Windows Phone SDK 8.0 pikeun Nyieun Aplikasi dina Windows Phone 8.0


Salian ti ngaluarkeun sistem operasi pikeun hénpon pinter Windows Phone 8, Microsoft ogé sakaligus medalkeun pakakas anu gunana pikeun nyieun aplikasi anu bari dijalankeun dina éta sistem operasi hénpon pinter. Pakakas anu disebut disebut Windows Phone SDK 8.0 ieu, bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi anu bisa dijalankeun dina Windows Phone pérsi 8 ogé pérsi saméméhna (WP7).

Windows Phone SDK 8.0 pikeun nyieun aplikasi dina Windows Phone 8.0
Windows Phone SDK 8.0 pikeun nyieun aplikasi dina Windows Phone 8.0

Ngan hanjakal, nurutkeun spésipikasi anu dikaluarkeun ku Microsoft, pikeun bisa masang ieu pakakas, komputer anu dipakéna kudu geus dipasangan sistem operasi entragan anyar, Microsoft Windows 8. Ieu pakakas henteu bisa dipaké dina komputer Windows 7 reujeung sahandapeunana. Salian ti kudu maké komputer kalawan sistem operasi Windows 8, ogé kudu miboga mémori RAM anu gedéna 4GB, kalawan arsitektur prosésorna 64-bit.

Pikeun bisa ngajalankeun Emulatorna (ngajalankeun aplikasi jieunan dina rupa hénpon asli), aya tambahan anu kudu dicumponan, nyaéta pérsi Windows 8-na sahanteuna kudu entragan Windows 8 Pro kalawan prosésor anu dipakéna miboga kamonésan SLAT (Second Level Address Translation). Anu mikabutuh ieu pakakas bisa ngundeur di alamat Download SDK.

Kumaha atuh pikeun anu ngan ukur miboga komputer Windows 7? Wayahna waé kudu naékeun spésipikasi komputerna heula, kakara bisa ngajalankeun ieu pakakas. Kitu nurutkeun inpo sawatara ayeuna anu katarima.

(Gambar meunan nginjeum ti igyaan.in)