Naha jeung Naha


Naha kawas nu dikurung,
Naha nolak pangjurung,
Naha bet ngahurun balung,
Naha cicing na bangbarung,

Naha paromanna nguyung,
Naha embung jucung,
Naha kudu disurung-surung,
Naha era ku pangambung,

Naha siga lain ka indung,
Naha teu sieun panundung,
Naha da lain patung,
Naha pinuh kabingung,

Naha jadi pundung,
Naha bet kerung,
Naha nyumput na karung,
Naha siga dialung-alung,

Naha dikongkoyang ku sarung,
Naha lain gera padungdung,
Naha embung tarung,
Naha da bakal boga sirung

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=10150089998476894)