Féstival Budaya Sunda 2015: Lomba Nyanyi Sunda


Saterusna aya Lomba Nyanyi Sunda dina Féstival Budaya Sunda 2015 anu diayakeun ku Gerpeda. Sakumaha lomba séjénna anu ngeusi ieu féstival, Lomba Nyanyi Sunda bisa diiluan ku saha waé asal urang Jawa Barat. Arék barudak sakola, mahasiswa atawa masarakat biasa bisa ngiluan kana ieu lomba. Ngeunaan laguna bébas asal lagu dina Basa Sunda anu eusina ngeunaan budaya Sunda. Lagu anu dihaleuangkeunana paling lila tujuh menit. Ulah leuwih ti éta.

Lomba Nyanyi Sunda dina Féstival Budaya Sunda 2015

Lomba Nyanyi Sunda dina Féstival Budaya Sunda 2015

Anu hayang ngiluan kudu daptar heula kalawan mayar waragad daptar anu gedéna 75 rébu dilengkepan ku ngeusian formulir anu disadiakeun ku loka fbs2015.blogspot.com. Daptar paling elatna dina ping 8 Méi 2015.

Ari lumangsung lomba nyanyina dina ping 28 Méi 2015 anu tempatna di SMA Negeri 8 Bandung. Saméméh diayakeun lomba, anu ngiluan kana lomba kudu ngiluan heula rembugan (technical meeting) dina ping 9 Méi 2015.

Tina ieu lomba baris dipilih tilu urang pinunjul anu bakal dilélér hadiah mangrupa piala, sertifikat, goody bag ditambah duit anu gedéna béda-béda. Jawara kahiji bakal meunangkeun duit 3 juta, jawara kaduana 2,5 juta jeung katiluna meunangkeun duit 2 juta.

Féstival Budaya Sunda 2015: Lomba Karnaval


Pasanggiri anu ngeusi acara Féstival Budaya Sunda saterusna nyaéta Lomba Karnaval. Ieu lomba dibuka nepikeun ka ping 8 Méi pikeun daptarna. Anu bisa ngiluan kana ieu lomba nyaéta: barudak sakola, mahasiswa atawa masarakat biasa anu asalna ti Jawa Barat. Ari lumangsungna lomba dina ping 10 Méi poé Ahad bareng jeung diayakeunana Car Free Day di jalan Dago Bandung. Saméméh ngiluan kana ieu lomba, bakal diayakeun heula Technical Meeting dina ping 9 Méi-na.

Lomba Karnaval dina Féstival Budaya Sunda 2015

Lomba Karnaval dina Féstival Budaya Sunda 2015

Nalika ngiluan lombana, pamilon kudu maké baju tina runtah anu diolah sina bisa dipaké. Rupa pakéanana kudu luyu jeung budaya ulah ngarempak aturan. Unggal pamilon bakal diniléy saurang-saurang.

Anu meunang bakal dibéwarakeun dina ping 28 Méi kalawan bakal dilélér hadiah mangrupa piala, sertifikat, goody bag jeung duit. Jawara kahiji bakal meunang duit dua juta, jawara kaduana meunangkeun dua juta jeung jawara katiluna meunangkeun duit sajuta.

Féstival Budaya Sunda 2015: Lomba Fotografi


Salasahiji widang anu dipasanggirikeun dina Féstival Budaya Sunda 2015 téh nyaéta popotoan atawa Lomba Fotografi. Lomba fotografi ieu dilumangsungkeun dina ping 8 Méi 2015 kalawan tempatna motrétna bébas asal anu dipotrétna aya pakaitna reujeung budaya Sunda.

Lomba Fotografi dina Féstival Budaya Sunda 2015

Lomba Fotografi dina Féstival Budaya Sunda 2015

Anu hayang ngiluan kana ieu lomba bisa daptar ti ayeuna kénéh. Waktu daptar ditutup dina ping 8 Méi 2015. Anu daptar kudu mayar waragad pikeun daptar anu gedéna saratus rébu rupiah. Saha waé anu bisa ngiluanana? Pamilon ieu pasanggiri/lomba, bébas bisa diiluan ku saha waé arék barudak sakola, mahasiswa atawa umum asal urang Jawa Barat.

Hasil motrét anu diilukeun kana ieu lomba kudu asli lain meunang nyalin atawa ngarobah. Jumlah potrétna ngan hiji, payilna diasupkeun kana sidi (CD) sarta dicitak ngagunakeun keretas poto ukuran 12R.

Anu jadi pinunjulna bakal diwawarkeun dina ping 28 Méi 2015 kalawan bakal dipilih pinunjul kahiji nepikeun katilu. Anu jadi pinunjul bakal dilélér ku mangrupa piala, sertifikat, goody bag katut duit. Jawara kahijina bakal meunang duit lima juta, jawara kadua meunangkeun duit opat juta jeung katiluna bakal meunangkeun duit tilu juta.

Anu hayang ngiluanana bisa ngundeur formulir pikeun daptar di loka fbs2015.blogspot.com. Lamun hayang meunang inpo leuwih mundel bisa nepungan panatacalagarana di nomer 08818230329 atawa ngaliwatan akun pésbuk facebook.com/gerpeda.

(Gambar meunang nginjeum ti FBS 2015)

Pérsib Bandung Lawan PSGC Ciamis, Pérsib Meunang


Tatandang pamungkas dina turnamén segitilu di Ciamis, Pérsib Bandung bisa ngéléhkeun anu boga hajat, PSGC Ciamis. Sanajan anu jadi jawarana geus jelas nyaéta Pérsebaya Surabaya, Pérsib Bandung henteu ngéléhan. Ahirna Pérsib Bandung bisa ngéléhkeun PSGC Ciamis kalawan gulna 4-3.

Tatandang Persib Bandung ngalawan PSGC Ciamis anu dimeunangkeun ku Persib

Tatandang Persib Bandung ngalawan PSGC Ciamis anu dimeunangkeun ku Persib

Pamaén Pérsib Bandung anu bisa ngagulkeun nyaéta Makan Konate dina menit ka-28. Ditambah gul ti Atep Rizal dina menit ka-48. Dua gul deui dicitak ku Abdul Rahman dina menit ka-72 jeung Rudiana dina menit ka-86. Sedengkeun gul ti PSGC Ciamis dicitak ku Rosihan dina menit ka-17. Disusul gul ka gawang sorangan ti Jajang Sukmara dina menit ka-25. Di menit panungtungan, Ganjar bisa nambahan gul pikeun PSGC Ciamis.

(Potret meunang nginjeum ti Persib.co.id)

Pérsib Bandung Éléh ku Pérsebaya


Dina tatandang turnamen segitilu anu dilumangsungkeun di Ciamis ngalawanan Pérsebaya Surabaya, Pérsib Bandung diéléhkeun ku lawanna. Sanajan dina sapanjang lumangsungna tatandang pamaén bal Pérsib Bandung leuwih lila nyekelan bal, sarta nyitak loba kasempetan pikeun ngagulkeun, Pérsib Bandung henteu bisa ngagulkeun. Malahan bisa kagulan ku pamaén Pérsebaya, Emili Mbamba dina menit kadua.

Pérsib Bandung éléh ku Pérsebaya Surabaya

Pérsib Bandung éléh ku Pérsebaya Surabaya

Henteu bisa ngagulkeun téh kusabab pamaén Pérsebaya loba kénéh cicing di tukang, deukeuteun gawangna. Salian ti éta pamaén hareup Pérsib Bandung anu nyerang henteu bisa ngasupkeun bal ka gawang Pérsebaya sok sanajan kasempetan mah loba. Ditambah ogé pamaén Pérsib Bandung anu maén téh lolobana mah pamaén cadanganana, da sawaréh pamaén intina, anu genep urang mah henteu ngilu kusabab kudu ngiluan latihan méngbal di tim nasional.

Jadi pikeun, anu ngalatih Pérsib sanajan éléh ogé teu jadi ganjelan. Nu penting mah pamaén cadangan bisa maén reujeung dina maénna bisa ngawasa bal leuwih lila katut bisa nyieun kasempetan pikeun nyitak gul kalawan loba ogé. Anu jadi pikiran mah kumaha supaya Pérsib Bandung mibanda pamaén hareup anu bisa nyitak loba gul kalawan bisa ngamangpaatkeun kasempetan pikeun ngagulkeun jadi gul.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1.184 other followers

%d bloggers like this: