In The Dead End?


Hibar layung koneng belah kulon
Matak waas ku endahna
Matak sedih di tungtung poe
Sedih bakal paturay jeung poe ieu
Sedih bakal ngalaman poekna peuting
Sedih kumaha nasib poe isukan
Isukan anu kumaha?
Naha bakal tetep kieu? Atawa bakal aya harepan anyar?
Naha isukan anu tetep dikawasa ku poe ieu?
Atawa isukan anu dikawasa ku poe isukan?

Dicutat ti http://www.facebook.com/?ref=home#!/note.php?note_id=151830331893

Ranggeuyan Rasa


Dina ranggeuyan rasa anu heman
Aya tali rasa anu nganteng
Nganteng ka tuntung deuleu
Di saha atuh jeung di mana tungtungna

Saha atuh anu ngeundeuk-ngeundeuk ieu rasa
Ranggeuyan nepi ka eundeuk-eundeukan
Gugupay teuing ka saha
Gugupay kanu nyangreudkeun tali

Ulah nepikeun ka tarik teuing
Ulah nepikeun ka lila teuing
Ulah tarik teuing nyangreudkeunana
Ulah nyan ukur ngalelewang rasa

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/#/note.php?note_id=151569861893)

Pileuleuyan


Hiliwirna angin peuting, ngadalingding mawa
Reumbayna cimata bungah, mapag laksana sapaneja
Teuteup geugeut matak deudeuh beuki maneuh
Gap panangan matak nyeblak kana dada
Rep hate asa aya anu mepende, matak rehe, beuki simpe

Pileuleuyan mangsa katukang
Tinggalkeun sugan titeuleum
Pray buyar medar ka alam tatar
Cag puragkeun rereged hate

(Nyutat ti http://www.facebook.com/note.php?note_id=142542746893)