Kartun téh Gambar Disetrum


Pilem kartun jadi salasahiji tongtonan anu dipikalandep ku barudak. Najan acara pilem kartunna masih kénéh ngan ukur din TPI jeung layarna hideung bodas kénéh, tapi lumayan bisa nongton lamun kanal tipina acan dipaké ku TVRI (dina waktu pabeubeurang mah paranti siaran TVRI téh kosong kusabab teu siaran, osok dipaké siaran ku TPI). Anu matak pikaresepeunana téh kusabab anu boga lalakonna lain jalma, tapi make gambar. Gambar téh bisa obah dina pilem kartun mah. Gambar-gambarna pikaseurieun jeung loba bodorna. Malahan mah pagawéan anu teu bisa dipigawé ku jalma ogé kacida gampangna dipilampah ku kartun mah.

Pilem kartun baheula

Pagawéan anu mustahil pikeun jalma, maké kartun mah bisa dilakukeun. Kartun bisa ngapung, nyieun kapal tina naon waé, awakna Gnajan kalindes ku mobil ogé bisa balik deui kana kaayaan saméméhna. Pokona mah, matak pikahémengeun, jeung loba anu pikalucueun.
Ngan aya hiji anu jadi bahan patarosan. Kumaha cara éta kartun téh bet bisa obah atawa gerak? Apanan kartun téh dijieunna tina gambar. Sedengkeun ari gambar apanan henteu bisa nanaon. Gambarna ngiceup ogé teu bisa-bisa acan. Dalah ngiceupkeun panon ogé dina gambar mata, apanan pamohalan.

Ngan aya hiji jawaban anu katangkep ti kolot (ngan teuing saha anu ngucapkeunana mah). Cenah, kartun bisa obah atawa gerak téh kusabab GAMBARNA DISETRUM.

Bisa kitu…? Teu apal…!

(Gambar meunang nginjem ti http://preangerplanters.files.wordpress.com/2008/04/god-sigma-robots.jpg)

VLC Media Player, Pakakas Paranti Nyetél Sagala Rupa Pidio


Lamun hayang nyetél pidio dina kompiuter (komputer), salian ti kudu miboga berkas atawa fail (file) pidio, ogé kudu miboga program anu bisa nyetél éta pidio. Ngeunaan program atawa pakakas anu bisa dipaké pikeun nyetél pidio salasahijina nyaéta VLC Media Player. Di luar ieu program, sabenerna mah loba kénéh. Ngan program VLC Media Palyer mah ngabogaan kaonjoyan anu henteu dipiboga ku program séjénna. Diantara kaonjoyanana teh nyaeta program ieu teh haratis, anu hartina dina ngagunakeunana teu kudu mayar. Salian ti éta, sakumaha anu disebutkeun dina situs wébna, ieu program téh ngabogaan panambah cenah program ieu téh mangrupakeun program anu bisa nyetél naon waé (“It Plays Everything“).

Format pidio/audio anu bisa disetel (asal gambar: http://www.videolan.org/images/formats.png)

Salian ti bisa nyetél sagala rupa pidio, ieu program ogé bisa dipaké pikeun nyetél sagala rupa jinis atawa wangunan audio atawa sora. Kaonjoyan anu séjénna, nyaéta salian ti bisa nyetél pidio atawa sora anu wujudna berkas atawa fail, bisa ogé nyetél pidio anu sumberna tina tipi kabel, tipi digital, jeung asal pidio atawa audio séjénna.

Pikeun mikanyaho sagala hal kaonjoyan ieu program bisa diilikan di situsna http://vlcmediaplayerfreedownload.org/features/ atawa http://www.videolan.org/vlc/features.html. Aya deui kaonjoyan anu mangrupakeun tetempoan dina jandéla program, nyaéta bisa dirobah-robah tetempoanana: warna atawa rupana jeung wangunanana.

Jandela VLC Media Player (asal gambar: http://vlcmediaplayerfreedownload.org/screenshots/)

Pikeun anu merlukeun ieu program bisa ngundeur tina alamat situs http://vlcmediaplayerfreedownload.org/download/ atawa langsung ka alamat http://sourceforge.net/projects/vlc/files/1.1.5/win32/vlc-1.1.5-win32.exe/download.