Tim Pérsib Bandung Reuntas di Tengah Jalan


Tim Pérsib Bandung Reuntas di Tengah Jalan

Tim Pérsib Bandung Reuntas di Tengah Jalan

Sanggeus mandeg-mayong, ahirna mah kleub Pérsib Bandung téh bener-bener dibubarkeun. Hal ieu aya pakaitna reujeung dieureunkeunana tatandang Liga Indonésia entragan 2015 kusabab PSSI dibekukeun ku Ménpora. Liga Indonésia anu geus eureun dina ping 2 Méi, nyababkeun sakabeh kleub anu ngiluan liga euweuh pagawéan pikeun tatandang. Antukna, loba kleub anu reuntas di tengah jalan kucara ngabubarkeun timna.

Pikeun Pérsib Bandung taya pilihan séjén. Tibatan mandeg-mayong teu puguh, leuwih alus ngabubarkeun timna. PT Pérsib Bandung Bermartabat (PBB) salaku anu ngokolakeun tim, megatkeun kontrak sakabéh pamaén, anu ngalatih jeung ofisial. Megatkeunana sabenerna geus dimimitian dina ping 15 Méi, sawatara waktu satutasna liga dieureunkeun. Ngan kakara dibéwarakeun ayeuna-ayeuna nalika buka babarengan réngréngan kleub Pérsib Bandung di padumukan Umuh Muchtar di Tanjungsari.

Sanajan dipegatkeun kontrakna, ari kawajiban Pérsib utamana ka pamaén, ditedunan heula sakumaha wejangan ti PT. Liga Indonesia. Ka hareupna, lamun aya Liga dimimitian deui, pamaén anu aya bakal ditarikan deui. Moal waka néangan anu séjén.

(Potret meunang nginjeum ti Ballball)

Ambon Sorangan


Ninggang mangsa rumaja mah mangsana loba pangaresep jeung loba kahayang. Resep itu, resep ieu. Sagala resep, sagala hayang. Lamun kongang mah hayang kapimilik sakabéhanana.

Nempo lain jinis osok aya kereteg rasa anu béda. Aya geter-geter rasa anu nyangkaruk dina haté. Komo lamun nempo anu rada hérang-hérang mah, teu butuh waktu anu lila. Datangna rasa téh osok gancang mangaruhan kana haté. Haté kumejot hayang deukeut, hayang gera wawuh. Saha atuh inyana jeung urang mana.

Hanjakal geter-geter rasa téh aya kalana tara nyambung. Geter rasa ngan ukur kapimilik ku sorangan. Inyana mah tong boro mibanda rasa anu sarua, dalah noléh ogé teu daékeun. Teu wawuh-wawuh acan kanu mibanda geter-geter rasana ogé.

Ambon sorangan

Ambon sorangan

Geus kitu mah, bati hanjelu anu aya dina haté. Geter-geter rasa téh henteu ditémbalan, henteu diwaro.

(Potret meunang nginjeum ti Keajaiban Cinta)

Sajarah Grup Pésbuk Sumedang Tandang


Satutasna ngadamel akun pésbuk, dina pésbuk aya pasilitas ngadamel grup. Ningal anu sanés ngadamel, abdi ogé ngiringan ngadamel grup pésbuk (kinten-kinten sasih Juni 2009). Perkawis namina, bet émut kana semboyan Sumedang nyaéta Sumedang Tandang. Nya taya lepatna waé dianggo éta nami téh. Kaleresan teuacan aya anu nganggo nami éta mah.

Harepanana mah nganggo nami éta téh supados anu ngiringan ka ieu grup tiasa ngarojong kana kamajengan Sumedang: Sumedang téh tiasa tatandang. Sanaos ngalangkungan mandala maya, tiasa kaluar pamendak atanapi gagasan kanggo kamajengan Sumedang.

Waktos ngawitanana mah seuseueurna diskusi. Aya lambaran kanggo medar salasawios jejer teras dipairan. Da wangunan grup harita mah bénten sareng ayeuna.

Nyérélékna waktu, nambih seueur anggahotana. Aya kahoyong kanggo ngayakeun patepung lawung paamprok jonghok. Malahan aya anu hoyong ngadamel struktur organisasi sagala. Tapi harita mah teu dugi ka tinekanan. Mung ukur kahoyong wungkul. Malahan ieu grup téh osok katambelarkeun, henteu dikokolakeun kalawan leres.

Katompérnakeun, papendak sareng Kang Opik (Muhammad Taufik) saparakanca di pésbuk anu hoyong ngokolakeun ieu grup supados seueur mangpaatna heuseusna pikeun urang Sumedang boh anu aya di Sumedang boh anu di luar Sumedang. Cocog ogé. Tibatan ditambélarkeun langkung saé dimangpaatkeun.

Patepung lawung, paamprok jonghok munggaran grup pesbuk Sumedang Tandang di Museum Prabu Geusan Ulun

Patepung lawung, paamprok jonghok munggaran grup pesbuk Sumedang Tandang di Museum Prabu Geusan Ulun

Kanggo ngahontal ieu kahoyong, kanggo ngawitanana mah admin anu ngokolakeun ieu pésbuk ditambihan. Admin ayeuna dugikeun ka tujuh urang. Salasawios hancana nyaéta kanggo nyegah pacéngkadan dina ieu grup supados kaayaanana mah tiasa ayem tengtrem. Ngarobah aturan dina medalkeun seratan/potrét/gambar dina ieu grup, ulah dugikeun ka ngarempak aturan atanapi matak nyababkeun pacéngkadan.

Saterasna kahoyong kanggo ngayakeun kopdar ogé tiasa tinekanan. Patempung lawung di alam nyata tiasa kalaksanakeun ogé dina taun 2013. Saterasna, kagiatan/acara anu dilumangsungkeun ogé nambihan. Mugia waé ka payunna seueur mangpaatna heuseusna kanggo kamajengan Sumedang. Sanés mung ukur di mandala maya wungkul tapi di mandala nyata ogé.

Cag ah …!

Patalimarga anu Padedet Manjing Buka Puasa


Geus jadi kabiasaan lamun dina bulan puasa mah anu ngaranna ngabuburit téh. Dina nungguan waktuna buka puasa, osok ngadon arulin atawa milampah pagawéan naon waé anu matak méakeun waktu anu antukna waktu téh teu karasa nyérélékna. Pikeun urang dayeuh mah arulin pikeun ngabuburitna téh kalolobaanana mah maraké kandaraan arék kandaraan gilindingna dua (motor) atawa gilinding opat (mobil). Malahan di pilemburan ogé ayeuna mah lamun arulin ngabuburit téh apanan sarua maraké kandaraan.

Patalimarga anu Padedet Manjing Buka Puasa

Patalimarga anu Padedet Manjing Buka Puasa

Arulin téh biasana mah dipungkas ku mareuli dahareun pikeun buka puasa atawa tajil. Teu anéh lamun osok loba anu ngadon daragang di tempat ngabuburit atawa di sisi jalan anu osok kaliwatan ku anu ngabuburit. Dina prakna anu daragang teh ayana di sisi jalan tur loba anu ngadon mareuli, bisa nyababkeun pabaliutna patalimarga. Anu ngabuburit tur maraké kandaraan téh osok padedet. Ditambah deui ku kandaraan anu baralik ti pagawéan. Jalan anu gedé ogé ngadon pinuh ku anu ngabuburit, pabaliut ka ditu ka dieu.

Teu anéh lamun manjing wanci maghrib mah di sababaraha tempat/jalan, osok ngadon macét ku kandaraan. Jam lima nepikeun ka wanci maghrib osok padedet. Matak nguji kasabaran lamun ngaliwatan ka éta patempatan. Anu gura-giru nepi ogé osok kahalangan.

(Potret meunang nginjeum ti Chakiman Journal)

Pamaréntah Sumedang Didongsok Nyieun Wisata di Sabudeureun Tampomas


Dewan Kebudayaan Sumedang (DKS) ngadongsok pamaréntah Sumedang pikeun gura-giru nyieun rarancang poko (masterplan) katut DED (Detail Enginering Desaign) wewengkon wisata Tampomas. Ieu kahayang téh loyog reujeung Perda No. 2 tahun 2012 ngeunaan Revisi Tata Ruang Wilayah anu nyebutkeun yén Tampomas jadi wewengkon wisata. Hal ieu ogé dirojong ku ayana poroyék jalan tol Cisumdawu anu ngaliwatan suku gunung Tampomas anu bakal ngaronjatkeun poténsi wisata di ieu wewengkon.

Sanajan rarancang poko ieu tacan dijieun, poténsi wisata di sababaraha wewengkon anu aya di suku gunung Tampomas geus mucunghul. Di opat wilayah kacamatan anu aya di sabudeureun gunung Tampomas (kacamatan Cimalaka, Paséh, Conggéang jeung kacamatan Buahdua) mibanda poténsi anu rupa-rupa. Di widang wisatana, aya wisata cai panas anu perenahna di Cileungsing jeung Sekarwangi. Di widang sajarah, dua wilayah kacamatan mibanda sababaraha rupa parabot titinggal jaman baheula (artépak). Malahan Gunung Tampomas mibanda carita sajarah anu aya pakaitna reujeung Karajaan Padjadjaran. Cenah, saacanna ngadeg Karajaan Padjadjaran, Prabu Siliwangi ngadegkeun heula Karajaan Medang Kahiyangan di deukeuteun Gunung Tampomas.

Di widang budaya, Désa Cikurubuk Kacamatan Buahdua mangrupakeun tempat medalna seni budaya kuda rénggong anu geus kawentar heuseusna di Jawa Barat. Kasenian kuda rénggong bisa jadi ikon pikeun Kacamatan Buahdua dina ngawangun tempat wisata Tampomas.

Di wewengkon Kacamatan Cimalaka jeung Paséh anu mibanda lahan anu dikalian keusikna, urut lahan galianana bisa dijadikeun tempat wisata ogé. Sakumaha anu geus dipigawé ku Bunda Bilqis. Di lahan galian keusik inyana, Bunda Bilqis ngawangun lahan sawah, cai nyusu pikeun masarakat jeung sirkuit balap motor grasstrack. Leuwih jauhna di tempat ieu bisa dilengkepan ku tempat paméran jeung tempat hiburan.

Wewengkon Gunung Tampomas

Wewengkon Gunung Tampomas

Kusabab kitu, geus sakuduna pamaréntah Sumedang gura-giru nyieun rarancang poko (masterplan) jeung DED pangwangunan wewengkon gunung Tampomas. Poténsi ieu dipiharep bisa ngaronjat ku réngséna pangwangunan jalan tol Cisumdawu. Ulah nepikeun urang Sumedang ka hareupna, ngan ukur jadi anu lalajo di tempatna sorangan.

(Inpo jeung potret meunang nyutat ti Pikiran Rakyat Online)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1.273 other followers

%d bloggers like this: