Natamu


Mun rumasa natamu,
Ulah jadi tambuh laku,
Sagala hayang diburu,
Teu inget kana waktu,

Mun rumasa jadi semah,
Laku ulah euwah-euwah,
Leuheung mun aya nu nyegah,
Tong teuing matak gareuwah,

Semah teu boga kawasa,
Ulah teu asa teu jiga,
Sagala bisa laksana,
Kabendung kunu bogana,

Tamu lin nu boga imah,
Nganjang ngan sapanyepah,
Cicing kumaha wayah,
Na waktuna kudu ingkah,

(Dicutat tina: http://www.facebook.com/note.php?note_id=436334306893)