Kabiasaan Kabudayan

Ieu mangrupakeun kumpulan tulisan anu aya dina ranggeuyan Kabiasaan Kabudayan

Ngepel Emper Imah Nu Boga Warung
Diajar Ngadeg Ajeg (1)
Ngala Suluh
Pamali jeung Pantangan
Pamali: Teu Meunang Ngucapkeun Embé atawa Miara Embé
Diajar Ngadeg Ajeg (2)
Nogé (Ngala Togé)
Tunggu Huma
Ngaji Qur’an jeung Ngaji Diri
Ngamimitian Tatanén
Ngaleugeut Turaés
Tina 1000 Ngan 1 Nu Asup Sawarga
Hayang Asup ka Sawarga, (Naha) Cukup ku Sholat (?)
Kudu Bisa Ngaji
Ngibik
Istilah dina Tatanen
Muat Suluh
Jadi Manusa Sagemblengna
Nyadap Gula Kawung (Bagean Ka-1)
Hirup Teh Lir Ibarat Anu Keur Nyawah
Pacampur Getih
Mipit Kudu Amit, Ngala Kudu Bebeja
Pieunteungeun Jeung Palajaran
Nu Ngageugeuh
Jalan Hirup Jalma
Denah Rohangan Imah Panggung (1)
Wangunan Imah Panggung
Denah Rohangan Imah Panggung (2)
Bagean-bagean Imah Panggung
Rajaban Eta Lain Raja Ban
Rajaban éta Lain Naék Tarajé Waktu Peuting
Rajaban teh Isro’ Mi’rojna Kanjeng Nabi Muhammad saw.
Rajaban Éta téh Tanggal 27 Rajab
Ngahiras, Budaya Reureujeungan Dina Gawe Babarengan Silih Bantuan
Liliuran, Migawe Tatanen Babarengan
Rajaban, Ngayakeun Acara Intihan
Wangunan Imah urang Sunda di Gendereh
Ulah Nyorotkeun Lampu Sénter ka Awang-awang
Papaharé
Puasa Sakeudeung Deui
Saur Kabeurangan
Mapag Bulan Puasa
Mapag Bulan Puasa (2)
Saung Ranggon
Roko Cap Sigay
Mapag Bulan Puasa (3): Parukunan Puasa
Kasambang
Nyurup
Buku Amal
Mimiti Puasa
Munggah
Dikuramas
Tarawéhan
Silih Anteuran Dahareun
Ceramah Subuh
Ceramah Subuh Poé Kahiji: Wajibna Puasa
Ceramah Subuh Poé Kadua: Tingkatan Puasa
Ngabuburit: Mulung Buah Saninten
Ngabuburit: Nguseup di Wahangan
Ceramah Subuh Poé Kadua: Puasa anu Gagal
Ceramah Subuh Poé Kaopat: Ganjaran Pikeun Jalma Anu Puasa
Gerakan, Gawe Bareng Pikeun Kapentingan Sarerea
Ngabuburit: Mulung Cangkaléng
Ulah Saré dina Waktu Sareupna

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s