Ngeunah Éhé Teu Ngeunah Éon


Anu kabayang waktu harita mah, kecap éhé dina ungkara ieu téh mangrupakeun lalandian atawa singketan tina kecap héhé anu hartina seuri. Sedengkeun éon kurang leuwihna mah bangkenu atawa murukusunu. Jadi anu kaimpleng ngeunaan harita ungkara ngeunah éhé teu ngeunah éon téh mangrupakeun sesebutan atawa kaayaan jalma dina dua kaayaan. Lamun jalma meunang kabungah bakal seuri atawa bakal katingali bungahna téh. Sedengkeun lamun dina waktu meunang katugenah atawa meunang rerepet, mangka éta jalma bakal jamedud murukusunu.

Jalma keur nggariung

Tapi nyatana, anggapan ieu téh geningan bet salah. Da anu disebut ku ngeunah éhé teu ngeunah éon téh mangrupakeun gambaran kaayaan anu pasalingsingan anu karandapan ku dua pihak atawa dua jalma dina hiji waktu atawa hiji kaayaan. Aya jalma anu meunang kangeunahan, sedengkeun di sisi séjén aya jalma anu meunang kateungeunahan. Ngeunah éhé téh mangrupakeun sesebutan pikeun jalma anu meunang kangeunahan, sedengkeun teu ngeunah éon téh sesebutan pikeun pihak jalma anu meunang katugenah.

Ngeunah di anjeun, teu ngeunah di kuring. Kitu cenah gambaranana mah.

(Gambar meunang nginjeum ti http://photoserver.ws/images/NOzl4d51b4ea98a49.jpg)