Ngarumasna Maké Basa Tarjamahan dina Téhnologi


Anu geus biasa maké Basa Inggris dina widang téhnologi, hususna kompiuter, tangtuna gé geus apal kana kekecapan anu biasa dipaké dina widang kompiuter. Malahan mah apanan lain ngan ukur kecapna wungkul anu geus kacangkem téh, tapi ogé simbulna atawa tandana geus apal pisan. Lamun tanda maké gambar anu kitu, hartina téh kitu. Teu kudu néangan atawa ngoréhan deui hartina.

Kekecapan anu dipaké dina widang anu disinghareupan geus molotok deui. Lamun remen nyanghareupan atawa ngagunakeun kompiuter, geus teu anéh deui nyanghareupan sagala kekecapan anu aya dina kompiuter. Kekecapan anu kalolobaanana (lamun henteu disebut sakabéhna) mah maké Basa Inggris.

Wordpress dina Basa Sunda

Lamun geus kabiasaan maké Basa Inggris dina nyanghareupan kompiuter, atuh bakal karasa ngarumasna atawa bédana nalika nyanghareupan kompiuter dina basa anu béda. Contona waé lamun basa anu dipaké dina kompiuter téh Bahasa Indonésia atawa Basa Sunda. Bakal manggihan kekecapan anu béda, sanajan perlambangna atawa simbulna sarua. Bakal manggih rasa kagok atawa kararagok kusabab kekecapanana béda. Éta waé dina dunya blog, apanan bakal manggihan kekecapan anu béda jeung asa anyaran manggihan yén kecap éta téh bet asup kana kabeungharan kecap dina blog. Apanan aya kecap undeur pikeun narjamahkeun download. Lamun nilik kana kecap mah apanan undeur téh biasa dipaké pikeun ngala pupucukan, ari ieu dina basa kompiuter bet asup dipaké pikeun ngala payil ti internét.

Béh dituna, lamun kabéh kecap dina téhnologi ditarjamahkeun kana basa urang (Basa Sunda), bakal manggihan kekecapan anu arang kapaké dina omongan sapopoé. Jeung bakal nambahan kabeungharan kecap dina Basa Sunda. Najan nyababkeun karagok dina makéna, tapi aya alusna pikeun miara basa hususna Basa Sunda.

(Gambar meunang nginjeum ti http://en.wordpress.org/wp-content/languages/shots/shot-su_ID.png)