Pinunjul Mojang Jajaka Jawa Barat 2015


Mojang Jajaka Pinilih 2015
Mojang Jajaka Pinilih 2015
Mojang Jajaka Wakil Kahiji
Mojang Jajaka Wakil Kahiji
Mojang Jajaka Wakil Kadua
Mojang Jajaka Wakil Kadua
Mojang Jajaka Harepan Kahiji
Mojang Jajaka Harepan Kahiji
Mojang Jajaka Kameumeut
Mojang Jajaka Kameumeut
Mojang Kewes Jajaka ganes
Mojang Kewes Jajaka ganes
Mojang Jajaka Mimitran
Mojang Jajaka Mimitran
Mojang Jajaka Parigel
Mojang Jajaka Parigel
Pangleler Heuseus
Pangleler Heuseus

Saha Mojang Jajaka Pinilih 2015?


Pasanggiri Mojang Jajaka (Moka) Jawa Barat entragan 2015 geus réngsé dilumangsungkeun. Geus kapilih sawatara pinunjul luyu reujeung katagorina. Pasanggiri Moka taun ayeuna mah kawilang sakeudeung ngan tilu poé, mimiti ping 23 Nopémber ditungtungan peuting puncerna ping 25 Nopémber 2015 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga).
Saha waé atuh anu jadi pinunjulna?

Anu kapilih ku déwan juri anu dipingpin ku Éndang Caturwati ieu jadi Mojang Jajaka Pinilih nyaéta Stella Natalia Mulia (wawakil ti Kabupatén Bekasi) salaku Mojang Pinilih jeung M. Hilmie Azizi (wawakil ti Kota Bandung) salaku Jajaka Pinilih. Mojang Jajaka Wakil Kahijina dibeunangkeun ku Novi Dwi (wakil Kabupatén Majalengka) jeung M. Rizki NDN (wakil ti Kabupatén Ciamis). Mojang Jajaka Wakil Kaduana dicangking ku Élga Fania (wakil ti Kabupatén Karawang) jeung M. Farij Nur I (wakil ti Kabupatén Bogor). Mojang Jajaka Harapan Kahiji dicangking ku Cindy May MCG (wawakil ti Kabupatén Ciamis) jeung M. Abid U. (wawakil ti Kabupatén Kuningan), sedengkeun harepan kaduana ku Annisa Alifa Khair (wawakil ti Kabupatén Bandung Barat) jeung M. Alwan Fadhal (wawakil ti Kota Bekasi).

Mojang Jajaka Pinilih 2015
Mojang Jajaka Pinilih 2015

Pikeun pinunju katagori séjénna nyaéta Katagori Parigel dibeunangkeun ku Rista Filiani (wawakil ti Kabupatén Subang) jeung M. Farij Nur (wawakil ti Kabupatén Bogor). Katagori Mojang Kéwes dibeunangkeun ku Annisa Nurachmi (wawakil ti Kota Bogor) katut Jajaka Gandes dibeunangkeun ku M. Yusuf Gunawan (wawakli ti Kabupatén Cianjur). Katagori Mojang Jajaka Mimitran dicangking ku Witri E.S.R (wawakil ti Kabupatén Cianjur) jeung A. Rizal Mutaqien (wawakil ti Kabupatén Majalengka). Katagori Mojang Jajaka Kameumeut dibeunangkeun ku Novi Dwi (wawakil ti Kabupatén Majalengka) jeung Angga Fauzi (wawakil ti Kabupatén Bandung Barat).

Salian ti katagori anu disebutkeun di luhur aya ogé panambahna nyaéta panglélér heuseus ka sawatara wawakil Mojang Jajaka nyaéta Best Tourism Video Promotion ka Moka Kota Cimahi, Best Couple ka Moka Kabupatén Purwakarta, Best Supporter pikeun Ampok Kota Dépok, Best Evening Dress pikeun Mojang Kota Bandung jeung Jajaka Kota Sukabumi, katut Most Enthusiast Finalist pikeun Abang Kota Dépok jeung Nok Kabupatén Cirebon.

Peuting Puncer Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 2015


Peuting Puncer Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 2015
Peuting Puncer Pasanggiri Mojang Jajaka Jawa Barat 2015

Pangwangunan Jalan Tol Bakal Dimangpaatkeun pikeun Kamajuan Sumedang


Pangwangunan jalan tol Cisumdawu (Cileunyi – Sumedang – Dawuan) anu ngaliwatan wewengkon Sumedang teu bisa diantepkeun waé mangpaatna. Sanajan pangwangunana masih tacan réngsé keur dikeureuyeuh, pamaréntah Sumedang geus nyayagakeun ancer-ancer pikeun ngala mangpaat tina pangwangunan ieu jalan tol. Sagala rupa mangpaat tina jalan tol ieu moal diantepkeun.

Sakumaha anu diwartakeun ku Pikiran Rakyat, pamaréntah Sumedang ngaliwatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupatén Sumedang, bakal ngamangpaatkeun pangwangunan jalan tol Cisumdawu pikeun ngaronjatkeun pangwangunan di Kabupatén Sumedang. Harepanana, mangpaat ayana jalan tol ieu mawa pangaruh anu alus kana ngaronjatna beubeunangan (pendapatan) daérah pikeun ngawaragadan pangwangunan jeung ngaronjatkeun ékonomi masarakat, heuseusna masarakat anu kaliwatan ku jalan tol.

Sawatara mangpaat anu bakal diala téh diantarana waé nyaéta ngagunakeun jalan tol ieu pikeun patalimarga kandaraan anu narikan barang atawa hasil tatanén ti wewengkon Sumedang. Kuayana jalan tol ieu ngakutan barang atawa hasil tatanén téh bakal leuwih gampang jeung leuwih gancang. Pikeun ngarojong kana ieu mangpaat, pamaréntah Sumedang bakal ngawangun jalan di wewengkon Sukasari anu nepungkeun Sukasari jeung Lémbang. Jalan anu panjangna kurang leuwih 18 km ieu bakal dipaké pikeun narikan hasil tatanén (sayuran) heuseusna di wewengkon Sukasari anu bakal dikirim ka dayeuh kayaning Batawi atawa Cirebon. Jalan ieu bakal ditepungkeun ka jalan tol di panto tol Pamulihan.

Jalan tol Cisumdawu
Jalan tol Cisumdawu

Kuayana panto tol di Pamulihan ogé dipiharep bakal jadi lawang panto pikeun anu ngadon pakanci ka wewengkon Sumedang. Urang luar Sumedang anu hayang pakanci ka Sumedang bisa ngaliwatan jalan tol terus kaluar ti lawang panto Pamulihan. Ti dieu bisa ngajugjugan tempat wisata anu aya di wewengkon Sumedang kayaning éndahna Cadas Pangéran, ulin-ulinan ka dayeuh Sumedang bari sakalian meuli Tahu, ngajugjugan ka Alun-alun Sumedang, Musium Prabu Geusan Ulun katut Taman Hutan Rakyat Gunung Kunci jeung Palasari. Pikeun ngarojong kana ieu kahayang, pamaréntah Sumedang bakal ngabebenah wewengkon dayeuh Sumedang. Salian ulin-ulinan di dayeuh Sumedang, bisa ogé pakanci ka Jatigedé. Ka hareupna di wewengkon bendungan Jatigedé bakal diwangun lapangan Golf, jeung wisata cai.

Wewengkon Buahdua ogé teu tinggaleun bakal ngala mangpaat ku ayanan ieu jalan tol. Di wewengkon ieu bakal diwangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) atawa geothermal. Ku ayanan jalan tol ieu, aksés ka ieu wewengkon bakal leuwih gampang jeung gancang.

Teu tinggaleun ogé wewengkon pangwétanna di Kabupatén Sumedang. Di wewengkon Kacamatan Ujungjaya bakal diwangun kawasan industri pikeun ngarojong ayana Bandara Kertajati. Kawasan industri ieu bakal diwangun di lahan anu legana nepikeun ka 1.800 héktar. Kawasan industri ieu bakal narik invéstasi anu gedé dina pangwangunana.

Jalan Muter Dayeuh Sumedang Mimiti Dibaladah Taun Hareup


Jalan muter anu nguriling béh kiduleun dayeuh Sumedang bakal mimiti dibaladah di taun hareup, 2016. Pikeun mitemeyanana, bakal dibébaskeun heula lahan anu bakal kaliwatan ku éta jalan. Saacan jalan diwangun, lahan anu kaliwatanana bakal dibeulian heula anu sacara téknis bakal dikokolakeun ku Dinas Pertanahan dan Energi Sumber Daya Mineral Kabupatén Sumedang.

Pikeun saheulaanan mah pangwangunan jalan muter ieu téh kakara nepi kana undakan mariksa di lapangan anu diayakeun ku Bappeda Sumedang jeung Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air. Nurutkeun pamariksaan, jalan muter ieu bakal mibanda panjang nepikeun ka 8,6 km. Legana jalan anu diwangun nepikeun ka 12 méter.

Salasahiji wewengkon anu bakal kaliwatan ku jalan muter dayeuh Sumedang
Salasahiji wewengkon anu bakal kaliwatan ku jalan muter dayeuh Sumedang

Sawatara wewengkon bakal kaliwatan ku ieu jalan muter anu aya di wewengkon Kacamatan Sumedang Selatan jeung Sumedang Utara. Wewengkon anu kaliwatan ku ieu jalan diantarana waé nyaéta Désa Rancamulya Kacamatan Sumedang Utara, Désa Sukajaya, Désa Margalaksana jeung Kelurahan Pasanggrahan Baru di Kacamatan Sumedang Selatan. Jalanna dimimitian ti parapatan Rancapurut ka Kampung Toga, terus ka Ciguling nepikeun nyambung ka jalan Sumedang – Bandung.

Nurutkeun Detail Enginering Desaign (DED) taun 2011, waragad anu kudu disayagakeun pikeun meulian taneuh anu kaliwatan ku ieu jalan kurang leuwih 67 milyar. Ngan kusabab harga taneuh beuki dieu beuki naék ditambah deui ku nambahan legana jalan, waragadna bakal ngaronjat nepikeun ka 87 milyar.

Pangwangunan jalan muter ieu diayakeun pikeun nyinghareupan pangwangunan anu bakal ngaronjat di wewengkon anu kaliwatan ku ieu jalan. Kaasup pangwangunan ekonomi masarakat sabudeureunana.

(Inpo jeung gambar meunang nyutat ti Pikiran Rakyat)

Ping 1 Suklapaksa Posya 1952 Candra Kala Sunda


Ping 1 Suklapaksa Posya 1952 Candra Kala Sunda
Ping 1 Suklapaksa Posya 1952 Candra Kala Sunda

Pamaréntah Sumedang Baris Ngayakeun Pasanggiri Kawih jeung Tembang Sunda Cianjuran


Dina raraga miara seni Sunda heuseusna Kawih jeung Tembang Sunda Cianjuran, pamaréntah Sumedang baris ngayakeun pasanggiri anu dijejeran ku ‘Pasanggiri Kawih dan Tembang Sunda Cianjuran Wilayah Priangan tahun 2015″. Ieu pasanggiri téh bakal dilumangsungkeun di Gedong Aula Balé Kambang Désa Margamukti Kacamatan Sumedang Utara jeung Gedong Nagara Sumedang. Ieu pasanggiri bakal dilumangsungkeun dina ping 25 Nopémber nepikeun ka pung 28 Nopémber 2015.

Salian ti pikeun miara seni Sunda, ieu pasanggiri téh diayakeun pikeun ngarojong jeung nguatan program Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS).

Pamarentah Kabupaten Sumedang bakal ngayakeun pasanggiri Kawih jeung Tembang Sunda Cianjuran
Pamarentah Kabupaten Sumedang bakal ngayakeun pasanggiri Kawih jeung Tembang Sunda Cianjuran

Pasanggiri ieu diiluan ku pamilon anu asalna ti wewengkon Priangan, nyaéta Kabupatén Sumedang, Kota Bandung, Kabupatén Bandung, Kabupatén Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupatén Garut, Kota Tasikmalaya, Kabupatén Tasikmalaya, Kabupatén Ciamis, Kota Banjar jeung Kabupatén Pengandaran. Nepikeun ka danget ayeuna, geus loba pamilon anu daptar.

Dina pasanggirinya, sakumaha hasil Technical Meeting Pasanggiri Kawih dan Tembang Sunda Cianjuran Wilayah Priangan tahun 2015 anu dilumangsungkeun di aula rapat RS Pakuwon, bakal dilaksanakeun ngaliwatan undakan munggaran (penyisihan) jeung undakan puncer (final). Undakan munggaran bakal dilumangsungkeun dina poé Rebo ping 25 Nopémber pikeun pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran. Sedengkeun ari pasanggiri Kawihnya bakal diayakeun dina poé Kemis ping 26 Nopémber. Tempatna di Gedong Aula Balé Kambang. Undakan puncerna bakal diayakeun dina poé Saptu ping 28 Nopémber anu tempatna di Gedong Nagara Sumedang.

Nurutkeun panata calagara, pamilon dibagi kana dua katagori/golongan nyaéta katagori rumaja pikeun pamilon anu umurnya 10 nepikeun ka 17 taun. Anu kaduanya nyaéta katagori déwasa pikeun pamilon anu leuwih ti 18 taun. Dina prak-prakanana, pamilon kudu ngahaleuangkeun langgam wajib jeung pilihan. Contona waé, dina undakan munggaran, pamilon rumaja kudu mawakeun kawih/tembang Citra Resmi jeung Cinta Nusa. Sedengkeun kawih/tembang pilihanana, Sumedang Kota Kamelang, Tanah Sunda, Pahlawan Toha, Tanah Pasundan jeung Arwah Pahlawan.

(Inpo meunang nyutat ti Pikiran Rakyat)