Bener Teu nya di Cibeber Pernah Katinggang Bentang Murag?


Perenahna wewengkon Kampung Cibeber
Perenahna wewengkon Kampung Cibeber

Ngalongok Bénténg Walanda di Pasirlaja


Sawatara waktu anu geus kaliwat, bari ulin ka wewengkon Sumedang, nyimpang heula ka Lembur Gunung Gadung. Di lembur anu perenahna di Désa Sukajaya ieu aya wangunan titinggal Walanda baheula. Saméméhna geus kungsi ulin ka ieu tempat, ngan panasaran kumaha kaayaan ayeuna. Anu dijugjugna, tempat anu gampang waé supaya teu jauh teuing leumpangna, nyaéta wangunan bénténg anu di Pasirlaja. Ieu bénténg perenahna di tungtung kalér lembur Gunung Gadung, di tungtung jalan.

Gapura Gunung Gadung
Gapura Gunung Gadung

Anjog ka tempatna, ayeuna béda. Lamun baheula mah biasa-biasa waé siga lain tempat anu mibanda niléy sajarah. Ayeuna mah geus mimiti robah kusabab pas arék asup ka wewengkon wangunan bénténg téh aya gapuraan. Sanajan wangunan gapurana basajan, dijieun tina tangkal awi, geus nuduhkeun yén éta tempat téh aya anu ngokolakeunana. Tihang gapurana dijieun tina sababaraha leunjeur awi anu dipulas ku cét warna hideung. Awi anu pangjangkungna kira-kira dua satengah méteran.

Di luhureun gapura aya tulisan, cenah ‘Situs Goa Benteng Gunung Gadung’. Salian ti gapura, ampir sakurilingeun wewengkon wangunan bénténg téh dipageran ku beulahan awi ogé. Utamana di lelemah anu osok diparaké méngbal barudak. Di lelemah éta aya hateup wangunan bénténg tina témbok anu tohaga ka luar tina taneuh. Jadi barudak anu ngadon méngbal téh sigana mah rada kahalangan lamun keur maraénbalna.

Meja jeung buku tamu di wangunan kahiji
Meja jeung buku tamu di wangunan kahiji

Asup ka jero wewengkon wangunanana, aya anu roba tapi lain wangunanana. Ngan leuwih resik ayeuna mah. Di jero wangunan anu kahiji ayeuna mah aya méja pendék kalawan dilengkepan ku buku tamu katut sawatara buku jeung lambaran keretas inpo ngeunaan tempat anu mibanda niléy sajarah di Indonésia. Nempo kaayanana mah, ieu tempat remen diberesihanana.

Wangunan kadua
Wangunan kadua

Maju ka wangunan anu kadua, ayeuna beresih ogé. Anu baheula mah di jerona loba leutakan jeung cai hujan, ayeuna mah jadi leuwih beresih. Nincak wangunan anu panungtungan, robah pisan kaayanana. Ayeuna mah katempo pisan wangunan anu sabenerna. Lamun saméméhna mah ngan ukur katempo témbokna wungkul bari jeung teu apal wangunan aslina, ayeuna mah katempo wangunan aslina. Wangunan aslina karimbunan ku taneuh anu kabawa hujan sigana mah. Da wangunanana aya di handap. Sanggeus dikali mah aya rohangan di handapeun taneuh jeung jandéla pikeun noong sigana mah. Dipapaés ogé ku ayana beusi anu muter ngawangun satengah buleudan dina téhelna. Teuing urut naon.

Wangunan katilu
Wangunan katilu

Wilujeng Pabaru Hijriyah 1438 H


Wilujeng Pabaru Hijriyah 1438 H
Wilujeng Pabaru Hijriyah 1438 H

#PrayForSumedang


#PrayForSumedang, Ngadunga pikeun Sumedang
#PrayForSumedang, Ngadunga pikeun Sumedang

Hujan Badag, Sawatara Tempat di Sumedang Katarajang Urug


Hujan badag anu tumiba dina poé Salasa mangkukna mawa béja anu matak tugeunah. Cenah nurutkeun inpo anu sumber di mandala maya sawatara wewengkon anu aya di Kabupatén Sumedang ngalaman urug jeung caah. Sawatara tempat heuseusna di wewengkon Desa Cihérang ngalaman urug nepikeun ka aya imah anu kaurugan nepikeun ka ruksakna. Malahan cenah aya warga masarakat anu nepikeun ka tiwasna.

Desa Cihérang anu perenahna aya di jalanan anu nepungkeun dayeuh Sumedang reujeung dayeuh Bandung, ngalaman urug di sababaraha tempat. Taneuh anu urugna salian ti ngaurugan imah, aya ogé anu ngaurugan jalan gedé anu nepungkeun Sumedang jeung Bandung. Jalan gedé anu aya di wewengkon Dusun Cihérang, Cimarémé jeung Singkup keurugan ku taneuh. Anu antukna jalan téh teu bisa diliwatan ku kandaraan boh anu ka Bandung ti Sumedang atawa sabalikna.

Pikeun anu arék nyanyabaan ka wewengkon Bandung, ti Sumedang mah bisa ngaliwatan jalan nguriling ka Rancakalong. Sedengkeun anu ti wewengkon Cirebon mah dititah ngagunakeun jalan tol Cikampék – Palimanan. Pikeun poé ayeuna mah cenah, kandaraan geus bisa ngaliwatan jalan Cadas Pangéran sanggeus taneuh anu ngarimbunan jajalaneun disingkirkeun heula ngagunakeun alat-alat beurat kayaning béko. Ngan pikeun anu arék ngulampreng ka wewengkon Cadas Pangéran kudu ati-ati, bisi jalanna masih kénéh laleueur.

Urug di Dusun Ciherang (potret: pesbuk)
Urug di Dusun Ciherang (potret: pesbuk)

Tina urug ieu, sawatara warga masarakat anu kakeunaan ku musibah urug dipindahkeun ka GOR Tadjimaléla. Aya nepikeun ka 75 kulawarga anu kudu ngungsi.

Salian ti di wewengkon Cihérang, urug ogé tumiba di wewengkon Dusun Citengah jeung di Désa Mekarahayu. Di Dusun Citengah mah cenah aya saurang anu tilar dunya. Sedengkeun di Désa Mekarahayu mah urugna aya anu ngarimbunan imah nepikeun ka sapuluh imah jeung aya ogé anu ngarimbunan jalan.

Urut caah di walungan Cicapar (potret: pesbuk)
Urut caah di walungan Cicapar (potret: pesbuk)

Wewengkon di dayeuh Sumedang anu kaliwatan ku walungan Cipélés, katumibaan ku caah. Wewengkon anu kakeueum ku cai diantarana Dusun Panjeléran, Dusun Bojong, jeung Dusun Cibitung kakeueum ku cai anu asalna ti walungan Cipélés. Terus di wewengkon Situraja ogé teu tinggaleun. Walungan Cicapar kacaahan ku cai. Sasak anu kakara diwangun sataun anu ngaliwatan walungan Cicapar ruksak. Sasak anu jadi jalan motong urang Désa Ambit pikeun ka dayeuh Situraja potong katarajang ku cai caah. Teu tinggaleun pasawahan anu aya di sisi walungan kaeléb ku cai caah.

Tatandang PON Jawa Barat 2016 geus Dimimitian


Sanajan kajawaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) ka-19 di Jawa Barat tacan dibuka kalawan resmi, sawatara cabang olahraga (cabor) geus ngalumangsungkeun tatandang. Geus ti poé Salasa mangkukna, aya cabor anu ngamimitian ngayakeun tatandang. Tatandang munggaran anu dilumangsungkeun nyaéta ti cabor Hoki Indoor anu dilumangsungkeun di Universitas Pendidikan Indonésia (UPI) Bandung. Aya tilu tatandang anu dilumangsungkeun dina poé munggaran éta.

Medali emas munggaran anu dibeunangkeun ku atlet Banten dina cabor Drum Band
Medali emas munggaran anu dibeunangkeun ku atlet Banten dina cabor Drum Band

Tatandangna disambung dina poé kadua anu dieusi ku sawatara cabor kayaning renang, méngbal (sepakbola), polo air, bola voli pasir, dayung, gantole jeung drum band. Salian ti tatandang munggaran anu bakal diteruskeun kana undakan saterusna, aya ogé sawatara cabor anu langsung meunangkeun medali. Atuh teu anéh lamun dina poé kadua, geus aya kontingén anu meunangkeun medali.

Dina tatandang poé kadua, cabor anu langsung dilélér medali nyaéta renang, drum band, jeung gantole. Pon kitu deui dina poé katiluna, dina poé ayeuna aya sawatara tatandang tina sawatara cabor. Poe ayeuna, tatandangna leuwih rempeg deui katambahan ku cabor futsal jeung judo.

Nepikeun ka danget ayeuna, kontingén Jawa Barat masih mingpin dina meunangkeun medali. Jawa Barat kakara meunangkeun medali tujuh siki tina emas tilu siki, perak tilu siki jeung perunggu sasiki. Dituturkeun ku kontingén Jawa Timur anu kakara meunangkeun genep medali. Terus kontingén Banten anu kakara meunangkeun dua medali.

(Potret: twitter @PonJabar_2016)

Pasanggiri Mojang Jajaka Sumedang 2016 Dimimitian


Pasanggiri Mojang Jajaka Sumedang (Moka Sumedang) entragan 2016 geus dimimitian. Ayeuna geus asup kana undakan daptar pikeun pamilon anu hayang ngiluan kana ieu pasanggiri. Daptar ieu pasanggiri geus dibuka ti mimiti ping 20 Agustus bulan kamari anu bakal dipungkas dina ping 30 Séptémber bulan ayeuna dina jam 12 pabeubeurang.

Mojang Jajaka Sumedang 2016
Mojang Jajaka Sumedang 2016

Sakumaha pasanggiri Moka Sumedang dina taun-taun saméméhna, ieu pasanggiri bisa diiluan ku barudak ngora anu ngajrek di wewengkon Kabupatén Sumedang. Ngeunaan pasaratan anu kudu ditedunan ku pamilon ieu Mojang Jajaka Sumedang nyaéta:

  1. Warga Nagara Indonesia anu nganjrek di Sumedang.
  2. Mibanda dedeg pangadeg anu payus.
  3. Ngawasa kana Basa Sunda, Basa Indonésia jeung salasahiji basa luar nagri.
  4. Mibanda pangweruh ngeunaan wisata Sumedang.
  5. Umur sahanteuna 17 taun jeung paling kolotna 23 taun.
  6. Jangkung pamilon sahanteuna 165 sénti pikeun pamilon Jajaka jeung 160 sénti pikeun pamilon Mojang.
  7. Mayar waragad régistrasi anu gedéna Rp 100 rébu ngaliwatan transfer ka rékéning Bank BRI 0893-01-024826-53-4 a.n. Vana Vanessa.
  8. Ngirimkeun CV ngaliwatan sérélék ka mojangjajakasmd@gmail.com anu eusina: identitas diri anu lengkep, catetan ngeunaan préstasi, poto dua siki ukuran 4R (poto sakabéh awak jeung close up) dina wangunan payil pdf.
  9. Diselipan tanda transfer dina lambaran panungtung CV anu dikirim.

Salian ti Mojang Jajaka biasa, aya deui katagori Mojang Jajaka Alit jeung Mojang Jajaka Rumaja anu bisa diiluan téh. Anu ngabédakeunana mah ngan ukur umurnya. Pikeun Mojang Jajaka Alit mah bisa diiluan ku barudak sakola SD ti kelas hiji nepikeun ka kelas genep. Sedengkeun Mojang Jajaka Rumaja bisa diiluan ku barudak sakola SMP kelas hiji nepikeun ka kelas tilu jeung barudak SMA/SMK kelas hiji jeung jelas dua.

Pikeun inpo leuwih mucekil bisa waé langsung ngontak ka Kang Cikal di nomer 0812-8949-6939 atawa ngirim talatah ka Kang Gugi ngaliwatan nomer 0823-1616-2626. Bisa ogé tatanya mah ngaliwatan mandala maya Instagram di akun @moka.sumedang.

(Info jeung gambar meunang nyutat ti Instagram @moka.sumedang)