Sanajan Imbang, Pérsib Jawara Kahiji Grup H Piala AFC 2015


Tatandang panungtungan undakan penyisihan Grup H Piala AFC antara Pérsib Bandung ngalawan Ayeyawady United, taya anu bisa meunang. Hasil imbang jadi pamustunganana. Kalawan gulna tilu-tilu.

Pérsib Bandung anu hayang meunangkeun ieu tatandang, dina mimiti maénna lumayan kadéséh. Tapi teu lila, Pérsib bisa ngadalikeun ieu tatandang. Malahan Pérsib bisa ngagulkeun tiheula dina menit ka-29 ngaliwatan Supardi anu najong bal ka gawang Ayeyawady hasil operan ti M. Ridwan. Saméméh babak kahiji réngsé, Ayeyawady bisa nyaruakeun gul. Dina menit ka-43, pamaén hareupna, Naumov Riste bisa nyitak gul.

Babak kadua Pérsib bisa nyitak deui gul ngaliwatan M. Ridwan dina menit ka-52. Hanjakal teu lila, bisa dibales deui ngaliwatan pinalti. Manjing enggeusan, Pérsib bisa nyitak gul anu katiluna ngaliwatan pinalti anu ditajong ku Makan Konate. Tapi, bisa dibales deui ku Ayeyawady dina menit panungtungan. Ahirna mah hasil téh imbang, 3-3.

Tatandang Persib Bandung ngalawan Ayeyawady United

Tatandang Persib Bandung ngalawan Ayeyawady United

Sanajan imbang, Pérsib Bandung angger jadi jawara kahiji grup H. Anu tangtuna ogé kacida nguntungkeunana. Dina undakan saterusna, undakan 16 kleub bakal ngalakonan tatandangna di Bandung.

(Potret meunang nginjeum ti Bewara)

Sumedang Osok Macét, Sabab Jalanna Laleutik jeung Loba Sisimpangan


Dayeuh Sumedang mah kaasup dayeuh leutik. Teu anéh lamun jalanna téh kalolobanana mah laleutik ogé. Ngan hanjakal kusabab dayeuh Sumedang jadi dayeuh liliwatan, loba kandaraan anu ngadon ngaliwat ka dayeuh Sumedang. Ti mimiti kandaraan leutik nepikeun ka kandaraan anu gedé. Boh anu ti béh wétan ka kulonkeun (Cirebon ka Bandung) atawa sabalikna ti Bandung ka Cirebonkeun.

Parapatan Padasuka, salasahiji parapatan anu remen macet

Parapatan Padasuka, salasahiji parapatan anu osok macet

Salian ti leutik, jalan di sabudeureun dayeuh Sumedang ogé loba sisimpanganana naha pertelon atawa parapatan. Ku dua hal ieu teu anéh lamun jalan di Sumedang remen ngalaman padedet ku kandaraan anu nyababkeun macét. Kayaning di pertelon jalan Angkrék, parapatan Bojong, pertelon BNI, parapatan Padasuka jeung parapatan Barak.

Ku hal ieu ka hareupna mah pamaréntah Kabupaten Sumedang bakal ngalegaan jalan anu kaasup remen macét éta. Cenah mah nepikeun ka tujuh tempat (parapatan jeung pertelon) anu bakal dilegaan kaasup anu geus disebutkeun saméméhna di luhur.

(Inpo jeung potret meunang nginjeum ti PRLM)

Ngéléhkeun New Radiant, Pérsib Bandung Asup Undakan 16


Kamari, Pérsib nyorog ka kandangna New Radiant. Hasil tatandangna, Pérsib Bandung bisa ngéléhkeun lawanna. Sanajan ngan bisa ngasupkeun sagul, cukup pikeun ngonci posisi jawara kahiji di Grup H Piala AFC anu saméméhna kaudag ku kleun Ayéyawady United anu meunang ngalawan Lao Toyota FC.

Persib Bandung ngelehkeun New Radiant

Persib Bandung ngelehkeun New Radiant

Gul Pérsib Bandung dicitak ku M. Ridwan dina menit ka-14. Sabenerna mah pamaén dua kleub anu keur tatandang téh susah pisan pikeun nyitak gul téh. Néngtog waé ku pamaén tukang lawanna. Sanajan mibanda sababaraka kasempetan pikeun ngagulkeun ogé, ngan ukur hiji anu bisa dicitak jadi gul téh.

Dina tatandang panungtungan, Pérsib Bandung bakal ngaladénan kleub Ayéyawady United di Bandung. Udagan Pérsib sanajan geus asup undakan 16 kleub, kudu bisa jadi jawara kahiji di Grup H supaya dina undakan 16 bisa jadi anu boga hajatna, maén di Bandung.

(Potret meunang nginjeum ti Simamaung)

Tatandang Kalima Piala AFC, Pérsib Nyorog ka Kandang New Radiant


Pasosoré ayeuna, Pérsib Bandung bakal tatandang ngalawan kleub New Radiant di nagri Maladéwa. Tatandang kalima dina Piala AFC ieu baris dilumangsungkeun di National Football Stadium, Male. Sanajan Pérsib Bandung geus nyangking kalungguhan jawara kahiji dina Grup H, Pérsib Bandung dipiharep bisa meunangkeun ieu tatandang. Supaya henteu kaudag ku kleub Ayeyawady United. Lamun Pérsib ngalaman séri atawa éléh, mangka bisa kaudag ku éta kleub.

Pérsib Bandung Nyorog ka Kandang New Radiant

Pérsib Bandung Nyorog ka Kandang New Radiant

Nilik kana sumanget anu dipibanda ku kleub lawanna, Pérsib kudu waspada. Kleub New Radiant kacida mikahayangna pikeun ngéléhkeun Pérsib. Salian ti pikeun naur atawa males kusabab diéléhkeun ku Pérsib nalika tatandang di Bandung, ogé ditambahan ku kahayang maranéhana pikeun bisa asup ka undakan saterusna (undakan 16 kleub).

Pikeun Pérsib sorangan, cenah mah leuwih dipunjulkeun kusabab saprakna ngiluan tatandang di Piala AFC tacan ngarandapan éléh. Modalna, pamaén Pérsib ngan ukur nyinghareupan tatandang Piala AFC wungkul. Sabab Liga QNB mah keur peré heula. Jadi teu mikiran tatandang séjénna.

Mudah-mudahan waé atuh Pérsib bisa ngéléhkeun anu boga imah, New Radiant.

(Inpo jeung gambar meunang nginjeum ti Sindonews)

DKS Bakal Nyieun Kampung Seni di Pamulihan


Nurutkeun inpo anu diancokeun ku PRLM Déwan Kabudayaan Sumedang (DKS) bakal nyieun Kampung Seni anu perenahna di Kacamatan Pamulihan. Hal ieu téh aya pakaitna reujeung lobana acara kasenian jeung budaya anu geus jadi tradisi di masarakatna. Ngaliwatan Kampung Seni ieu dipiharep tradisi jeung adat warga jadi acara wisata taunan anu jadi dongdonan saha waé anu hayang lalajo atawa ngadon pakanci.

Kacamatan Pamulihan

Kacamatan Pamulihan

Anu tadina ngan ukur sawates tradisi jeung adat, ka hareupna bisa dijadikeun acara seni jeung budaya taunan anu rongkah. Lamun ditengetan mah loba kabiasaan masarakat Pamulihan anu remen diayakeun unggal taun. Diantarana waé nyaéta hajat lembur, bubur syuro, siskamling réak jeung pagelaran wayang golék.

Acara hajat lembur mangrupakeun sukuran warga tina sagala ni’mat, rejeki jeung kasalametan kampung. Dina hajat lembur, salian dieusi ku acara sukuran, ogé direuah-reuah ku rupa-rupa kasenian jeung budaya katut hiburan séjénna.

Sedengkeun ari tradisi bubur syuro dilumangsungkeun unggal ping 10 Muharam. Dina ieu acara, warga nyarieunan rupa-rupa bubur. Aya deui kohkol anu dipaké ngaronda ku masarakat ngaharib-harib kana seni réak.

Ditambah deui ku lobana masarakat anu ngadon nyarieun wayang golék. Ieu hususna di wewengkon Citali jeung Cimasuk. Unggal imah di ieu wewengkon nyarieunan wayang golék. Aya anu ngadon nyieunan sirahna, awakna, bajuna atawa unak-anikna. Hasilna, geus sumebar lain ngan ukur di wewengkon Sumedang wungkul tapi geus nepi ka luar nagri sagala.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1.213 other followers

%d bloggers like this: