Pasanggiri Pop Sunda Sumedang


Dina raraga ngamumulé Basa Sunda jeung ngamumulé seni Sunda, baris diayakeun pasanggiri Pop Sunda Sumedang. Pasanggiri ieu dilumangsungkeun ku panata calagara anu mangrupakeun gawé bareng antara Tandang Creative Community, Patuzzu Multigrafika jeung Hanjuang Sumedang kalawan pangrojong ti SMTV Sumedang. Pasanggiri bakal dilaksananakeun dina ping 26 jeung 27 Agustus 2017. Dina prungna pasanggiri aya dua undakan anu kudu diliwatan ku pamilon ieu pasanggiri, nyaéta undakan seléksi jeung undakan puncer (final).

Ieu pasanggiri bébas bisa diiluan ku saha waé, asal kaasup dina wengku umur ti mimiti sapuluh taun nepikeun ka 70 taun katut urang Jawa Barat. Kalawan sarat anu kudu ditedunan ku anu ngiluan kana ieu pasanggiri nyaéta ngeusian formulir daptar anu geus disadiakeun ku panata calagara (panitia), terus mayar waragad daptar anu gedéna Rp 100 rébu pikeun unggal pamilon ditambah potrét pamilon ukuran 3R anu jinisna dua rupa nyaéta potrét close up jeung sakabéh awak.

Pamilon bisa daptar langsung ngaliwatan kantor SMTV Sumedang di Jl. Raya Bandung – Cirebon No. 289 Désa Mandalahérang Kacamatan Cimalaka atawa bisa ogé ngaliwatan Pattuzu Multigrafika di Blk. Parakanmuncang Kacamatan Cimanggung. Salian ti éta, pamilon ogé bisa daptar ngaliwatan sawatara kontak anu disadiakeun ku panata calagara anu diantarana waé di nomer 0813-2068-9425 (Zay) pikeun pamilon anu dumuk di wewengkon Jatinangor jeung Tanjungsari, 0813-2410-2017 (Diky) pikeun pamilon anu dumuk di wewengkon Darmaraja jeung sabudeureunana kaasup Majalengka, 0812-2105-9657 (Oniel) atawa 0852-2216-9808 (Dali) pikeun urang Rancakalon jeung sabudeureunana katut Subang, 0888-0901-2637 (Nugie) atawa 0852-6454-7249 (Dadi) pikeun urang dayeuh Sumedang katut sabudeureunana.

Pasanggiri Pop Sunda Sumedang

Pamilon anu ngiluan kana pasanggiri ieu bisa milih lagu wajib anu bakal dibawakeun dina prungna pasanggiri, ditambah jeung lagu pilihan anu geus disadiakeun. Lagu wajib anu bisa dipilih ku pamilon mangrupakeun lagu anu biasa dihaleuangkeun ku Fanny Sabila nyaeta Tahu Sumedang, Ceurik Cimanuk atawa Darmaga Cinta. Sedengkeun lagu pilihanana nyaéta tin lagu-lagu anu dihaleuangkeun ku Minus One.

Waktu anu disadiakeun ku panata calagara pikeun narima pamilon anu daptar nepikeun ka ping 20 Agustus 2017. Anu daptar bisa jadi pamilon ieu pasanggiri bakal meunangkeun kagegelan mangrupa VCD Fanny Sabila, Paket Starter Pack 2 GB, Digiloop Telkomsel jeung Stiker Pasanggiri Pop Sunda.

Pamilon anu geus daptar baris ngiluan technical meeting anu baris dilaksanakeun dina poé Ahad ping 20 Agustus 2017. Anu saterusna bakal ngiluan pasanggiri dina ping 26 nepikeun ka 27 Agustus 2017.

Pasanggiri ieu marebutkeun hadiah mangrupa duit (uang pembinaan), piala katut mini clip jeung video clip. Ieu hadiah diancokeun pikeun jawara kahiji, kadua jeung katilu.

Nobar Undakan Puncer Liga Champions 2017


Dina raraga mapag dilumangsungkeunana tatandang undakan puncer Liga Champions Éropah 2017, Juventus Club Indonesia Chapter Sumedang (JCI CS) gawé bareng jeung Pena Real Madrid de Indonesia Regional Sumedang (PRMI Regional Sumedang) baris ngayakeun lalajo bareng tatandang Liga Champions. Tatang undakan puncer Liga Champions anu nepungkeun kleub Juventus reujeung Real Madrid éta bisa dilalajoanan kalawan babarengan dina acara Nobar (Nongton Bareng) ieu.

Lalajo bareng tatandang undakan puncer Liga Champions 2017

Acara nobar ieu baris dilumangsungkeun di Gelanggang Olahraga (GOR) Tadjimalela Sumedang. Waktuna peuting ayeuna, malem Ahad kalawan dimimitian dina jam sapuluh peuting. Ieu acara bisa diiluan ku saha waé, bebas henteu diwawatesanan kudu anggahota JCI CS atawa PRMI Sumedang. Pikeun anu arék ngiluan kudu mayar béaya anu gedéna 20 rébu rupia kalawan baris meunangkeun produk ti pangdeudeul.

Ieu acara dirojong ku Super Soccer jeung Super Friends Sumedang kalawan galura tipi anu nyiarkeunana nyaéta beIn Sports.

Pikeun meunangkeun inpo leuwih mundel bisa ngontak Indra Gunawan di nomer 085624001027 atawa Hery di nomer 08112250311.

Patalimarga Sumedang – Cirebon Kapegat ku Jalan nu Titeundeut


Pikeun anu arék lumampah ngagunakeun kandaraan ngaliwatan Désa Bugel Kacamatan Tomo, boh ti béh kulonna atawa ti béh wétanna, alusna mah mending kénéh pindah jalan ka jalur alternatif atawa jalan tol Cikampék – Palimanan. Utamana kandaraan anu gilindingna loba, kayaning mobil, ulah maksakeun ngaliwat ka jalan anu nepungkeun Sumedang – Majalengka éta. Sababna, kaayaan jalan ieu di lelewek Dusun Cireki aya bagéan jalan nu neundeut ka handap. Teu kagok, neundeutna nepikeun ka saméter leuwih kalawan panjang jalan anu neundeutna nepikeun ka 75 méter.

jalan-samemeh-titeundeut
Jalan samemeh titeundeut (Google Street View)

Cenah mah, jalan titeundeut ieu kulantaran kaayaan taneuh sabudeureunana anu teu weweg. Dirojong ku hujan anu ngageyer ka ieu wewengkon. Anu antukna taneuh di sahandapeun ieu jalan ngagulusur ka handap.

jalan-satutasna-titeundeut
Jalan anu titeundeut (potret: pesbuk Ganies Prihartono)

Ieu kajadian mimitina mah dina peuting tadi, kira-kira wanci sareureuh budak. Mimitina anu neundeutna téh ngan ukur sapuluh méteran kalawan jerona satengah méteran. Poé tadi, isuk-isuk jalan anu titeundeut téh ngajeroan jeung manjangan nepikeun ka saméter leuwih jerona katut 75 méter panjangna.

jalan-titeundeut
Perenahna jalan anu titeundeut (gambar: Google Maps)

Kuayana ieu kajadian, jalan teu bisa diliwatan ku kandaraan utamana mobil. Motor mah masih bisa sésélékét, da anu titeundeutna geus mimiti disaeuran ku keusik jeung batu. Mobil anu arék ngaliwat ka ieu jalan, dipindahkeun ka jalan tol Cipali atawa bisa ngaliwatan jalan alternatif Cikamurang – Conggéang atawa ngaliwatan Jatigedé.

(Warta meunang nyutat ti sawatara inpo, foto/gambar: internet jeung pesbuk)

Mapag Milangkala Sumedang ka-437 Taun 2017


mapag-milangkala-439-sumedang
Mapag milangkala Sumedang anu ka-439 taun 2017

Ngalongok Bénténg Walanda di Pasirlaja


Sawatara waktu anu geus kaliwat, bari ulin ka wewengkon Sumedang, nyimpang heula ka Lembur Gunung Gadung. Di lembur anu perenahna di Désa Sukajaya ieu aya wangunan titinggal Walanda baheula. Saméméhna geus kungsi ulin ka ieu tempat, ngan panasaran kumaha kaayaan ayeuna. Anu dijugjugna, tempat anu gampang waé supaya teu jauh teuing leumpangna, nyaéta wangunan bénténg anu di Pasirlaja. Ieu bénténg perenahna di tungtung kalér lembur Gunung Gadung, di tungtung jalan.

Gapura Gunung Gadung
Gapura Gunung Gadung

Anjog ka tempatna, ayeuna béda. Lamun baheula mah biasa-biasa waé siga lain tempat anu mibanda niléy sajarah. Ayeuna mah geus mimiti robah kusabab pas arék asup ka wewengkon wangunan bénténg téh aya gapuraan. Sanajan wangunan gapurana basajan, dijieun tina tangkal awi, geus nuduhkeun yén éta tempat téh aya anu ngokolakeunana. Tihang gapurana dijieun tina sababaraha leunjeur awi anu dipulas ku cét warna hideung. Awi anu pangjangkungna kira-kira dua satengah méteran.

Di luhureun gapura aya tulisan, cenah ‘Situs Goa Benteng Gunung Gadung’. Salian ti gapura, ampir sakurilingeun wewengkon wangunan bénténg téh dipageran ku beulahan awi ogé. Utamana di lelemah anu osok diparaké méngbal barudak. Di lelemah éta aya hateup wangunan bénténg tina témbok anu tohaga ka luar tina taneuh. Jadi barudak anu ngadon méngbal téh sigana mah rada kahalangan lamun keur maraénbalna.

Meja jeung buku tamu di wangunan kahiji
Meja jeung buku tamu di wangunan kahiji

Asup ka jero wewengkon wangunanana, aya anu roba tapi lain wangunanana. Ngan leuwih resik ayeuna mah. Di jero wangunan anu kahiji ayeuna mah aya méja pendék kalawan dilengkepan ku buku tamu katut sawatara buku jeung lambaran keretas inpo ngeunaan tempat anu mibanda niléy sajarah di Indonésia. Nempo kaayanana mah, ieu tempat remen diberesihanana.

Wangunan kadua
Wangunan kadua

Maju ka wangunan anu kadua, ayeuna beresih ogé. Anu baheula mah di jerona loba leutakan jeung cai hujan, ayeuna mah jadi leuwih beresih. Nincak wangunan anu panungtungan, robah pisan kaayanana. Ayeuna mah katempo pisan wangunan anu sabenerna. Lamun saméméhna mah ngan ukur katempo témbokna wungkul bari jeung teu apal wangunan aslina, ayeuna mah katempo wangunan aslina. Wangunan aslina karimbunan ku taneuh anu kabawa hujan sigana mah. Da wangunanana aya di handap. Sanggeus dikali mah aya rohangan di handapeun taneuh jeung jandéla pikeun noong sigana mah. Dipapaés ogé ku ayana beusi anu muter ngawangun satengah buleudan dina téhelna. Teuing urut naon.

Wangunan katilu
Wangunan katilu