Wangunan Parabot Keupeul: Hardware jeung Software


Parabot keupeul diwangun sahanteuna ku dua rupa. Sakumaha wangunan kompiuter, parabot keupeul diwangun ku bagéan teuas (raga badag atawa hardware) jeung bagéan anu hipu (lelembutan atawa software). Wangunan parabot keupeul teu bisa leupas tina wangunan kompiuter. Lamun disaliksik leuwih jero mah parabot keupeul téh lir ibarat kompiuter dina wangunan anu leuwih leutik kalawan kamampuhan anu sahandapeun kompiuter.

Hardware jeung software parabot keupeul teu bisa dipisahkeun. Duanana ngahiji ngawangun wangunan parabot keupeul supaya bisa dipaké kalawan sampurna. Sakumaha jalma, jalma bakal hirup lamun masih kénéh lengkep antara raga badag reujeung lelembutanana. Kitu deui reujeung parabot keupeul saperti hénpon. Dina wujud hénpon, salian ti aya wujud hénponna, di jerona aya anu ngaranna software anu ngadalikeun gawé hénpon. Hénpon nalika dipaké nelepon reujeung ngirim pésen teu leupas tina pagawéanana software anu narjamahkeun pencétan kenop-kenop angka dina kibor. Éta lamun hénponna ngan ukur dipaké pikeun nelepon reujeung ngirim pésen wungkul.

Rupa-rupa henpon pinter anu bisa ditambahan aplikasi tambahan

Ku sumebarna hénpon pinter, anu kamonésanana lain ngan ukur pikeun nelepon reujeung ngirim pésen wungkul, diperlukeun software anu bisa ngungkulan éta kamampuhan. Nalika hénpon miboga kamonésan pikeun motrét, diperlukeun ogé software anu bisa ngadalikeun kumaha carana motrét éta kaméra hénpon. Leuwih jauhna bisa ditambahan ku software anu bisa digunakeun ngatur jeung ngokolakeun hasil motrétna. Teu anéh lamun aya hénpon anu miboga kamampuhan pikeun ngarobah poto hasil motrét kaméra hénpon: ngarobah warna, ngarobah ukuran, neukteuk poto, nambahan aksara kana poto. Ieu kamonésan téh ayana dina software.

Lamun hénpon miboga kamampuhan tambahan séjénna anu bisa katempo (hardware), kudu dibarengan reujeung tambahan kamampuhan dina hal softwarena. Aya panambah pikeun bisa nyetél lagu (dekoder/enkoder MP3 jeung sapeker), diperlukeun tambahan kamampuhan pikeun ngokolakeun lagu. Pon kitu deui reujeung tambahan-tambahan séjénna. Hal ieu geus jadi kawajiban anu nyieun hénpon pikeun nyadiakeun (nyieun atawa meuli) softwarena pikeun ngadalikeun hénpon jieunana. Sahanteuna software standarna.

Kamonésan hénpon, utamana hénpon pinter, anu ngaleuwihan ti kamonésan hénpon biasa merlukeun ogé kadali software anu leuwih alus jeung miboga kamonésan anu leuwih hadé ogé. Kamonésan hénpon anu leuwih, jadi kasempetan pikeun urang luar di luar pabrik anu nyieun hénpon pikeun nyieun software tambahan pikeun ngamangpaatkeun éta kamonésan tambahan. Hal ieu dirojong ku kamonésan hénpon anu bisa dipasang (diinstal) software tambahan. Pikeun ngamangpaatkeun kamonésan kaméra hénpon, bisa ditambahan aplikasi anu jalan dina hénpon pikeun ngokolakeun poto anu leuwih alus tibatan bawaanana pabrik anu nyieun hénponna.

(Gambar meunang nginjeum ti http://www.blogspot.com/)