Taman Endog Ngaleungit, Tilem Kunu Dagang


Geus lila sabenerna mah ieu kaayaan téh, ti saméméh Pasar Sandang diwangun deui. Taman Endog anu asalna tempat arulin jeung niis, ayeuna mah teu katara ti luar téh. Da kahalangan ku jongko anu daragang di sakurilingeunana. Jongko tempat daragang anu asalna ti pasar. Bari nungguan réngsé pasar diwangun, anu jualan téh daragangna pindah ka sabudeureun Taman Endog.

Kusabab dilingkung ku jongko anu jualan, Taman Endog jadi teu katempo ti saluareunana, boh ti jalan utama (Jalan Mayor Abdurahman) boh jalan anu ka Tegalkalong (Jalan Sebelas April). Lamun hayang nempo jeung nyaho kana kaayaan Taman Endog kudu asup heula ka jero taman ngaliwatan jalan leutik séséléké diantara jongko. Di jero tamanna cenah mah teu kaurus pisan. Tugu atawa monumén Endogna mah masih kénéh ngajega reujeung tangkal palemna masih kénéh aya, ngan hanjakal taman di sakurilingeunana geus teu siga deui. Sawatara pot kembang anu galedé geus teu nyari deui, komo kembangna mah. Babangkuan tina beusi tempat dariuk anu ngadon ulin ka Taman Endog ogé raruksak. Salian ti dikurilingan ku jongko tempat dagang, Taman Endogna dikurilingan ku pager tina séng.

Tugu/Monumen di Taman Endog anu kahalangan ku jongko dagangan
Tugu/Monumen di Taman Endog anu kahalangan ku jongko dagangan

Robahna kaayaan Taman Endog ieu teu leupas tina pindahna anu dagang ti jero pasar ka wewengkon Taman Endog. Sabab, pasar keur diwangun deui. Pangwangunana sorangan teu bisa langsung diwangun kusabab loba leungeun anu ngahalangan, ulaheun diwangun. Kakara taun ayeuna éta pasar bisa diwangun (direnovasi). Salila tacan réngsé mah pasarna, anu jualan téh bakal ngagunakeun lahan di sabudeureun Taman Endog. Kakara balik deui ka jero pasar lamun pangwangunan pasar geus réngsé.

(Inpo jeung potret meunang nyutat ti Detikom)

Ahirna Sumedang Mibanda Bupati Anyar


Ampir sataun campleng, Kabupatén Sumedang teu miboga Bupati. Gegedén anu mingping Kabupatén Sumedang téh ngan ukur ku Wakil Bupati, Éka Setiawan. Hal ieu disababkeun Bupati Sumedang saméméhna nyaéta Adé Irawan kajiret ku kasus korupsi perjalanan Dinas DPRD Kota Cimahi. Inyana diasupkeun ka pangbérokan salila dua tauneun.

Kosongna anu nyangking kalungguhan salaku Bupati Sumedang téh dipungkas dina poé tadi. Satutasna nungguan lila, ahirna Gupernur Jawa Barat ngistrénan Wakil Bupati Sumedang jadi Bupati Sumedang. Kalawan ngagunakeun tempat di Gedong Saté dayeuh Bandung, anu tadina nyangking kalungguhan salaku Wakil Bupati Sumedang, Éka Setiawan diistrénan jadi Bupati Sumedang. Inyana diistrénan jadi Bupati pikeun neruskeun kelungguhan salaku Bupati Sumedang nepikeun ka taun 2018 saméméh diayakeun deui pemilihan umum (pemilu) Bupati Sumedang.

Salaku Bupati Sumedang anu neruskeun tapak lacak Bupati saméméhna ti mimiti Endang Sukandar (Alm) katut Adé Irawan, Éka Setiawan bakal neruskeun visi jeung misi Kabupatén Sumedang nyaéta Sumedang Senyum Manis. Terus, luyu reujeung wejangan ti Gupernur Jawa Barat, inyana bakal ngawangun Sumedang kalawan walatra di sakabéh wewengkonna. Heuseus ngeunaan pangwangunan di wewengkon Jatinangor bakal dibebenah supaya bisa dikadalikeun ku pamaréntah Sumedang.

Ulah poho ogé, cenah kana nasib pangwangunan di wewengkon Jatigedé utamana nasib masarakat anu kakeunaan ku éta poroyék. Sagala masalahnya masing bisa diungkulan.

bupati-sumedang-anyar
Eka Setiawan diistrenan jadi Bupati Sumedang

Wilujeng mancén damel waé ka Pa Éka Setiawan salaku Bupati Sumedang. Mugia padamelanan sing lungsur-langsar….

(Potret: instagram @pkssumedang)

Portugal, Sanajan Méngbalna Goréng tapi Jadi Jawara Éropah


Taya anu nyangka yén Portugal bakal jadi jawara Piala Éropa 2016. Memang saméméhna mah tim Portugal mangrupakeun salasahiji tim anu jadi pinunjul kahiji dina kajawaraan Piala Éropa 2016. Komo deui nempo lawan anu bakal disinghareupan dina undakan kahijina, Portugal bakal gampang asup kana undakan kadua. Di grup F, Portugal ngahiji reujeung tim Austria, Hungaria jeung Islandia.

Hanjakal dina prakna tatandang kajawaraan Piala Éropa, kapinunjulan tim Portugal téh siga euweuh tapakna. Sanajan diunggulkeun, tapi teu bisa meunang dina tatandang undakan kahiji. Tilu kali méngbal ngalawan sakabéh lawan di grup F, taya anu bisa dimeunangkeun ku Portugal. Antukna, Portugal kabagéan jadi jawara tilu di grup F disahandapeun Hungaria jeung Islandia. Portugal bisa asup kana undakan kadua sanggeus bisa nyangking jawara katilu pangalusna reujeung opat tim séjén.

Nincak undakan kadua, kitu kénéh. Cara méngbal Portugal masih kénéh teu nyirikeun salasahiji tim anu diunggulkeun. Ngalawan tim Kroasia, Portugal kudu ngaliwatan babak tambahan pikeun ngéléhkeun lawanna. Gul hiji-hijina dina ieu tatandang dicitak ku Ricardo Quaresma di panungtungan babak tambahan.

Tatandang undakan katilu, Portugal ditangtang ku Polandia. Dina ieu tatandang, Portugal tinggaleun tiheula sanggeus kagulan dina menit kadua ku pamaén béntang Polandia, Robert Lewandowski. Portugal kakara bisa males dina menit ka-33. Nepikeun ka babak tambahan dilumangsungkeun, gulna angger gedeg teu nambahan. Pikeun nangtukeun anu meunangna, diteruskeun kana babak adu pinalti. Tina adu pinalti ieu, Portugal bisa ngéléhkeun Polandia 5-3 sanggeus tajongan Blaszczykowski teu asup balna kusabab balna katepak ku kiper Portugal.

Dina undakan kaopat atawa undakan semifinal, Portugal kudu ngaladénan tim Wales. Tatandang ieu kakara bisa dimeunangkeun ku Portugal dina waktu normal reujeung gulna kawilang alus, dua gul. Portugal bisa ngéléhkeun Wales 2-0 pikeun ngasupkeun timna kana undakan puncer Piala Éropa 2016.

Tatandang panungtungan Piala Éropa 2016, Portugal kudu ngalawanan anu boga hajat, Perancis. Perancis anu alus méngbalna dina tatandang saméméhna, leuwih dipunjulkeun pikeun ngéléhkeun Portugal pikeun nyangking jawara Éropah. Sanajan kitu Portugal anu ngalaman diéléhkeun ku Yunani dina Piala Éropa 2004 dina undakan puncer teu nyerah kitu waé. Portugal sakuat tanaga nahan panarajang jeung ngalawan pikeun ngéléhkeun Perancis, sabab hayang pisan jadi jawara Éropah.

Jawara anyar Eropah, Portugal
Jawara anyar Eropah, Portugal

Ahirna, kahayang Portugal jadi jawara Éropah téh tinekanan oge sanggeus dina tatandang undakan puncer ieu bisa ngéléhkeun Perancis ngaliwatan babak tambahan.

(Potret meunang nginjeum ti Kompas)

Ngéléhkeun Perancis, Portugal Jadi Jawara Anyar Piala Éropa


Ahirna mah ceungceuman Portugal pikeun jadi jawara Éropah bisa kalaksanakeun ogé sanggeus dina undakan puncer Piala Éropa entragan 2016 bisa ngéléhkeun anu boga hajat, tim Perancis. Dina tatandang anu dilumangsungkeun di Stade de France dayeuh Paris ieu Portugal bisa ngéléhkeun Perancis kalawan gulna sasiki anu dicitak dina babak tambahan.

Perancis salaku anu boga hajat leuwih dijagokeun pikeun jadi jawara Piala Éropa 2016 tibatan tim Portugal. Teu anéh lamun salila tatandang tim Perancis leuwih loba ngawasa jalanna méngbal. Hanjakal sagala panarajang pamaén Perancis neunggar hahalang pamaén Portugal. Mangpirang-pirang kasempetan anu dipibanda ku pamaén Perancis teu bisa dijadikeun gul. Pamaén Portugal sorangan sakali-kali mah ngayakeun panarajang balesan. Ngan nyakitu téa taya anu bisa dijadikeun gul.

Dina babak kahijina, teu pati loba kasempetan anu dipibanda ku dua patandang pikeun ngagulkeun. Dina ieu babak, béntang lapangan Portugal sakaligus kaptén timna, Cristiano Ronaldo cilaka nepikeun ka teu bisa neruskeun méngbalna. Hal ieu sanggeus ngalaman katabrak ku Dimitri Payet dina menit kadalapan. Tuur kenca manéhna kadupak ku suku pamaén Perancis kasebut. Sanajan maksakeun pikeun neruskeun méngbalna, ahirna mah dina menit ka-24 pamaén asal Real Madrid éta teu bisa neruskeun méngbalna tur diganti ku Ricardo Quaresma.

Tatandang di undakan puncer Piala Eropa 2016 antara Perancis ngalawan Portugal
Tatandang di undakan puncer Piala Eropa 2016 antara Perancis ngalawan Portugal

Nincak babak kadua, pamaén Portugal leuwih wani pikeun ngawasa jalanna tatandang. Pikeun ngungkulanana, Perancis ngaganti pamaén Dimitri Payet ku Kingsley Coman. Antukna, jalanna méngbal leuwih campuh. Dua tim silih tarajang, hanjakal kasempetan pikeun ngagulkeun batal teu bisa ngajadi gul. Kasempetan alus anu dipibanda ku pamaén ti dua patandang teu bisa dijadikeun gul. Waktu normal tatandang dipungkas ku gedeg, 0-0.

Tatandang diteruskeun kana babak tambahan. Dina babak tambahan ieu, pamaén Portugal leuwih tanghinas dina ngayakeun panarajangna. Sawatara kasempetan pikeun ngagulkeun dipibanda ku pamaénna. Untung waé kiper Perancisna bisa ngungkulanana. Ahirna mah ku terus-terusan ditarajang mah gawang Perancis kagulan ogé. Dina menit ka-109 pamaén gaganti, Eder bisa ngasupkeun bal ka gawang Perancis. 1-0 pikeun Portugal.

Tinggaleun sagul, pamaén Perancis sakuat tanaga pikeun ngabalesna. Hanjakal nepikeun ka waktu tambahan béak, taya deui gul anu bisa dicitak. Tungtungna, Portugal jadi jawara anyar Piala Éropa. Kahayang Portugal pikeun jadi jawara Éropah téh bisa kacumponan sanggeus dina taun 2004 anu dilumangsungkeun di nagrina bolay kusabab diéléhkeun ku tim Yunani.

(Potret meunang nginjeum ti internet)

Undakan Final Piala Éropa 2016


Tatandang undakan semifinal Piala Éropa 2016 geus réngsé. Dua patandang anu meunang dina undakan semifinal tersebut langsung asup kana undakan puncer Piala Éropa pikeun marebutkeun jawara Piala Éropa 2016. Dua patandang anu asup kana undakan puncer éta nyaéta Portugal reujeung Perancis.

Pikeun Portugal sorangan, asup kana undakan puncer Piala Éropa mangrupakeun anu kadua kalina sanggeus dina entragan 2004. Sedengkeun pikeun Perancis mangrupakeun anu katilu kalina sanggeus bisa asup kana undakan puncer Piala Éropa dina entragan 1984 jeung 2000. Ngeunaan nyangking jawara Piala Éropa, Portugal mah tacan pernah jadi jawarana kusabab dina undakan puncer Piala Éropa taun 2004 diéléhkeun ku tim Yunani. Sedengkeun tim Perancis mah pernah dua kali jadi jawara Piala Éropa taun 1984 jeung 2000.

Nurutkeun sawangan sawatara pengamat méngbal, jalanna tatandang undakan puncer Piala Éropa 2016 bakal saimbang. Hal ieu dumasar kana hasil tatandang saméméhna dina undakan semifinal. Ngan, kusabab Perancis mah salaku anu boga hajat, leuwih dipunjulkeun.

Tatandang undakan puncer Piala Eropa 2016 anu nepungkeun Perancis reujeung Portugal
Tatandang undakan puncer Piala Eropa 2016 anu nepungkeun Perancis reujeung Portugal

Tatandang undakan puncer Piala Éropa 2016 bakal dilumangsungkeun dina poé Senén wanci janari leutik.

(Gambar meunang nginjeum ti Kompas)

Ulin ka Wana Wisata Puncak Damar


Mangsana peré lebaran mah osok dimangpaatkeun pikeun pakanci. Ngamapaatkeun peré lila, salian ti balik ka lembur téh ogé bisa dimangpaatkeun pikeun ngajugjugan tempat pakanci anu aya di pilemburan. Salasahiji jugjugan anu aya di wewengkon Sumedang téh nyaéta bendungan Jatigedé. Bendungan anu kakara sawatara bulan ieu dicaian tur tacan réngsé dicaianana téh ngajanggélék jadi tempat pakanci anyar. Di sakurilingeun bendungan Jatigedé bisa dijadikeun tempat pakanci, boh pikeun anu panasaran kana bendungan Jatigedé, atawa hayang lalayaran boh anu hayang ngala lauk (nguseup). Teu tinggaleun ogé pikeun anu ngan ukur hayang popotoan.

Salasahiji tempat anu bisa jadi jugjugan téh nyaéta Wana Wisata Puncak Damar. Ieu tempat geus mibanda ngaran anu mandiri jeung geus jadi tempat pakanci anu resmi. Perenahna ieu tempat pakanci téh di béh kalereun bendungan Jatigedé, asupna wewengkon Désa Paku Alam. Patempatanana mangrupakeun lahan Perhutani.

Nurutkeun inpo anu sumebar di mandala maya mah Wana Wisata Puncak Damar téh alus pisan panoramana, utamana lamun nyérangkeun ka lebah bendungan Jatigedé. Ditambah deui reujeung pasilitas pangrojongna, geus merenah jeung kawilang lengkep pikeun anu pakanci mah. Aya sasaungan jeung tempat pangdiukan katut tempat parkir kandaraan. Kataji pisan matak kabita.

Gapura Wana Wisata Puncak Damar
Gapura Wana Wisata Puncak Damar

Poéan kadua lebaran, aya kasempetan pikeun ulin-ulinan. Rada beurangan sanggeus siap sayaga saget pikeun miang. Ngangkleung ti lembur ngaliwatan dayeuh Sumedang nyaba ka béh kiduleun wewengkon Sumedang. Ganéas liwat, Situraja diudag, méngkol ka Cisitu muru ka wewengkon Desa Cigintung. Anjog ka Karamat geus nyampak anu nuduhkeun jalan jeung ménta rétribusi kandaraan. Motor mah mayarna dua rébu rupia. Ti Karamat nyorang jalan anu mudun pisan kalawa jalan campur taneuh. Untung waé keur halodo jadi teu laleueur. Nyorang sawah disambung ku jalan anu netek. Ka luhur, aya pertelon. Ka kénca ka Puncak Damar ka katuhu ka Ciséma. Milih waé jalan ka kénca muru Puncak Damar.

Teu lila anjog ka gapura Puncak Damar. Mayar karcis samotor 10 rébu kusabab dua urangeun. Di wewengkon Puncak Damar geus loba jalma anu ngadon arulin. Ti dieu bisa nyawang ngaplakna bendungan Jatigedé anu mayakpak. Di sawatara tempat di tengah bendungan aya sababaraha pulo kaasup Gunung Surian. Di dieu aya sawatara sasaungan anu bisa dipaké ngiuhan katut barangdahar boh bebekelan atawa ngadon meuli di wawarungan. Ditambah tempat parkir kandaraan mobil. Teu lila di dieu mah, sanggeus popotoan dina wangunan Viewdeck di sisi jalan, langsung waé muru ka sisi bendungan. Hanjakal teu popotoan dina gazebo.

Viewdeck Puncak Damar
Viewdeck Puncak Damar

Jalanna mapay jalan tina taneuh beureum anu mudun ka handap. Untuk waé keur halodo jadi bisa ngagunakeun motor teu kudu capé teuing kusabab leumpang. Da anu séjén mah laleumpang ka sisi bendungan téh. Anjong ka sisi bendungan geus loba jalma anu ngadon arulin. Aya sawatara sasaungan di sisi bendungan katut anu ngajualan kadaharan. Sisi bendungan téh katempo kénéh urut pepelakanana, aya rungkun suuk, tangkal jagong jeung tangkal cau. Kusabab geus beurang nuju ka wanci lohor, hawana beuki panas. Atuh kalolobaanana mah ngadon ngariuhan boh di jero sasaungan boh handapeun tatangkalan. Di tempat anu nyumput kahalangan ku jujukutan di sisi pisan bendungan aya sawatara jalma anu ngadon nguseup.

Pulo leutik di sagara bendungan Jatigede
Pulo leutik di sagara bendungan Jatigede

Hanjakalna téh di wewengkon ieu mah taya anu nyéwakeun atawa nyadiakeun paparahuan. Lamun aya mah sigana payu pisan. Komo deui rada katengah aya pulo anu bisa dijadikeun pangjugjugan ngagunakeun parahu. Di béh kulon daérah Ciséma mah disadiakeun paparahuan cenah.

Ahirna mah Jérman Éléh Ogé


Tatandang undakan semifinal kaduana nepungkeun calon jawara anu tacan pernah kaéléhkeun dina tatandang Piala Éropa 2016, Jérman reujeung anu boga hajat, tim Perancis. Tatandang ieu dilumangsungkeun di Stade Velodrome dina poé Jumaah tadi subuh. Hasilna, anu boga hajat ahirna mah bisa ngéléhkeun tim Jérman sanggeus sawatara puluh taun teu bisa meunang.

Loba anu nyawang, tatandang ieu bakal lumangsung campuh pisan. Teu disawang kitu kumaha, da dua tim anu jadi patandang ieu undakan semifinal ieu mangrupakeun patandang pinunjul dina Piala Éropa 2016. Tim Jérman mangrupakeun hiji tim anu tacan pernah kaéléhkeun salila dilumangsungkeunana Piala Éropa 2016. Sedengkeun tim Perancis mangrupakeun anu boga hajat ieu Piala Éropa.

Jalanna tatandang campuh pisan. Munggaran maén, pamaén Perancis langsung ngayakeun panarajang ka gawang Jérman. Hanjakal panarajangna teu bisa dijadikeun gul. Satutasna, kakara pamaén Jérman bisa ngadalikeun jalanna méngbal. Sawatara kasempetan pikeun ngagulkeun bal dipibanda ku pamaén Jérman. Hanjakal kiper Perancis alus pisan dina ngajaga gawangna. Atuh, teu bisa dijebol ku pamaén hareup jeung pamaén tengah Jérman.

Sanajan pamaén Jérman anu remen narajang ka gawang Perancis, kasempetan pikeun ngagulkeun mah kalahka kapibanda ku pamaén Perancis. Saméméh babak kahiji béak, tim Perancis meunangkeun tajongan pinalti sanggeus leungeun pamaén tengah Jérman, Bastian Schweinsteiger kakeunaan ku bal dina kotak pinalti. Tajongan pinalti dicokot ku Antoine Griezmann. 1-0 pikeun Perancis. Babak kahiji ditutup kalawan Perancis meunang hiji gul.

Nincak babak kadua, Jérman bisa ngawasa jalanna méngbal deui. Hanjakal waé sawatara kasempetan pikeun ngagulkeun angger teu bisa dijadikeun gul. Malahan, kaayaan jadi sabalikna. Jérman anu kagulan deui sanggeus Antoine Griezmann bisa nyitak gul deui dina menit ka-72. Nepikeun ka waktuna béak, gulna teu robah deui.

Tatandang antara Perancis ngalawan Jerman
Tatandang antara Perancis ngalawan Jerman

Perancis asup ka undakan puncer Piala Éropa 2016 anu geus ditungguan ku tim Portugal.

(Potret meunang nginjeum ti Sidomi)