Midangkeun Budaya Sunda di Kampung Tatar Padjadjaran


Kampung Tatar Padjadjaran (KTP) 2014
Kampung Tatar Padjadjaran (KTP) 2014

Dina poé Saptu mangkukna, Badan Eksékutif Mahasiswa (BEM) D-3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad ngalumangsungkeun pagelaran anu dingaranan Kampung Tatar Padjadjaran (KTP) 2014 anu kaopat. Sakumaha pagelaran saméméhna anu geus diayakeun tilu kali, pagelaran ieu miboga maksud pikeun ngangkat jeung miara budaya Sunda kalawan pidangan anu modérn. Kalawan ngagunakeun tempat di tempat parkir kidul Kampus Unpad Dipati Ukur dayeuh Bandung, ieu pagelaran téh mintonkeun rupa-rupa pidangan.

Pagelaranana dimimitian kira-kira dina wanci pecat sawed. Ari pagelaranana ngawengku pagelaran kaulinan barudak anu geus arang langka diparaké ku barudak ayeuna kayaning jajangkungan, pérépét jéngkol, congkak, sondah jeung anu séjénna. Terus aya anu dingaranan Pasar Céplak, nyaéta tempat anu nyadiakeun rupa-rupa kadaharan anu keur ramé (dipikaresep) di wewengkon Bandung. Aya deui tempat anu dingaranan Saung Komunitas anu nyadiakeun inpo jeung pidangan ngeunaan komunitas anu aya di Bandung, terus Wall of KTP nyadiakeun pidangan mangrupa aksi seniman grafiti Bandung anu ngagambar dina kikiding anu gedé.

Salasahiji pagelaran anu ngeusi acara Kampung Tatar Padjadjaran 2014
Salasahiji pagelaran anu ngeusi acara Kampung Tatar Padjadjaran 2014

Teu tinggaleun ogé aya Pagelaran KTP anu eusina kasenian Sunda kayaning réog, sisingaan, ibing tradisional; rampak 1000 karinding jeung anu séjénna.

(Inpo jeung potret meunang nyutat ti seputarkampus.com jeung Pikiran Rakyat Online)

Advertisements

One thought on “Midangkeun Budaya Sunda di Kampung Tatar Padjadjaran

  1. Sempalan lagu “Borondong Garing” di luhur téh ngandung déskripsi sawatara ngaran tempat nu aya di Tatar Sunda. Demi nataan ngaran-ngaran tempat téh ilaharna sok disebut toponimi. Nurutkeun kajian folklore, toponimi téh bagian tina élmu onomastika (onomastics), anu ulikanana ngawengku di antarana baé: méré ngaran jalan, ngaran atawa jujuluk jalma, ngaran kadaharan, ngaran bubuahan kaasup asal-usul (legénda) ngaran hiji tempat dumasar kana ‘sajarah’ ngajanggélékna.

    Like

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Robih )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Robih )

Connecting to %s