entragan anyar. Hénpon anu dingaranan Andromax V ieu miboga kamonésan anu leuwih punjul deui tibatan hénpon Andromax entragan saméméhna. Kapinunjulan anu katara diantarana waé nyaéta legana layar anu dipaké, leuwih lega tibatan entragan saacanna. Pon kitu deui reujeung kaméra paranti motrétna, leuwih gedé résolusina. Ditambah ogé ku kamampuhan prosésor anu diceungceum di jerona, miboga galura gawé 1,2 GHz kalawan loba inti prosésorna nepikeun ka opat siki (quad core). Teu poho ditambahan ogé ku sistem operasi Android anu dipasangkeunana geus entragan anyar ogé, Android Jelly Bean 4.2.

Sedengkeun kamonésan séjénna mah ampir sarua reujeung entragan saméméhna. Kartu anu bisa dipakéna sarua dua kartu. Anu hiji mah kartu Smartfren kalawan bisa maké jaringan EVDO Rev A. Ari kartu anu hiji deui bisa maké jaringan GSM kalawan ditambahan kamampuhan bisa maké jaringan EDGE. Lumayan bisa dipaké internétan sanajan gancangna henteu nepikeun ka sagancang HSDPA.

Henpon Smartfren Andromx V 5.0
Henpon Smartfren Andromx V 5.0

Layar anu dipaké ku ieu hénpon kawilang panggedéna lamun dibandingkeun reujeung hénpon entragan Andromax séjénna. Pon kitu deui reujeung résolusi layarna. Résolusi layarna geus miboga kamampuhan 720p HD (1270×720). Nilik kana spésipikasi layar ieu, cenah ieu hénpon bisa midangkeun gambar anu alus katut hérang di mana waé nempona. Lamun dipaké lalajo pidio atawa maén gim téh kawilang ngeunaheun pisan. Kamampuhan maén gimna dirojong ogé ayana prosésor grapis anu diasupkeun kana ieu hénpon, nyaéta prosésor PowerVR SG5x.

Ngeunaan prosésor anu dipakéna, kawilang alus pisan. Prosésorna kaasup quad core atawa dijero prosésorna miboga opat inti prosésor, kalawan galura gawé (prekuensina) 1,2 GHz. Nilik kana spesipikasi prosésorna, cenah bakal nambahan gancang dina ngolah data kalawan loba prosés (multitasking), pipindahan anu lemes (ngageuleuyeung) moal aya rarandegan, bari moal hambur batré.

Kaméra anu dipakéna miboga kamampuhan résolusi 8 MP kalawan dilengkepan ku lampu led flash pikeun nyaanganana. Sedengkeun kaméra hareupna miboga résolusi 1 MP. Kamampuhan kaméra ieu hénpon dirojong ogé ku ayana aplikasi anu miboga kamampuhan pikeun nangkep gambar 99 kali jeprét terus-terusan (Photo Burst).

Android anu dipasangna kaasup Android entragan anyar, Android Jelly Bean 4.2. Atuh leuwih loba kamonésan anu bisa dipaké dina ngagunakeun ieu hénpon. Pidanganana leuwih hadé deui tibatan Android entragan saméméhna. Ditambah ogé aya aplikasi Google Now pikeun dijadikeun asistén pribadi anu makéna.

Ngeunaan kamonésan séjénna mah ampir sarua reujeung hénpon Andromax saméméhna. Hiji hal anu jadi cekelan ngeunaan hénpon entragan anyar ieu, béda reujeung Andromax saméméhna anu dijieun ku pabrik Hisense. Hénpon Andromax V mah ngagunakeun hénpon kaluaran ti ZTE, nyaéta ZTE N986.

Ari hargana kumaha…?

Ngeunaan hargana lumayan lamun dibandingkeun reujeung Adromax saméméhna mah. Tapi lamun ngilikan kana spesipikasi katut kamonésanana, moal mahal teuing. Harga ieu hénpon téh 2,3 juta, kalawan meunang bonus jatah internétan 1,5 GB.

Spesipikasi lengkepna, bisa diilikan di handap ieu:

 • CDMA 2000 1x EVDO Rev A + GSM EDGE
 • Android 4.2 Jelly Bean
 • Layar IPS 5 Inci
 • Resolusi layar HD 1280×720
 • Kaméra dua: kaméra tukang 8 MP dilengkepan Led Flash, kaméra hareup 1 MP
 • Prosésor Quad Core 1,2 GHz MT6589E + VIA CBP 8.2D
 • Prosésor grapik PowerVR SG5X
 • RAM 1 GB
 • Mémori luar SD Card nepikeun ka 32 GB
 • Layarna jinis kapasitif Multi-Touch
 • Batréna Li-Ion 2.300 mAH
 • WIFI kalawan kamampuhan Hotspot
 • Dilengkepan ku GPS
 • Ngarékam pidio HD 1080p
 • Bluetooth 3.0
 • Micro-USB
 • Kartu SIM CDMA RUIM + GSM

Sababaraha Mangpaat Ruting (Rooting) Hénpon Android


Sababaraha mangpaat tina ruting hénpon Android anu kapanggih di mandala maya, diantarana waé:

Ruting (rooting)
Ruting (rooting)
 1. Naékeun kamampuhan gawé. Lamun hayang miboga prosésor hénpon Android anu leuwih gancang, aya sababaraha aplikasi anu dipaké pikeun naékeun galura gawé (prékuénsi) prosésor hénponna. Aplikasi pikeun naékeun ieu bisa dijalankeun sanggeus hénpon Androidna diruting. Aplikasi anu bisa dipaké diantarana waé SetCPU for Root Users jeung Trickster MOD Kernel Settings.
 2. Ngajaga hénpon utamana tina kapalingan data ku pihak séjén. Data atawa inpo anu sipatna pribadi anu diteundeun dina hénpon Android bisa diteundeun kalawan aman. Henteu gampang kanyahoan atawa dipikanyaho ku pihak séjén. Ku jalan masang aplikasi saperti avast! Mobile Security atawa Cerberus Anti Theft data pribadi bisa diteundeun dina hénpon kalawan aman. Dua aplikasi ieu bisa dipasang dina hénpon anu diruting.
 3. Miceun aplikasi bawaan hénpon. Hénpon anu dijual di pasar téh biasana mah geus diterapan sababaraha aplikasi bawaanana. Naha diterapkeun ku pausahaan anu nyieun hénponna atawa ku operator anu ngajualna. Anu miboga hénpon kadang henteu merlukeun aplikasi anu geus nyampak dina éta hénpon. Aplikasi bawaan anu henteu diperlukeun téh henteu bisa dipiceun kajaba hénponna diruting. Jadi ku jalan diruting, aplikasi bawaanana bisa dipiceun sakumaha kahayang anu bogana. Aplikasi anu bisa dipaké pikeun miceunan aplikasi anu diterapkeun dina hénpon Android nyaéta Titanium Backup.
 4. Nyieun tutungkusan (backup) anu leuwih hadé. Kalawan ngagunakeun Titanium Backup, sagala rupa aplikasi anu dipasang dina hénpon katut panataanana bisa dijieun tutungkusan pikeun guareun nalika kaayaan werit (darurat) kusabab hénpon kudu dibalikeun deui kana kaayaan mimitina (dirését). Pikeun nyieun tutungkusan aplikasi anu dipasang dina hénpon butuh aksés root.
 5. Nyieun panataan anu leuwih jero. Panataan hénpon anu leuwih jero mibutuh aksés root. Diantarana waé lamun hayang miboga hénpon anu dina ngeusian deui batréna leuwih gancang (fast charge) ngaliwatan kabel USB, bisa dilakukeun ngaliwatan root. Atawa hayang nyaho kana eusi hénpon saperti payil anu kaasup sistemna Android, kudu maké user root.

Ruting (Rooting) Android?


Sistem operasi Android anu diterapkeun dina hénpon pinter (smartphone) mangrupakeun turunan tina sistem operasi komputer Linux. Dina sistem operasi Linux aya istilah root, nyaéta salasahiji golongan anu maké komputer. Lamun hiji jalma anu maké komputer Linux téh kaasup golongan root, éta jalma mibogaan hak atawa pangabisa anu kacida lobana pikeun ngokolakeun komputer katut sistem operasi Linux-na. Kaasup pikeun ngokolakeun aplikasi anu diterapkeun dina komputer, nyieun user (anu make komputer) anyar, jeung sajabana. Lamun dina sistem operasi Windows mah nelahna téh Administrator.

Istilah root dina Linux ieu, nurun kana sistem operasi Android dina hénpon pinter. Dina Android aya istilah ruting (rooting). Istilah ruting nojo kana pagawéan kumaha supaya anu boga hénpon Android téh bisa ngokolakeun katut ngaksés sagala rupa anu aya dina hénponna kalawan henteu diwawatesanan. Sagala rupa kamonésan anu dipiboga ku hénpon Android bisa dikokolakeun ku anu boga hénponna, bari taya anu ngahalangan. Jadi ruting téh salasahiji cara supaya hénpon Android bisa dipaké ku user root lamun dina komputer Linux.

Ruting (rooting)
Ruting (rooting)

Hénpon anu dijual di pasar, dikonci ku pausahaan anu nyieunna supaya miboga pasipatan standar. Anu maké ngan ukur bisa ngokolakeun hénpon katut sistem Androidna salaku user biasa. Henteu miboga hak salaku user root. Hal ieu téh supaya hénpon henteu bisa dirobah-robah pasipatanana katut kamampuhanana. Anu maké ngan ukur bisa nambahan aplikasi biasa anu henteu merlukeun hak akses root, ngarobah pidangan standar jeung pangabisa standar séjénna. User ieu henteu bisa henteu bisa ngarobah-robah kamampuhan hénpon saperti ngarobah gancangna galura gawé prosesor.

Kusabab hak anu boga hénponna diwatesanan, sawaréh jalma néangan cara supaya bisa mibanda hak pikeun ngokolakeun hénpon salaku user root. Anu bisa ngarobah-robah pasipatan hénpon anu dipibandana. Maké cara anu husus, hénpon anu dipibanda téh bisa diaksés kalawan ngagunakeun user root. Cara ieu nelahna ruting (rooting). Hénpon anu diruting bisa dirobah-robah pasipatanana, kaasup ngarobah sistem operasi Androidna. Malahan mah prosésorna ogé bisa ditaékeun prekuensina (galura gawéna), atawa diturunkeun. Jadi lamun hénpon Android geus diruting, hénpon Android téh arék dikukumaha ogé bisa waé bari taya anu ngahalangan.

Ngan hiji hal anu disinghareupan, ruting ieu baris ngabolaykeun garansi hénpon anu ditanggung ku pausahaan anu ngaluarkeunana. Ruting mah henteu diidinan ku pausahaan anu nyieun hénponna. Atuh, saméméh hénpon Android diruting, kudu dipikir heula.

Ngajalankeun Aplikasi Android dina Komputer


Pikeun nyobaan aplikasi anu dijalankeun dina hénpon Android teu kudu waé miboga hénpon Androidna. Najan henteu boga hénpon Android ogé ayeuna mah bisa nyobaan ngajalankeun aplikasi Android. Ngajalankeun aplikasina ngaliwatan komputer. Ngan ngajalankeun aplikasi Androidna henteu bisa langsung sakumaha ngajalankeun aplikasi dina komputer séjénna atawa sakumaha ngajalankeun aplikasi Android dina hénpon Android.

Emulator Android BlueStacks
Emulator Android BlueStacks

Supaya aplikasi Android bisa dijalankeun dina komputer, kudu masang heula émulator Android dina komputerna. Aplikasi anu arék dijalankeun téh dijalankeunana ngaliwatan émulator Android. Salian ti pikeun nyobaan aplikasi Android anu geus aya di Play Store, émulator Android ogé bisa dipaké pikeun nyobaan aplikasi anu keur dijieun, saméméh diasupkeun ka Play Store. Naha aplikasi anu dijieun téh geus loyog atawa acan. Aya sababaraha émulator Android anu kapanggih di mandala maya. Lamun hayang, kari ngundeur waé ti internét.

 1. BlueStacks, mangrupakeun salasahiji émulator anu alus pikeun nyobaan ngajalankeun aplikasi Android dina komputer. Ieu émulator bisa ngajalankeun aplikasi Android anu anyar atawa anu geus heubeul. Aplikasi pikeun hénpon Android (miboga ekstensi .apk) bisa dijalankeun dina ieu émulator. Pikeun ngajalankeun aplikasi Android dina ieu émulator kacida gampangna. Kari teken kenop katuhu dina mouse payil aplikasi Androidna, terus pilih Open With BlueStacks APK Installer. Pikeun sawatara waktu mah, ieu émulator téh masih kénéh haratis. Teuing ka hareupna mah.
 2. Jar of Beans mangrupakeun émulator anyar, anu diwangun ku “UnrealManu”. Ieu émulator ngarojong aplikasi jeung kaulinan (gim) Android Jelly Bean. Emulator Jar of Beans bisa disebutkeun émulator kadua pangalusna saentasna BlueStacks dina ngajalankeun aplikasi jeung kaulinan Android.
 3. AMD AppZone, mangrupakeun émulator pikeun kaulinan (gim) Android anu dirojong ku BlueStacks. Ieu émulator dijieun husus kalawan haratis pikeun anu mikaresep kana kaulinan Android 3D. Jadi tujuan utama ieu émulator mah pikeun ngajalankeun kaulinan Andoid 3D dina komputer. Ngan hanjakal, komputer anu bisa dipaké pikeun ngajalankeun ieu émulator mah kudu ngagunakeun prosésor ti AMD. Sabenerna mah lain ngan ukur kaulinan wungkul anu bisa dijalankeun dina ieu émulator téh, da aplikasi séjénna ogé bisa dijalankeun dina ieu émulator. Pikeun daptar aplikasi anu bisa dijalankeun dina ieu émulator bisa dilongok dina kaca aplikasi AppZone di mandala maya.
 4. YouWave, mangrupakeun émulator aplikasi pikeun hénpon Android entragan 2.3 kalawan bisa mangrupa hénpon atawa tablét. Ieu émulator geus nyadiakeun application store anu bisa dipaké pikeun néangan aplikasi anu dipikahayang atawa anu baris dijalankeun. Kakurangan ieu émulator mah nyaéta aya sababaraha aplikasi anu henteu bisa dipasang jeung dijalankeun. Ieu émulator henteu bisa dipaké pikeun ngajalankeun kaulinan saperti Angry Birds. Ieu émulator bisa dicoba salila 10 poé, saterusna mah kudu dibeuli lamun hayang émulator ieu jalan kalawan sampurna.

(Inpo ti Tech Trix)