Program Strategis Kabupatén Sumedang


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupatén Sumedang mangrupakeun hiji kandaga anu mibanda tugas pikeun mantuan Bupati dina widang ngararancang pangwangunan daérah. Sagala rarancang pangwangunan anu bakal dilaksanakeun di wewengkon Kabupatén Sumedang teu leupas tina cekelanana.

Sawatara Program Strategis Kabupatén Sumedang
Sawatara Program Strategis Kabupatén Sumedang

Ka hareupna aya sawatara rarancang pangwangunan di wewengkon Sumedang anu geus jadi cekelan Bappeda. Rarancang pangwangunan anu dijadikeun Program Strategis Kabupatén Sumedang. Rarancang ieu sawaréhna aya anu keur dipaju, aya anu masih kénéh mangrupa rarancang atawa tacan dipaju.

Sawatara Program Strategis Kabupatén Sumedang téh nyaéta:

 1. Jalan anu nepungkeun Sukasari jeung Lémbang
 2. Tahu Sumedang Industrial Park
 3. RIPP (Rencana Induk Pusat Pemerintah) anu geus ngajanggélék
 4. Stadion Sumedang
 5. Monorel
 6. Bunderan Polrés anu keur diwangun
 7. Taman Budaya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 8. Local Industrial Educational Linkage
 9. Daerah Irigasi (DI) Réngrang
 10. Kawasan Ekonomi Industri Ujungjaya
 11. Ngabebenah Dayeuh Sumedang
 12. Jalan Tol Cisumdawu
 13. Jalan Lingkar Selatan
 14. Kawasan Agrowisata dan Agropolitan Jatigedé

(Gambar meunang ngundeur ti pesbuk Bappeda Kabupaten Sumedang)

Program Komputer mah Nangkep Data Anu Asup, Ngolah Data tur Ahirna Ngaluarkeun Hasilna


Lamun ditengetan mah anu ngaranna komputer katut program anu dijalankeunana kacida basajanna. Arék sakumaha susah jeung pabaliutna prosés anu dilakonan ku program dina komputer, sabenerna mah cara gawéna sarua waé reujeung anu dilakonan ku program anu basajan. Arék naon waé programna, arék kumaha waé programna, intina mah sarua waé. Cara gawéna nyaéta nangkep anu asuk kana komputer anu mangrupa data, terus data éta diolah jeung dikokolakeun, anu hasilna diteundeun atawa dikaluarkeun pikeun dibikeun anu merlukeun hasil tina olahan data éta.

Program komputer anu nangkep data terus ngaluarkeun hasil olahan datana

Conto basajanna mah program paranti ngetik tulisan. Program paranti ngetik saperti Notepad, bakal narima data anu asup (nyaéta aksara anu diketik ku anu keur ngetik), terus éta data anu asup téh dikokolakeun (diolah). Nalika anu ngetik neken aksara A, mangka komputer bakal narima data anu ngawakilan aksara A. Sakur data anu asup ditangkep pikeun dikokolakeun ngajadi tulisan anu ngahaja dijieun ku anu ngetikna kalawan maké wangunan anu disetél ku anu ngetikna (rata paragrap tulisan, ukuran aksarana, anggang unggal jajar kalimah jeung nu séjénna). Saterusna hasil tina ngokolakeunana bisa diteundeun dina tempat neundeun atawa bisa ogé langsung dicitak dina kertas atawa dikirim ka anu merlukeun.

Program komputer anu pabaliut atawa komplék ogé sarua waé. Program aplikasi anu dijieun pikeun ngokolakeun data sarua bakal nangkep data anu diasupkeun ku anu ngasupkeun datana, terus dikokolakeun (diolah) pikeun dikaluarkeun sakumaha anu dipikahayangna. Program aplikasi anu ngokolakeun data mahasiswa di paguron luhur cara gawéna sarua waé. Nangkep data mahasiswa, data mayar béaya kuliah, nangkep data niléy mahasiswa, jeung data-data séjénna anu diperlukeun. Data-data éta dikokolakeun maké program anu cocog pikeun ngolah data ngeunaan mahasiswa terus diteundeun dina mangrupa databés. Hasilna bisa dijieun laporan atawa dicitak pikeun kaperluan anu ngokolakeun paguron luhurna atawa mahasiswana sorangan.

Program anu kaasup gim ogé sarua kitu kénéh. Gim bakal narima atawa nangkep data diasupkeun ku anu keur maén gim. Nalika anu keur maén gim neken kenop kibor atawa kenop mouse, data anu ditekenna terus dikokolakeun atawa ditarjamahkeun anu akibatna gim bakal ngajawab dina wangunan gerak dina gimna atawa ngadalikeun gimna.

Jadi, intina mah anu ngaranna program komputer mah moal leupas tina tilu hal éta: nangkep naon anu diasupkeun kana komputer (program), data anu ditangkep téh diolah, saterusna hasilna dikaluarkeun dina mangrupa kaluaran anu diperlukeun.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)

Photoscape, Pakakas Pikeun Ngokolakeun Poto


Photoscape mangrupakeun hiji pakakas haratis anu gunana pikeun ngokolakeun poto saperti ngarobah poto, nempoan poto, ngahijikeun sababaraha poto ngajadi hiji atawa jadi poto anu robah-robah (animasi), nyitak poto, ngaguntingan poto jadi sababaraha bagéan, ngarobah ngaran payil poto, jeung kamonésan pikeun ngokolakeun poto séjénna.

Jandela poko Photoscape

Kamonésan-kamonésan anu aya dina pakakas Photoscape ieu diantarana:

 1. Viewer: Paranti nempoan poto dina map atawa diréktori, nyieun slideshow.
 2. Editor: ngarobah ukuran, ngatur cahaya jeung warna, memener cahaya tukang (backlight correction), wengku poto (frame), nambah tulisan, ngagambar, motong poto, jeung nu séjénna.
 3. Batch editor: ngarobah sababaraha poto sakaligus.
 4. Page: Ngumpulkeun sababaraha poto kana hiji lambaran pikeun dijieun hiji poto.
 5. Combine: Ngahijikeun poto kalawan ngajajar (ka gigir atawa ka luhur) jadi hiji poto.
 6. Animated GIF: Nyieun poto anu robah (gerak) tina sababaraha siki poto.
 7. Print: nyitak poto printer.
 8. Splitter: motong-motong poto jadi sababaraha bagéan.
 9. Screen Capture: Nangkep gambar tina layar monitor terus diteundeun kana wangunan payil.
 10. Color Picker: ngagedekeun tetempoan gambar, néangan jeung nyokot warna.
 11. Rename: Ngarobah ngaran payil poto kana sakumpulan poto.
 12. Raw Converter: ngarobah wangunan poto tina RAW kana JPG.
 13. Paper Print: Nyitak lambaran anu diwangun ku garis, grapik jeung kalénder.
 14. Face Search: Néangan pamenteu anu sarua ti internét.

Pikeun anu mikabutuh kana ieu pakakas, bisa ngalongok ka loka http://www.photoscape.org/ps/main/index.php

FastStone Image Viewer, Pakakas Pikeun Ngokolakeun Poto


FastStone Image Viewer mangrupakeun hiji pakakas atawa program anu digunakeun pikeun ngokolakeun poto. Ieu pakakas miboga mangpaat pikeun nempoan poto, ngarobah poto katut mindahkeun wangunan poto ti hiji wangunan kana wangunan séjénna. Loba kamonésan anu aya dina ieu pakakas, diantarana waé bisa nempoan poto, ngatur poto, nyaruakeun poto, miceun red-eye tina poto, motong poto, ngarobah ukuran poto (ngaleutikan poto jeung ngagedéanana), katut ngatur warnana. Dina waktu pidangan layar pinuh, bisa sakaligus nempoan inpo ngeunaan poto (EXIF information), maluruh tetempoan poto katut pangabisa séjénna ngaliwatan tulbar (toolbar anu ngahaja disumputkeun di unggal sisi layar). Ieu tulbar bakal kaluar waktu mouse dipindahkeun ka unggal sisi layar. Kamonésan séjénna, ieu pakakas bis muter poto-poto (slideshow) kalawan maké rupa-rupa pidangan/ancoan transisi unggal poto anu béda-béda.

Pidangan jandela FastStone Image Viewer

Ieu pakakas ngarojong rupa-rupa wangunan (pormat) poto anu aya saperti BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF, PNG, PCX, PSD, EPS, TIFF, WMF, ICO jeung TGA. Ditambah ogé bisa maca wangunan poto langsung tina kaméra saperti CRW, CR2, NEF, PEF, RAF, MRW, ORF, SRF, ARW, SR2, RW2 jeung DNG.

 1. Loba kamonésan anu disadiakeun dina ieu program, diantarana waé:
 2. Panyungsi katut pamidangan poto dina wangunan anu nyarupaan kana Windows Explorer.
 3. Ngarojong rupa-rupa wangunan pormat poto.
 4. Ancoan poto layar pinuh anu dirojong ku paranti ngagedékeun poto (zoom).
 5. Ayana paranti ngarobah poto anu alus: ngarobah ukuran, muter atawa malikeun poto, motong poto, nyékasan atawa ngarumeukan poto, ngatur cahya katut warna.

Jeung loba deui kamonésan séjénna. Pikeun anu hayang mikanyaho kamonésan séjénna bisa ngalongok ka loka http://www.faststone.org. Sakalian lamun hayang nyobaan, bisa langsung ngundeur ti éta loka. Ieu pakakas téh bisa diundeur kalawan haratis lamun dipakéna ku sorangan, lain pikeun kapentingan bisnis.

Bahasa Sunda, Aplikasi Tarjamah Basa Indonesia – Basa Sunda dina Hénpon Android


Kokoréh di internét ngeunaan Basa Sunda, ahirna mah anjog ka loka ANDROIDBLIP, anu ngancokeun ngeunaan Bahasa Sunda. Nurutkeun katerangan dina ieu loka, anu dipimaksud ku Bahasa Sunda di dieu mangrupakeun ngaran hiji program aplikasi anu gunana pikeun narjamahkeun kecap-kecap tina Bahasa Indonésia kana Basa Sunda atawa sabalikna (Basa Sunda kana Bahasa Indonésia).

Ancoan program Aplikasi Bahasa Sunda dina henpon Android

Program aplikasi Bahasa Sunda ieu dijieun pikeun dijalankeun dina hénpon Android. Program aplikasi Bahasa Sunda ieu dijieun ku alpukahna GITS Indonesia. Program aplikasi ieu miboga kamonésan diantarana:

 1. Bisa nangkep sora (voice input)
 2. Tarjamah Bahasa Indonésia – Basa Sunda
 3. Tarjamah Basa Sunda – Bahasa Indonésia
 4. Babagi tarjamahan kecap

Pikeun anu mikahayang program aplikasi Bahasa Sunda ieu, bisa ngundeur ti alamat loka http://www.androidblip.com atawa langkung ka http://www.androidblip.com/.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.androidblip.com/)