Budak anu Kulincirna Tilu mah teu Meunang Balayar Maké Kapal


Unggal jalma oge pasti miboga kulincir. Kulincir jadi hiji babawaan jalma ti mimiti gubrag ka ieu dunya. Kulincir ayana dina sirah. Rupana mah siga ulekan atawa cai balong anu muter kusabab asup hiji liang anu perenahna di handap. Aya tempat dina sirah anu tumuwuhna buuk téh muter nguriling ngurilingan anu kosong taya  buukna. Jumlahna kulincir aya sababaraha hiji, ngan paling saeutikna hiji, jeung paling lobana tilu. Kulincir bakal atra katempo lamun ninggang di budak kénéh, da geus kolot mah jarang katempona komo lamun buukna gomplok mah.

Kulincir anu jumlahna dua dina sirah budak

Ngeunaan kulincir ieu, aya hiji anggapan anu matak sieun. Ieu téh aya pakaitna reujeung jumlah kulincirna. Lamun budak miboga kulincir hiji atawa dua mah teu jadi masalah. Anu jadi masalah mah lamun hiji budak miboga kulincir tilu siki. Budak anu miboga kulincir tilu siki mah osok pada nyingsieunan, cenah ulah hayang atawa ngiluan balayar di lautan. Sababna lamun ngiluan balayar di lautan, kapalna bakal tikelebuh. Kapal anu diiluan ku budak anu miboga kulincir tilu, bakal titeuleum.

Kitu cenah.

Ngan teuing bener teuing henteu, da bororaah balayar ka laur, dalah lautna ogé apanan teu apal-apal acan. Arék apal ka laut kumaha, da lemburna gé aya di gunung.

(Gambar meunang nginjeum ti internet)