Kapinunjulan Komputer Tablét


Nurutkeun loka Shenzhen Angel Technology di lambaran Company-News ngeunaan Kauntungan Komputer Tablét, dijelaskeun ngeunaan kauntunganana komputer tablét lamun dibandingkeun reujeung komputer laptop biasa. Cenah, dina éta warta mah tablét mangrupakeun komputer entragan notbuk pikeun ka hareupna.

Komputer tablet
Komputer tablet

Diantara kauntungan atawa kapinunjulan anu aya dina komputer tablét téh nyaéta:

 1. Komputer tablét mangrupakeun salasahiji jinis komputer anu bisa dibabawa ka mamana. Ku jalan medalkeun Tablét, Apple geus nyieun hiji kawijakan anu alus pikeun marengan komputer Apple. Komputer tablét wangunanana lumayan hampang jeung gampang dibabawana. Henteu ngan ukur bisa dipaké dina lahunan bari diuk tapi ogé bisa dipaké kalawan cicekelan najan keur nangtung. Kuayana pasilitas sambungan ka internét, komputer tablét kacida cocogna pikeun dipaké di wewengkon anu kadongkang ku jaringan internét.
 2. Bisa dipaké nulis tulisan lain ngetik tulisan. Komputer tablét bisa dipaké pikeun nulis nyatet catetan atawa obrolan nalika keur ngobrol reujeung batur. Nyatet catetan henteu kudu diketik maké kibor. Hal ieu kacida nguntungkeun dina kahirupan reureujeungan jeung batur, najan ngeukeuweuk komputer tapi henteu ngaganggu kana obrolan. Béda reujeung komputer biasa anu merlukeun kibor.
 3. Nyieun catetan dina waktu rapat atawa di kelas leuwih gampang. Catetan bisa dijieun leuwih gancang jeung gampang, pon kitu deui reujeung ngokolakeun catetanana bisa gampang ogé. Catetan bisa diteundeun jeung ditéang dina waktu anu séjén kalawan gampang. Catetan anu dijieun bisa ditambahan ku sora meunang ngarékam.
 4. Tablét mah sipatna leuwih pribadi, dina harti ngan ukur dipaké ku sorangan. Batur mah jarang anu pipilueun ngilu maké.
 5. Nyieun pairan (komentar) leuwih gampang. Pairan atawa catetan ngeunaan hiji hal anu keur disinghareupan bisa dijieun kalawan gampang. Ku jalan ngagunakeun panyorot tulisan atawa catetan sticky, naon anu keur dibaca bisa ditandaan kalawan dibéré catetan atawa pairan.
 6. Ngarobah tulisan leungeun jadi ketikan. Lamun nyieun tlisan ngagunakeun tulisan leungeun dina layar tablét, éta tulisan bisa dirobah jadi tulisan hasil ngetik kalawan gampang.
 7. Gampang dina néangan tulisan meunnag ngetik. Tulisan meunang nyieun anu diteundeun dina tablét bisa dibuka deui atawa ditéangan lamun poho neundeunna kalawan gampang.
 8. Software anu kacida lobana. Program atawa aplikasi anu bisa diterapkeun dina tablét mah kacida lobana. Kari ngunjal atawa ngundeur waé ti internét, bisa langsung dipaké. Loba aplikasi anu haratis anu loba mangpaatna pikeun ngamangpaatkeun kapinunjulan tablét. Butuh aplikasi naon, kari néangan di internét.

Love Quran Tab, Tablét Mapag Bulan Romadon Kaluaran Cyrus


Dina mapag bulan Romadon anu sakeudeung deui bakal datang, pausahaan anu biasa ngaluarkeun hénpon jeung tablét anu dingaranan Cyrus bakal ngaluarkeun tablét husus. Tablét husus ieu dingarana Love Quran Tab. Aya opat rupa tablét anu ditawarkeun ku Cyrus. Opatanana miboga spésipikasi anu béda katut hargana ogé béda. Sanajan béda spesipikasina, ari aplikasi anu dibawana mah sarua waé dan tujuanana pikeun mapag bulan Romadon téa.

Ngeunaan wujudna mah henteu béda reujeung tablét saperti biasana. Anu ngabédakeun reujeung tablét séjénna mah aplikasi bawaanana anu husus disampakeun pikeun mapag bulan Romadon. Sakumaha ngaranna, Love Quran Tab, dijerona ieu tablét diinstal aplikasi husus ngeunaan Al-Quran.

Cyrus Love Quran Tab 3G
Cyrus Love Quran Tab 3G

Daptar aplikasi husus anu diterapkeunana nyaéta:

 • My Quran. Nyaéta Al-Quran digital anu dilengkepan ku tarjamahna, tajwid, tilawah, doa jeung program namatkeun maca Quran.
 • Muslim Daily. Nyaéta rupa-rupa pasilitas anu bisa dipaké mantuan pikeun ngamalkeun ajaran Islam sapopoé diantarana jadwal sholat jeung arah kiblat.
 • Jelajah Quran. Nyaéta kaulinan (gim) pikeun mikawanoh ngaran-ngaran surat dina Al-Quran anu jumlahna 114 surat kalawan réntétanana, harti jeung jinis suratna (kaasup surat makiyyah atawa madaniyah).
 • Taqhoma. Nyaéta pikeun diajar mikawanoh hurup hijaiyah kalawan pikaresepeun kusabab mangrupa kaulinan lalaguan.
 • Melodi Quran. Nyaéta aplikasi pikeun diajar neuleuman eusi surat pondok ngaliwatan lalaguan.
 • Kamus Quran. Nyaéta pikeun diajar kandaga kecap anu penting dina Al-Quran ngaliwatan kaulinan neguh kecap bari diajar Basa Inggris.
 • Carita Sasatoan. Dongéng ngeunaan sasatoan anu dicaritakeun dina Al-Quran dipidangkeun kalawan interaktip.
 • Indeks Al-Quran Tematik. Nyaéta aplikasi indéks Al-Quran anu disusun nurutkeun jejerna.
 • Kumpulan Pidio animasi edukatif pikeun ngawurukan barudak anu diajar ibadah sapopoé.
 • Senandung Shalawat Untuk Negeriku. Kumpulan solawat anu dihaleuangkeun ku Haddad Alwi dina albeum ‘Senandung Shalawat Untuk Negeriku’.
 • Indobooks. Nyaéta aplikasi anu midangkeun rupa-rupa majalah Islami kaluaran Mizan katut penerbit séjénna saperti Majalah Gramedia, Tempo, Koran Tempo, Koran Tribune, T&T, Telset, Majalah kaluaran MRA, Komik Kho Ping, jeung loba deui.

Opat rupa tablét anu disadiakeun téh nyaéta:

 1. Love Quran Tab 3G TV anu harga normalna Rp 2.100.000 (Aplikasi husus Love Quran, Tablet HD anu ipis + TV, TV Analog + rékam, HDMI, Bisa Maca USB, Batré 5200MAh, Mémori 4Gb).
 2. Love Quran Tab Wifi TV, hargana Rp.1.500.000 (Aplikasi husus Love Quran, TV Analog + rékam, HDMI, bisa maca USB, Capture Screen, Memori 8Gb).
 3. Love Quran Tab Wifi, Rp.1.050.000 (Aplikasi husus Love Quran, Tablet 7 Inci tina metal, Glass to glass, Bisa maca USB, HDMI, memori Internal 8Gb).
 4. Love Quran Tab 5 WiFi, Rp.1.500.000 (Aplikasi khusus Love Quran, Tablét Game HD 5 inci + TV, Layar QHD, TV Analog + rékam, hurung najan henteu maké batré, Maca USB, HDMI)

Ieu tablét bisa dipedalkeun kalawan pangrojong ti Telkomsel katut Mizan. Pikeun inpo leuwih lengkep bisa langsung waé ngalongok ka loka cyruspad atawa telkomsel.com/cyrus.

Asus Nexus 7 3G 32 GB Bisa Dipésen


Sanggeus ngaluarkeun Nexus 7 entragan anyar, Asus ngaluarkeun Nexus 7 entragan anyar anu leuwih punjul ku ayana pangabisa pikeun nyambung ka jaringan GSM. Lamun saacanna mah ngan ukur bisa nyambung ka jaringan WiFi, ayeuna mah geus ngarojong jaringan HSDPA pikeun nyambung ka internét. Ngeunaan spesipikasi séjénna mah sarua waé reujeung entragan saméméhna. Kaméra ogé anggeur ngan ukur dilengkepan ku kaméra hareup 1,2 MP. Androidna kitu deui maké entragan 4.1 (Jelly Bean), layarna angger 7 inci. Pon kitu deui prosésorna make nVidia Tegra 3. Pokona mah taya anu robah salian ti ayana panambah slot kartu SIM (SIM Card) katut leuit (tempat teuteundeunan) anu legana (miboga kapasitas) 32 GB.

Asus Nexus 7 3G
Asus Nexus 7 3G

Ieu tablét téh geus bisa dipésen ngaliwatan loka balanja onlén Lazada.co.id kalawan barangna bakal dikirim dina ping 14 Pébruari 2013. Ari hargana 3.699.000 rupiah.

Mikawanoh Tablét Google Nexus 7


Sanajan Google mah lain widangna dina nyieun hénpon, tapi Google henteu tinggaleun pikeun ngaluarkeun hénpon mérk sorangan. Dina widang hénpon pinter (smartphone), Google ngaluarkeun hénpon anu dingaranan (mérk) Google Nexus. Ieu hénpon sabenerna mah lain jieunan Google. Ieu hénpon dijieun ku pausahaan séjén ngan didadasaran ku pésenan jeung kahayang Google: ngeunaan kamampuhanana jeung spésipikasina sakumaha anu dipikahayang jeung dipésen ku Google.

Tablet Google Nexus 7

Sanggeus ngaluarkeun hénpon pinter anu dimerkan Google Nexus, ahirna mah Google ngaluarkeun ogé anu ngaranna tablét. Tablét ieu mérkna sarua reujeung hénpon pinterna ngan dirarangkénan ku angka 7, jadi waé ngaranna téh Google Nexus 7. Sakumaha ngaranna, tablét ieu ukuran layarna 7 inci. Pausahaan anu kabagéan nyieun ieu tablét téh nyaéta Asus ti Taiwan. Google ngaluarkeun ieu tablét pikeun ilubiung di pasar tablét anu geus tiheula dikawasa ku Apple iPad katut Samsung Galaxy Tab. Ieu tablét dijieun kalawan wangunan anu ipis jeung hampang. Kamampuhanana anu kacida alusna kusabab dirojong ku spésipikasi hardware anu alus, diantarana prosésorna geus maké Quad-core nVidia Tegra 3 kalawan dirojong ku prosésor grapis GPU nVidia GeForce ULP 12-core. Layarna ukuran 7 inci kalawan résolusina 1280 x 800 piksel anu terapan taméng Corning Gorilla Glass. Terus ogé kamampuhan batréna anu kuat nepikeun ka salapan jam lamun dipaké nongton pilem atawa pidio HD. Lamun diantepkeun mah cenah bisa nepikeun ka 300 jam kakuatan batréna téh. Ditambah ogé ku dipasangna Android pérsi panganyarna, Android 4.1 Jelly Bean kalawan rupa-rupa aplikasi anu geus diterapkeunana saperti Gmail, Chrome, Google+ jeung Youtube.

Sanajan miboga rupa-rupa kapinunjulan, lain hartina ieu tablét téh henteu miboga kakurangan. Da sabenerna mah aya sababaraha hal anu henteu diayakeun dina ieu tablét. Diantarana waé hal anu henteu dipiboga ku ieu tablét téh nyaéta kamampuhan pikeun nyambung kana jaringan GSM. Ieu tablét ngan ukur bisa nyambung kana jaringan Wi-Fi wungkul. Jadi henteu bisa dipaké internétan lamun henteu nyambung kana jaringan Wi-Fi. Dipaké nelepon ogé henteu bisa pon kitu deui dipaké ngirim pésen (SMS). Salian ti éta, kaméra utama (kaméra tukang) ogé henteu diasupkeun kana ieu tablét. Ieu tablét ngan ukur diterapan kaméra hareup anu bisa nangkep resolusi 1,2 MP.

Leupas tina kapinunjulan reujeung kakuranganana, ieu tablét téh kawilang murah ogé lamun dibandingkeun reujeung tablét iPad kaluaran ti Apple katut tablét Galaxy Tab kaluaran Samsung. Henteu murah kumaha, ieu tablét téh di luar nagri mah dijual 299 dollar.

Spesipikasi Tablet Google Nexus 7

(Gambar kahiji meunang nginjeum ti http://www.google.com/, gambar kadua ti http://www.gsmarena.com/)

Google Nexus 7 Geus Bisa Dipésen


Google Nexus 7 bisa jadi mangrupakeun salasahiji jinis tablét anu dianti-anti ku anu hayang miboga tablét alus tapi murah. Henteu disebut alus kumaha, lamun nilik kana jeroanana mah apanan sakitu alusna. Prosésor anu dipakéna apanan kaasup prosésor opat inti, Quad-core nVidia Tegra 3 anu miboga galura gawé 1,3 GHz kalawan maké prosésor grapis GPU GeForce ULP 12 inti 416 MHz. Atuh kamampuhan ieu tablét lain samanéa deui. Rupa-rupa kaulinan (game Android) anu beurat tangtuna bisa dipaénkeun dina ieu tablét. Ngajalankeun program ogé teu kudu nungguan lila. Terus pérsi Android anu dipasang dijerona ogé Android anu panganyarna, Android 4.1 Jelly Bean. Sedengkeun harga anu dipatokna ngan ukur 299 dollar.

Saha anu teu kabita….

Google Nexus 7

Sanajan di luar nagri mah geus dijualan, di Indonésia mah tacan asup (tacan sadia) tablét ieu téh. Nurutkeun béja panganyarna, cenah ieu tablét téh kakara asup ka Indonésia dina bulan Nopember. Ngan tacan jelas tanggal sababarahana mah.

Sanajan tacan jelas iraha-irahana, loka toko onlén, Lazada.co.id geus méré wawaran jeung nawarkeun ieu tablét. Lazada geus nawarkeun ieu tablét kalawan hargana RP 2.999.000. Nurutkeun ieu loka, tablét Google Nexus ieu bakal dikirimkeun ka anu pésen dina ping 15 Nopémber 2012.