Tatarucingan Bagéan Kadua


Ngeunaan tatarucingan mah geningan di jagat internét ogé geus loba anu ngajéntrékeunana. Malahan mah aya daptar tatarucingan katut jawabanana. Dipaluruh ngagunakeun bantuna google, meunang sawatara loka atawa lambaran anu nembrakeun ngeunaan rupa-rupa atawa daptar tatarucingan.

Hasil pamaluruhan ngeunaan Tatarucingan

Loka atawa lambaran anu kapaluruh diantarana waé:

 1. Tatarucingan, http://aslisunda.wordpress.com/buku/
 2. TATARUCINGAN YUK, http://ehkangagus.wordpress.com/sok-ah-ramekeun/
 3. tatarucingan yu?., http://cingciripit.wordpress.com/2008/03/06/tatarucingan-yu/
 4. 117 Tatarucingan dan Jawabannya, http://enda.goblogmedia.com/quicklinks/117-tatarucingan-dan-jawabannya.html
 5. Tatarucingan, http://kisunda.multiply.com/journal/item/42/tatarucingan?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem
 6. Tatarucingan (1), http://dayeuhkolot.wordpress.com/2006/07/24/tatarucingan-1/
 7. Tatarucingan, http://pop.blogsome.com/2006/07/24/tatarucingan-2/
 8. Jeung réa-réa deui.

Baca ogé:

 1. Tatarucingan (1)

Tatarucingan (1)


Tatarucingan bisa disebut mangrupakeun kaulinan barudak atawa bisa oge kaasup kana babasaan. Kaasup kaulinan barudak, da osok dipake ku barudak dina ngeusi waktu arulin jeung babaturanana. Kaasup kana babasaan soalna oge aya sangkut paut jeung babasaan anu osok dipake pikeun tetebakan pikeun satiap jalma teu nempo umurna.

Tatarucingan eusina mangrupakeun tetebakan anu kudu dijawab naon anu dimaksud dina tarucing anu disebutkeun. Tatarucingan ieu aya anu geus kakoncara atawa geus biasa digunakeun, aya oge anu jijieunan saharitaeun. Da nu ngaranna tatarucingan mah taya patokan atawa ugeran dina nyieunna teh. Nu penting mah bisa kaharti jeung bisa diteangan hartina atawa jawabanana dina tatarucingan eta.

Eusi atawa jawaban tatarucingan biasana nuduhkeun kana ngaran barang atawa ngaran naon wae atawa nuduhkeun kana pagawean. Pikeun ngajawab tarucing bisa ditempo tina kalimah tarucingna, condong kana naon eusi eta tarucing. Contona wae hayam rintik ngacung ka langit. Tarucing ieu biasa dijawab ku danas atawa ganas. Hayam rintik nuduhkeun kana kulit buah danas, terus ngacung ka langit nuduhkeun kana sirung luhureun buah danasna anu diibaratkeun kana buntut hayam anu ngacung ka langit. Rea keneh conto tatarucingan anu lianna.

Conto tatarucingan anu sejenna:

 1. Keur budak mamake samping, ari geus kolot ditaranjang.
 2. Saha anu dititah dahar kalahka naek.
 3. Diudag lumpat didagoan cicing.
 4. Budak leutik ngambay peujit.
 5. Aki-aki ragrag surak.
 6. Aki-aki ragrag sila.
 7. Jeung rea-rea deui.