Ngitung Jumlah Poé dina Sabulan Ngagunakeun PHP


Dina nyieun aplikasi atawa program dina wéb, kadang merlukeun jumlah sabaraha poé unggal bulan dina sataun. Hususna bulan-bulan dina pananggalan Maséhi, pananggalan anu kalénderna dipaké dina aplikasi komputer. Jumlah poé anu béda-béda téh teu kudu susah-susah ngitung deui (kitu kahayangna mah). Nempo kanyataanana, jumlah poé unggal bulan dina bulan-bulan Masehi téh béda-béda. Aya anu jumlahna 28 poé, aya anu 29 poé, aya anu 30 poé, nepikeun ka anu 31 poé. Jumlah poé anu béda-béda téh gumantung kana ngaran bulan katut taunna.

Jumlah poe dina sababaraha bulan Masehi

Nurutkeun tulisan anu dipedalankeun di dunya internét, aya sababaraha cara pikeun manggihan jumlah poé ieu. Salasahijina maké fungsi:

date(‘t’);

Ieu fungsi utamana pikeun mikanyaho jumlah poé dina bulan jeung taun anu keur dilakonan. Sanajan kitu, bisa ogé digunakeun pikeun mikanyaho jumlah poé dina bulan katut taun anu séjénna. Carana, tinggal nyelapkeun paraméter bulan jeung taun disatukangeun éta paraméter t. Contona waé:

date(‘t’, strtotime(‘2012-12-1’);

Salian ti ngagunkeun fungsi date(‘t’), aya fungsi séjén anu bisa dipaké nyaéta fungsi cal_days_in_month(CAL_GREGORIAN, ngaran_bulan, ngaran_taun). Contona:

cal_days_in_month(CAL_GREGORIAN, 12, 2012);

Terus aya ogé fungsi anu kapanggih ti lambaran Get the number of days in a month with PHP

function days_in_month($year, $month) {
return round((mktime(0, 0, 0, $month+1, 1, $year) – mktime(0, 0, 0, $month, 1, $year)) / 86400);
}

Aya deui fungsi anu kapanggih di alamat PHP Function – Calculating Days In A Month

function get_days_in_month($month, $year) {
return $month == 2 ? ($year % 4 ? 28 : ($year % 100 ? 29 : ($year %400 ? 28 : 29))) : (($month – 1) % 7 % 2 ? 30 : 31);
}

Kamari téh Taun Anyar Sunda anu ka 1948


Nurutkeun warta ti inilahjabar.com, dina poéan kamari, Jumaah 4 Nopémber 2011 mangrupakeun poéan taun anyar dina Kaléndér Sunda. Poé Jumaah kamari mangrupakeun poéan kahiji dina taun 1948 dina pananggalan Kaléndér Sunda. Loba kagiatan anu diayakeun, cenah mah dina raraga mapag taun anyar éta téh. Aya kagiatan ngalarung jeung sukuran di wewengkon Cikapundung Wétan. Salian di dayeuh Bandung, kagiatan dina raraga mapag taun anyar éta ogé diayakeun di Ciparay jeung Cilauteureun.

Kalender Sunda

Ngeunaan Kaléndér Sunda ieu diangkat deui ku yasana Abah Ali Sastramidjaja. Kaléndér Sunda mangrupakeun kaléndér pangkolotna anu aya di Indonésia. Malahan mah geus dipagunemkeun dina Seminar Internasional. Kaléndér Sunda sakumaha kaléndér séjénna, dieusi ku 12 bulan. Ngaran-ngaranna nyaéta Kartika, Margasira, Posya, Maga, Palguna, Setra, Wesaka, Yesta, Asada, Arawana, Badra, jeung Asuji. Dina sabulanna, aya 29 atawa 30 poé. Sedengkeun ari ngaran-ngaran poéna dina saminggu nyaéta Radite, Soma, Anggara, Buda, Respati, Sukra, jeung Tumpek.

(Gambar meunang nginjeum ti http://static.inilah.com/data/berita/foto/1792112.jpg)

Taun Mangtaun-taun


Sataun landung geus kalangkung
Lain taun tanpa tungtung
Nu lempeng taya bebengkung
Diteuteup na bangbarung

Neuteup ka hareup masing sieup
Teu tetep na handapeun hateup
Ka mana bakal eunteup
Hirup hirup gera pasieup

Mapag taun bakal datang
Ayeuna bakal kasorang
Naha salempang, naha hariwang
Teu bisa dipulang wangkelang

Mapag taun kade turun
Singhareupan ulah manyun
Gera kukumpul sanajan impun
Cekel pageuh kanu nuyun

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150096027896894)