Ngeunaan Jingkang di Mandala Maya


Ngotektak inpo anu aya patalina reujeung Jingkang di mandala maya (dunya internet), ahirna mah anjog ka loka Jinx 2011 – One Love. Ieu loka bisa disebut mangrupakeun hiji loka atawa blog anu dijieun ku mahasiswa UNPAD anu ngiluan KKN (Kuliah Kerja Nyata). Tempat KKN-na kabeneran di wewengkon Desa Jingkang. Atuh eusina teh teu leupas ngeunaan naon wae anu dipigawe ku mahasiswa anu keur KKN di Desa Jingkang ditambah ku inpo ngeunaan tempat KKN-na nyaeta Desa Jingkang. Data-data ngeunaan perenahna wewengkon Desa Jingkang, ngeunaan pangeusina katut pacabakan pangeusina. Lengkep pisan datana.

inpo ngeunaan Desa Jingkang mandala maya

Pikeun leuwih jelasna bisa langsung wae ngalongok ka loka Jinx 2011 – One Love. Sedengkeun lambaran husus ngeunaan Desa Jingkang bisa dilongok di lambaran ieu.

(Gambar meunang nangkep di http://blogs.unpad.ac.id/)