Ping 1 Suklapaksa Maga 1952 Candra Kala Sunda


Ping 1 Suklapaksa Maga 1952 Candra Kala Sunda
Ping 1 Suklapaksa Maga 1952 Candra Kala Sunda

Ping 1 Suklapaksa Posya 1952 Candra Kala Sunda


Ping 1 Suklapaksa Posya 1952 Candra Kala Sunda
Ping 1 Suklapaksa Posya 1952 Candra Kala Sunda

Ping 1 Suklapaksa Margasira 1952 Candra Kala Sunda


Ping 1 Suklapaksa Margasira 1952 Candra Kala Sunda
Ping 1 Suklapaksa Margasira 1952 Candra Kala Sunda

Ping 1 Suklapaksa Kartika 1952 Candra Kala Sunda


Ping 1 Suklapaksa Kartika 1952 Candra Kala Sunda
Ping 1 Suklapaksa Kartika 1952 Candra Kala Sunda

Candra Kala Sunda 1952


Sanajan ayeuna masih kénéh aya dina taun 1951, taya salahna lamun geus nyaho atawa nyekelan kana Kalénder Sunda anu nelahna Candra Kala Sunda taun 1952. Kira-kira tilu mingguan deui, pananggalan Kalénder Sunda anu disebut Candra Kala Sunda bakal lekasan. Diganti ku pananggalan anyar taun 1952. Tilu mingguan deui, tegesna dina ping 21 Séptémber bakal nyorang Pabaru Sunda.

Candra Kala Sunda 1952
Candra Kala Sunda 1952

Kabeneran, Kalénder Sunda (Candra Kala Sunda) 1952 datana geus nyampak. Éta kala geus aya anu haat mangnyieunkeun. Ku yasana Kang Andi Pangerang Hasanuddin, kalénder Candra Kala Sunda geus nyampak dina wangun mangrupa payil komputer. Éta payil Kalénder Candra Kala Sunda téh bisa diundeur ku saha waé. Alamat neundeun éta Kalénder aya di Google Drive. Ka saha waé anu merlukeun payil Kalénder Candra Kala Sunda, mangga dongdon waé éta alamat.