Komputer mah Ibarat Pabrik


Anu ngaranna komputer téh lamun dina kahirupan mah siga pabrik. Ieu hal lamun ngilikan kana kumaha cara gawéna komputer. Komputer dijieun gunana pikeun ngokolakeun jeung neundeun data atawa inpo anu penting pikeun jalma. Data anu perlu dikokolakeun ku komputer diasupkeun kana komputer. Terus komputer ngolah éta data. Sanggeus diolah hasilna dikaluarkeun deui pikeun dibikeun ka jalma anu merlukeunana atawa diteundeun dina komputer pikeun sampeureun jaga lamun jalma mikabutuh éta data atawa inpo.

Nilik kana ieu hal, komputer téh lir ibarat pabrik. Pabrik merlukeun bahan anu bakal diolah. Sanggeus bahan asup ka pabrik jeung diolah, bakal kaluar hasil anu asalna tina bahan anu diolah tadi. Contona waé pabrik héleran atawa pabrik paranti ngagiling paré. Héleran merlukeun paré anu bakal diolahna. Lamun paré asup ka héleran terus diolah ku héleran (digiling), bakal kaluar béas anu mangrupakeun hasil tina paré anu digiling ku héleran. Salian ti béas, kaluar ogé huut badag reujeung huut lembut. Komputer ogé teu béda tina héleran ieu. Komputer merlukeun bahan anu baris diolah atawa dikokolakeun. Lamun bahan geus nyampak, bahan téh diolah nurutkeun kahayang jalma anu ngagunakeun éta komputer. Hasilna bakal kaluar tina komputer sakumaha anu dipikahayangna. Bédana téh komputer mah leuwih pinter tibatan héleran. Lamun héleran mah ngan ukur bisa ngatur ukuran béas anu dihasilkeunana, naha hayang béas biasa atawa mangrupa beunyeur, komputer mah bisa leuwih ti kitu pangabisana téh. Najan bahan anu bakal diolahna téh sarupa, hasilna bisa mangrupa-rupa gumantung kana kahayang jalma anu makéna.

Héleran paranti ngagiling paré

Matak dina komputer mah diperlukeun bagéan anu ngaranna PROGRAM anu digunakeun pikeun ngokolakeun jeung ngolah bahan anu diasupkeun kana komputer. PROGRAM komputer kacida pentingan dina ngajalankeun komputer dina raraga ngolah data atawa bahan. Jalma anu maké komputer dina ngolah data atawa bahan kudu apal kana pasipatan PROGRAM anu digunakeun pikeun ngokolakeun bahan anu diasupkeun kana komputer. Atawa bisa ogé sabalikna, komputer kudu apal kudu kumaha cara ngolah data atawa bahan anu diasupkeun kana komputer sakumaha anu dipikahayang ku jalma anu makéna. Kusabab kitu, kudu aya kasaluyuan antara maksud PROGRAM reujeung maksud jalma anu makéna dina ngokolakeun bahan atawa data.

(Gambar meunang nginjeum ti http://v-images2.antarafoto.com/gpr/1230108926/peristiwa-pertanian-26.jpg)

AudaCity, Pakakas Paranti Ngarobah Sora


Naon atuh ari AudaCity téh?

AudaCity téh mangrupakeun pakakas anu bisa dipaké pikeun ngolah audio dina komputer. Ngolah audio atawa sora ieu bisa diwincik dina hal-hal saperti ngarékam sora sacara langsung, ngarobah sora tina tip jeung rékaman jaman baheula kana rékaman digital jaman ayeuna, misahkeun sora jeung ngarobah panjangna rékaman, jeung loba deui kagunaan séjénna.

Program AudaCity disadiakeun kalawan haratis, kusabab éta program atawa pakakas téh dimekarkeun atawa diwangun ku jalma réa ti sakuliah dunya, anu tujuanana supaya bisa digunakeun kalawan haratis.

Kapinunjulan anu aya dina AudaCity diantarana waé, nyaéta:

  1. Ngarojong rekaman loba saluran tina mik, jalur asup (line input) jeung sumber sejenna
  2. Narima (ngimpor) jeung ngirim (ngekspor) sora tina atawa kana wangunan WAV, AIFF, AU, Ogg Vorbis jeung MP3
  3. Ngarobah jeung ngahijikeun gedena sora ngagunakeun pakakas ngagambar jeung fade
  4. Geus diterapan rupa-rupa epek saperti Echo, Phaser, wahwah jeung Reverse
AudaCity, pakakas paranti ngarobah audio atawa sora

Anu merlukeun program AudaCity bisa ngundeur éta program tina situs http://freeaudacitydownload.com/download/ atawa klik di dieu.

DVDVideoSoft Free Studio Manager, Pakakas Gratis pikeun Ngolah Audio Pidio


Perlu pakakas pikeun ngolah audio jeung pidio (video maksudna mah) dina komputer anu haratis (gratis maksudna mah)…?

Lamun jawabanana heueuh, aya hiji program pakakas anu kaicda lengkepna jeung gratis deuih. Ngaran eta pakakas teh DVDVideoSoft Free Studio Manager. Free Studio Manager mangrupakeun hiji pakakas (utilitas) atawa program dina komputer anu kacida lengkepna dina ngolah audio jeung pidio, kaasup ngundeur pidio tina situs Youtube kaluaran ti DVDVideoSoft.

Jandela Poko DVDVideoSoft Free Studio Manager

DVDVideoSoft Free Studio Manager ngagabungkeun leuwih ti 30 rupa pakakas paranti ngolah jeung ngarobah audio jeung pidio. Kabehanana dihijikeun dina hiji program. Dina program ieu dijerona aya pakakas pikeun ngundeur (download) jeung ngarubah pidio  YouTube kana pidio pikeun divais portabel (PSP, iPod, iPhone jeung anu sejenna), ngarobah alur sora tina pidio kana format lagu MP3, pidio kana format Flash, ngarobah pidio 3gp jeung rea-rea deui. Program ieu oge mawa pakakas pikeun nulis data kana CD atawa DVD jeung aplikasi pikeun nyedot musik tina CD Audio.

Dina jandela awal Free Studio Manager, aya opat rupa kategori anu bisa dipilih gumantung kana kabutuhan. Opatanana teh nyaeta: Internet, DVD & Video, MP3 & Audio, CD/DVD/BD. Opatanana dieusian ku pakakas anu aya hubunganana jeung judulna.

  • Katagori Internet digunakeun pikeun ngundeur pidio tina YouTube atawa video Flash ti internet terus diteundeun kana komputer jadi format anu dipikahayang.
  • Katagori DVD & Video aya hubunganana jeung pakakas pikeun ngarobah pidio tina hiji format kana format anu sejen, kaasup pikeun ngolah pidio anu gampang (sederhana). Dina katagori ieu oge aya pakakas pikeun ngarekam layar monitor komputer.
  • Katagori MP3 & Audio, nyaeta kumpulan pakakas pikeun ngolah sora, audio atawa lagu. Di jerona aya pakakas pikeun ngarobah format audio.
  • Katagori CD/DVD/BD, mangrupakeun kumpulan pakakas pikeun ngasupkeun audio atawa pidio kana CD atawa DVD.

Anu merlukeun ieu program bisa langsung ngundeur programna tina situs DVDVideoSoft atawa bisa diklik di dieu.

Pikeun catetan, program/pakakas ieu bisa digunakeun dina Windows 2000/XP/Vista/7. Sanajan gratis, program ieu rada maksa anu ngagunakeun pikeun nerapkeun toolbar dina browser anu digunakeun.