Genep Cabang Olahraga PON Dilumangsungkeun di Wewengkon Sumedang


Jumlah cabang olahraga (cabor) Pekan Olahraga Nasional (PON) ka-19 di Jawa Barat anu baris dilumangsungkeun di wewengkon Sumedang robah terus. Munggaranana mah, Sumedang mibanda kahayang pikeun ngalumangsungkeun tatandang cabor nepikeun ka tilu siki nyaéta Sépak Takraw, Paralayang jeung Balap Sapédah BMX. Tina tilu ajuan éta, sapédah BMX anu cawisanana dilumangsungkeun di Sirkuit Batu Korsi teu jadi dilumangsungkeun di Sumedang. Sanajan kitu, saterusna, jumlah cabor anu bakal dilumangsungkeun di wewengkon Sumedang téh katambahan deui ku cabor Pencak Silat jeung Golf. Jadi opat cabor.

Tah, nurutkeun inpo anu panungtungan, jumlah cabor anu bakal ngalumangsungkeun tatandangna di wewengkon Sumedang téh nambahan jadi genep siki. Anu genep téh nyaéta Paralayang, Gantole, Golf, Pencak Silat, Futsal jeung Ténis Méja. Ngeunaan tempat tatandangna bisa ditataan, nyaéta cabor Paralayang katut Gantole bakal dilumangsungkeun di Batu Dua. Heuseus Paralayang katambahan ogé tempatna jadi dua nyaéta di Kampung Toga. Sésana anu opat deui bakal dilumangsungkeun di wewengkon Jatinangor. Golf di lapangan golf Badung Giri Gahana Golf, Pencak Silat di Graha Laga Satria ITB Jatinangor, Futsal di Lapang Futsal ITB Jatinangor, katut Ténis Méja di GOR 3 ITB Jatinangor.

Genep cabang olahraga PON anu dipatandangkeun di wewengkon Sumedang
Genep cabang olahraga PON anu dipatandangkeun di wewengkon Sumedang

Sakabéh tempat anu baris dipaké tatandang geus dibebenah kaasup anu di wewengkon Jatinangor. Malahan geus dipaké tempat tatandang dina jejer test event.

Ngalanglang Lelewek Sumedang


Piraku waé henteu apal ka wewengkon sorangan. Unggal lelewekna, ti siklakna ti siklukna, sahanteuna apal perenahna, apal ngaranna. Ngan hanjakal, geningan loba teuing anu kudu diapalkeunana. Ditambah ku legana jeung tacan kajorag sakabéhna. Taya deui carana kajaba kudu dicatet kalawan merenah. Dicatet dina catetan anu alus, gampang dibaca, ditéangan. Malahan, lamun bisa mah gampang dibuka di mana waé perluna.

Ngalanglang Lelewek Sumedang
Ngalanglang Lelewek Sumedang

Majuna jaman, aya hiji parabot anu kacida ngarojong kana ieu kahayang. Nalika parabot keupeul geus mahabu, teu ti urang dayeuh teu di urang pasisian, ayeuna mah geus mibanda parabot keupeul ieu. Parabot keupeul anu kaasup pinter saperti smartphone geus loba anu maraké. Kumaha lamun neundeun catetan ngeunaan wewengkon Sumedang téh dina smartphone? Aya alusna ogé. Da parabot keupeul ayeuna mah geus mibanda kamampuhan saperti komputer. Bisa dipaké pikeun neundeun sagala rupa inpo kaasup catetan reujeung multimédia. Komo deui ayana sistem operasi parabot keupeul saperti Android anu mibanda kamampuhan pikeun nerapkeun aplikasi tambahan kana éta parabot keupeul. Bisa nyieun aplikasi husus anu engkéna dipasang dina parabot keupeul.

Atuh nempo ieu kaayaan, nojo kana hiji tingkesan: kumaha lamun inpo ngeunaan lelewek Sumedang téh diteundeun dina parabot keupeul saperti smartphone?

Alus pisan. Kari nyieun aplikasi pikeun parabot keupeul anu eusina inpo ngeunaan lelewek Sumedang. Aplikasi anu midangkeun rupa-rupa inpo ngeunaan lelewek Sumedang: bisa néangan inpo, nyatet inpo reujeung ngabagi inpo ka anu séjén. Supaya inpona bisa sarua di unggal parabot anu diteundeunan ieu aplikasi, inpo téh alusna mah diteundeun di internét supaya gampang diaksés ku saha waé jeung di mana waé katut iraha waé asal aya aksés internét.

Atuh, anu mimiti kudu aya téh nyaéta loka anu bakal dipaké neundeun sagala rupa inpo ngeunaan lelewek Sumedang. Sanggeus aya mah, apanan kari nyambungkeun aplikasi anu diteundeun dina parabot keupeul kana loka tempat neundeun inpo-na.