Komputer mah Ibarat Pabrik


Anu ngaranna komputer téh lamun dina kahirupan mah siga pabrik. Ieu hal lamun ngilikan kana kumaha cara gawéna komputer. Komputer dijieun gunana pikeun ngokolakeun jeung neundeun data atawa inpo anu penting pikeun jalma. Data anu perlu dikokolakeun ku komputer diasupkeun kana komputer. Terus komputer ngolah éta data. Sanggeus diolah hasilna dikaluarkeun deui pikeun dibikeun ka jalma anu merlukeunana atawa diteundeun dina komputer pikeun sampeureun jaga lamun jalma mikabutuh éta data atawa inpo.

Nilik kana ieu hal, komputer téh lir ibarat pabrik. Pabrik merlukeun bahan anu bakal diolah. Sanggeus bahan asup ka pabrik jeung diolah, bakal kaluar hasil anu asalna tina bahan anu diolah tadi. Contona waé pabrik héleran atawa pabrik paranti ngagiling paré. Héleran merlukeun paré anu bakal diolahna. Lamun paré asup ka héleran terus diolah ku héleran (digiling), bakal kaluar béas anu mangrupakeun hasil tina paré anu digiling ku héleran. Salian ti béas, kaluar ogé huut badag reujeung huut lembut. Komputer ogé teu béda tina héleran ieu. Komputer merlukeun bahan anu baris diolah atawa dikokolakeun. Lamun bahan geus nyampak, bahan téh diolah nurutkeun kahayang jalma anu ngagunakeun éta komputer. Hasilna bakal kaluar tina komputer sakumaha anu dipikahayangna. Bédana téh komputer mah leuwih pinter tibatan héleran. Lamun héleran mah ngan ukur bisa ngatur ukuran béas anu dihasilkeunana, naha hayang béas biasa atawa mangrupa beunyeur, komputer mah bisa leuwih ti kitu pangabisana téh. Najan bahan anu bakal diolahna téh sarupa, hasilna bisa mangrupa-rupa gumantung kana kahayang jalma anu makéna.

Héleran paranti ngagiling paré

Matak dina komputer mah diperlukeun bagéan anu ngaranna PROGRAM anu digunakeun pikeun ngokolakeun jeung ngolah bahan anu diasupkeun kana komputer. PROGRAM komputer kacida pentingan dina ngajalankeun komputer dina raraga ngolah data atawa bahan. Jalma anu maké komputer dina ngolah data atawa bahan kudu apal kana pasipatan PROGRAM anu digunakeun pikeun ngokolakeun bahan anu diasupkeun kana komputer. Atawa bisa ogé sabalikna, komputer kudu apal kudu kumaha cara ngolah data atawa bahan anu diasupkeun kana komputer sakumaha anu dipikahayang ku jalma anu makéna. Kusabab kitu, kudu aya kasaluyuan antara maksud PROGRAM reujeung maksud jalma anu makéna dina ngokolakeun bahan atawa data.

(Gambar meunang nginjeum ti http://v-images2.antarafoto.com/gpr/1230108926/peristiwa-pertanian-26.jpg)

One thought on “Komputer mah Ibarat Pabrik

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s