Sukabumi X Deres = ?


Teu ngahaja, mangsa jalan-jalan ka dayeuh Jakarta, keur macétna jalan papanggih reujeung beus gedé. Dina kaca éta beus téh aya tulisan Sukabumi X Deres. Dibacana téh sigana mah Sukabumi Kali Deres atawa Sukabumi Dikali Deres?

Sukabumi x Deres

Panasaran sugan apal, nanya ka supir anu keur nyupiran mobil nu keur dicicingan. Ari Sukabumi Kali Deres sabaraha? Cekéng téh. Jawabna téh paling ogé sapuluh rébuan.

Oh…. Hartina Sukabumi X Deres = 10.000.

Ari Sukabumi Di( )kali Deres sabaraha…? Cekéng téh nanya deui.

Jawabna téh, palid kitu mah.

Naha béda…? Apanan nurutkeun itung-itungan dina matématika di sakola mah, aksara mah susah atawa teu bisa lamun kudu diitung téh. Angka wungkul anu bisa diitung téh. Tapi geningan kanyataanana mah bisa diitung. Contona anu tadi téa, Sukabumi Kali Deres téh hasilna 10.000.

(Gambar meunang nginjeum ti http://static.inilah.com/)