Mandi dina Wanci Subuh


Réngsé saur saacanna waktu solat subuh, biasana mah ribut indit ka cai pikeun mandi. Maksudna mah supaya ulah tinggaleun Solat Subuh. Salian ti éta supaya Solat Subuhna henteu nundutan atawa lulungu. Jeung deui matak berséka lamun mindeng mandi mah. Ngan aya hiji anu matak hanjakalna téh.

Naon atuh anu matak hanjakalna?

Pancuran di tampian

Hanjakalna mah, anu ngaranna waktu Subuh mah di mamana ogé pasti tiris. Komo deui ieu mah di pasisian pilemburan. Jabaning tampian téh apanan di sisi kebon jeung caina ngocor langsung tina sirah cai. Hawa subuh anu matak tiris katutuh ku cai anu tiris ogé. Bati ngahodhod waé. Acan ogé mandi geus ngadégdég tiris. Karék ogé nyabak cai, karasa mani nyecep kana kulit. Matak embung mandina. Tiris pisan.

Tapi najan diembung-embung ogé da dipaksa waé kudu mandi. Piraku indit ka cai henteu mandi. Arék nanaonan ngilu ka cai lamun henteu mandi mah. Kitu saurna téh. Lamun murengked kénéh, aya hiji anu jadi pangolo panungtungan. Saurna téh, tiris soténan keur mandina, da enggeus mandi mah bakal haneut. Nya, najan tiris ogé kapaksa waé mandi. Bener ogé karasa, sanggeus mandi mah karasa haneutna. Da basa mandina mah karasa tiris matak ngahodhoda téh. Tapi sanggeus mandi mah jadi haneut disimbut maké anduk téh. Teuing bakating ku tiisna cai meureunan, jadi hawa biasa ogé jadi rada haneut.

Éta mah kabiasaan baheula mangsa mandi osok ka tampian. Da ayeuna mah mandi téh teu kudu ka tampian deui. Di imah geus aya sumur, teu pati tiis teuing di imah mah.