Pérsib Bandung Geus Ngawanohkeun Tim di ISC A


Pérsib Bandung geus ngawanohkeun tim anu baris ilu biung kana kajawaraan méngbal Indonésia Soccer Championship (ISC) A taun 2016. Timna geus diwanohkeun dina poé Saptu mangkukna, ping 23 April anu tempatna di Stadion Siliwangi. Dina raraga ngiluan ISC A, Pérsib Bandung dieusi ku 27 pamaén kaasup pamaén anyar reujeung anu geus maneuh ti mangsa ngiluan kajawaraan saméméhna.

Salian ti ngawanohkeun pamaén, dina ieu acara diwanohkeun ogé kaos tim salila ngiluan ISC A entragan 2016. Terus diwanohkeun ogé produk mobil édisi Pérsib anu dikaluarkeun ku Datsun anu jumlahna ngan ukur 80 siki.

Pérsib Bandung ngawanohkeun tim di ISC A
Pérsib Bandung ngawanohkeun tim di ISC A

27 urang pamaén anu ngeusi tim Pérsib Bandung pikeun kajawaraan ISC A nyaéta: I Made Wirawan, Muhammad Natshir Fadhil Mahbuby, Muhammad Ridwan (kiper); Jajang Sukmara, Tony Sucipto, Vladimir Vujovic, Hermawan, Purwaka Yudhi Pratomo, Dias Angga Putra, Rudolof Yanto Basna, Jujun Saepulloh, Muhammad Agung Pribadi (pamaén tukang/bek); Taufiq, Atep Rizal, Hariono, David Laly, Rachmad Hidayat, Kim Jeffrey Kurniawan, Febri Hariyadi, Gian Zola Nasrulloh, Robertino Pugliara (pamaén tengah); Tantan, Samsul Arif Munip, Yandi Sofyan Munawar, Rudiyana, Juan Carlos Rodriguez Belencoso, Zulham M. Zamrun (pamaén hareup). Sedengkeun anu ngalatihna tetep Dejan Antonic anu ngagantikeun Djadjang Nurdjaman anu keur keurseus ka nagri Itali.

(Potret meunang nginjeum ti RRI)

Wilujeng Milangkala Sumedang ka-438


Wilujeng milangkala Sumedang ka-438
Wilujeng milangkala Sumedang ka-438

Sumedang Bakal Mibanda Puseur Olahraga


Pamaréntah Kabupatén Sumedang baris ngawangun puseur olahraga (Sport Center) anu perenahna di wewengkon Jalan Pangéran Sugih Kacamatan Sumedang Selatan. Pangwangunana dirarancangna mah dilaksanakan dina taun 2017. Pawangunan puseur olahraga ieu bakal ngawengku GOR Tadjimalela jeung lapang méngbal Cigugur. Salian ti éta, ogé bakal diaduragemkeun reujeung Tahura Gunung Kunci anu aya digedengeun lapang méngbal Cigugur. Salian diwangun puseur olahraga, di ieu tempat ogé bakal diwangun tempat umum (publik).

Pangwangunan puseur olahraga ieu bakal méakeun lahan anu legana 3,2 hektar. Lahan anu geus sayaga di ieu tempat kakara 1,7 hektar kaasup lapang méngbal Cigugur anu mangrupakeun milik Pamaréntah Sumedang. Sésana anu legana 1,5 hektar diperlukeun pikeun ngawangun jalan pikeun asup ka puseur olahraga anu diwangun. Pikeun ngawangun ieu jalan, Pamaréntah kudu ngabébaskeun lahan milik masarakat. Panjang jalan anu dibutuhkeun téh manjing 365 méter kalawan legana 30 méter. Jalan anu diwangun kawilang lega supaya ngeunaheun pikeun anu patalimarga. Waragad anu diperlukeun pikeun ngabébaskeun lahan masarakat ieu nepikeun ka 21 milyar.

Jalan anu diwangunna bakal nepungkeun lapang méngbal Cigugur ka jalan Kutamaya. Jadi engkéna bakal aya dua jalan akses ka puseur olahraga anu diwangun. Anu geus nyampak ayeuna mah jalan ti Pangéran Sugih ka lapang méngbal Cigugur.

Lapang mengbal Cigugur, Gunung Kunci jeung GOR Tadjimalela ti awang-awang Sumedang
Lapang mengbal Cigugur, Gunung Kunci jeung GOR Tadjimalela ti awang-awang Sumedang

Puseur olahraga anu bakal diwangun ieu mangrupakeun puseur sarana olahraga anu aya di Kabupaten Sumedang. Di jerona bakal aya tempat pikeun olahraga panahan, silat, basket, tenis, bola voli jeung méngbal. Cabang olahraga kasebut mangrupakeun olahraga pinunjul di Kabupatén Sumedang. Harepanana mah préstasi olahraga kasebut bakal leuwih ngaronjat.

(Inpo meunang nyutat ti Pikiran Rakyat, potret Instagram @sumedangmedia)

Sumedang Innovative Carnival (SIC)


Sumedang Innovative Carnival (SIC) dina raraga Milangkala Sumedang ka-438
Sumedang Innovative Carnival (SIC) dina raraga Milangkala Sumedang ka-438

Dina raraga miéling milangkala Sumedang anu ka-438, dina poé isukan baris dilumangsungkeun karnaval (abring-abringan) anu dijudulan ku Sumedang Innovative Carnival (SIC). Ieu acara téh mangrupakeun salasahiji pangeusi acara dina ranggeuyan kagiatan Milangkala Sumedang anu ka-438 taun 2016.

Acara anu dilumangsungkeun poé Salasa ping 19 April 2016 ieu baris dilumangsungkeun mimiti jam dalapan isuk-isuk nepikeun ka jam hiji pabeubeurangna. Kalawan jalan anu dilliwatan ku ieu karnaval téh ti mimiti parapatan Apoték Pajaji nepikeun ka Alun-alun Sumedang.

Ieu karnaval baris ngabringkeun pamilon anu asalna ti unggal kacamatan anu aya di Kabupatén Sumedang anu jumlahna 26 kacamatan. Salian anu asalna ti kacamatan, ditambah ogé ku tujuh abringan anu asalna ti YPS (Yayasan Pangeran Sumedang), IPDN (Institut Pendidikan Dalam Negeri), Karina Maung Lugay, Bank Sumedang, Al-Hidayah International Green School, AKMI Cirebon katut Yayasan Tampomas.

Anu hayang lalajo, bisa langsung ngadongdon ka tempat dilumangsungkeunana ieu acara dina waktuna. Pasti bakal ramé….

(Gambar: pesbuk Zenni Bima)

Gugulusuran


Gugulusuran make dahan tangkal Jambe (upih)
Gugulusuran make dahan tangkal Jambe (upih)

Kabeneran manggihan potrét di pésbuk anu mintonkeun kahirupan barudak anu keur arulin di buruan. Arulinna mah teu pira, ngan ukur ngagugusur budak séjén anu diuk dina palapah atawa dahan tangkal Jambé anu biasa disebut Upih.

Dahan tangkal Jambé anu murag kusabab geus garing, biasana mah osok dipulung. Terus daun anu narapel dina dahanna diberesihan. Anu dikarikeun teh dahan tangkal Jambé katut salakopna. Salakopna éta anu dipaké diuk ku budak anu digusurna. Ari dahan anu meunang meresihan daunna dipaké cecekelan budak anu ngagusurna.

Bisa disebutkeun ramé ogé dina prak-prakan arulin gugulusuran ieu téh. Komo lamun dina tempat anu mudun mah, teu kudu susah-susah ngagusur palapah Jambé. Da digusur ku tanaga saeutik ogé bisa kagusur. Malahan lamun taneuhna leucir atawa leueur mah bisa waé sina ngagulusur, teu kudu susah-susah digusur. Ari dinu datar mah nya kudu digusur maké tanaga, komo dinu nanjak mah bisa-bisa teu kagusur.

Dina ngagusurna, biasana mah piligenti. Saurang digusur, engkéna ngagusur budak anu asalna ngagusur. Silih gusur waé….

Potret pesbuk Jecky Suryana‎

Boyot


Saha atuh jalmana anu teu hayang jadi jalma panggancangna. Pangpangna bisa lumpat gancang, siga Usain Bolt anu jadi jawara lumpat dina kajawaraan dunia 100 méter. Sanajan henteu siga Usain Bolt ogé, nya sahanteuna teu tinggaleun jauh teuing.

Balap lumpat pagancang-gancang
Balap lumpat pagancang-gancang

Tapi dina kanyataanana mah teu kitu sakabéhna. Ayana kalana waktu diajak lumpat teu bisa gancang. Lamun balap lumpat téh osok tinggaleun waé atawa pangpandeurina. Lamun geus kitu, sok aya anu ngadon moyok, cenah manéh mah boyot atawa pangboyotna.

(Gambar meunang nginjeum ti Olahraga Anak)

Poé Basa Indung Sadunya 2016


Mieling poe basa indung sadunya taun 2016
Mieling poe basa indung sadunya taun 2016

(Gambar: instagram @ram_sundamerch)