Pacampur Getih


Pasosore, sore tonggeret geus disarada. Si Acim keur dariuk reujeung babaturanana, Si Omon dina babangkuan anu ngahaja maranehna nyieun di handapeun tangkal kopi di sisi buruan imah si Omon. Maranehna kacirina eukeur guntreng wae ngobrol.

“Ari maneh, Mon osok ulin jeung barudak awewe tara?” Si Acim nanya ka si Omon.

“Naha kitu?” Si Omon malik nanya.

“Henteu wae….” Si Acim embung terus terang.

“Nya osok atuh.” Ceuk si Omon bari nyarande kana tangkal kopi anu aya di tukangeun pangdiukan. “Da di dieu mah ulin teh salian reujeung budak lalaki oge reujeung budak awewe.”

Si Acim cicing.

“Ari maneh kumaha Cim?” Si Omon bagean nanya malik ngareret ka batur ngobrolna.

“Kuring mah tara, euy.” Tembal si Acim.

“Naha…?” Si Omon mencrong kana beungeut si Acim. Ari si Acim ongkoh-ongkoh wae.

“Teu kukumaha da….” Tembal si Acim deui.

“Eh, ketang, di tonggoh mah euweuh barudak awewe nya…?” Si Omon bari seuri ngaheureuyan si Acim.

Si Acim nyenghel. “Lain kitu.”

“Enggeus kumaha atuh? Kabuktianana kitu lain? Paling budak awewe teh adi maneh lain….” Si Omon asa meunang.

“Ih…. Lain eta alesanana atuh.” Tembal si Acim embung eleh.

“Terus naon atuh?” Si Omon mencrong ka si Acim.

“Ieu….” Si Acim ngahuleng. Jiga anu bingung.

Sedengkeun si Omon tetep mencrong, da hayangeun apal naon anu jadi pikiran si Acim.

“Maneh apal pacampur getih teu?” Si Acim neruskeun ucapanana, nanya ka si Omon bari ngareret ka si Omon.

“Pacampur getih…? Naon kitu?” Si Omon malik nanya.

“Heueuh. Apal teu?” Si Acim keukeuh.

“Naon heula ieu teh?”

“Apal teu? Jawab heula atuh…!”

“Henteu….” Si Omon ngelehan.

“Oh…, sugan teh apal.”

“Aya naon kitu? Bet nyabit-nyabit pacampur getih sagala?” Si Omon panasaran.

“Teu nanaon….” Si Acim embung terus terang.

“Ah…, sok kitu teh.” Si Omon ngarojok cangkeng. Si Acim ngajerete, reuwaseun. “Pastina oge aya maksud, lin. Da moal ujug-ujug, ojol-ojol tatanya perkara eta lamun taya sababna mah, nya…?

Si Omon ngaheureuyan si Acim, supaya kedal naon anu jadi pasualanana. Sedengkeun si Acim tetep tacan hayangeun balaka.

“Sok atuh, gera terus terang, aya naon ieu teh.” Si Omon maksa deui ka si Acim. “Mending keneh balaka. Da ku kuring ope moal dibeja-beja ka batur, komo lamun ieu teh rusiah mah. Kuring jangji, sumpah moal dibeja-beja ka batur.”

“Da ieu mah lain rusiah atuh.” Si Acim melong ka hareup.

“Tah komo lamun lain rusiah mah. Gera wakca balaka atuh.”

“Eu…,” Si Acim bingung. “Ieu, basa poe kamari. Basa kuring arek arulin reujeung barudak awewe di tonggoh, kuring teh dicaram ku indung kuring. Cenah kuring teh entong ulin reujeung barudak awewe.”

“Oh, kitu.” Si Omon unggut-unggutan. “Terus…?”

“Ceuk indung kuring, cenah tong ulin reujeung barudal awewe, da bisi pacampur getih….” Si Acim ngareret ka Si Omon.

“Oh kitu. Mun kitu mah kuring oge teu apal….”

Si Acim cicing.

“Lain tanyakeun atuh ka indung maneh…?” Si Omon mere jalan.

“Ah, embung, Era atuh….” Tembal si Acim.

Kantunkeun Balesan

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Robih )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Robih )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Robih )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Robih )

Connecting to %s