Mikawanoh Tablét Google Nexus 7


Sanajan Google mah lain widangna dina nyieun hénpon, tapi Google henteu tinggaleun pikeun ngaluarkeun hénpon mérk sorangan. Dina widang hénpon pinter (smartphone), Google ngaluarkeun hénpon anu dingaranan (mérk) Google Nexus. Ieu hénpon sabenerna mah lain jieunan Google. Ieu hénpon dijieun ku pausahaan séjén ngan didadasaran ku pésenan jeung kahayang Google: ngeunaan kamampuhanana jeung spésipikasina sakumaha anu dipikahayang jeung dipésen ku Google.

Tablet Google Nexus 7

Sanggeus ngaluarkeun hénpon pinter anu dimerkan Google Nexus, ahirna mah Google ngaluarkeun ogé anu ngaranna tablét. Tablét ieu mérkna sarua reujeung hénpon pinterna ngan dirarangkénan ku angka 7, jadi waé ngaranna téh Google Nexus 7. Sakumaha ngaranna, tablét ieu ukuran layarna 7 inci. Pausahaan anu kabagéan nyieun ieu tablét téh nyaéta Asus ti Taiwan. Google ngaluarkeun ieu tablét pikeun ilubiung di pasar tablét anu geus tiheula dikawasa ku Apple iPad katut Samsung Galaxy Tab. Ieu tablét dijieun kalawan wangunan anu ipis jeung hampang. Kamampuhanana anu kacida alusna kusabab dirojong ku spésipikasi hardware anu alus, diantarana prosésorna geus maké Quad-core nVidia Tegra 3 kalawan dirojong ku prosésor grapis GPU nVidia GeForce ULP 12-core. Layarna ukuran 7 inci kalawan résolusina 1280 x 800 piksel anu terapan taméng Corning Gorilla Glass. Terus ogé kamampuhan batréna anu kuat nepikeun ka salapan jam lamun dipaké nongton pilem atawa pidio HD. Lamun diantepkeun mah cenah bisa nepikeun ka 300 jam kakuatan batréna téh. Ditambah ogé ku dipasangna Android pérsi panganyarna, Android 4.1 Jelly Bean kalawan rupa-rupa aplikasi anu geus diterapkeunana saperti Gmail, Chrome, Google+ jeung Youtube.

Sanajan miboga rupa-rupa kapinunjulan, lain hartina ieu tablét téh henteu miboga kakurangan. Da sabenerna mah aya sababaraha hal anu henteu diayakeun dina ieu tablét. Diantarana waé hal anu henteu dipiboga ku ieu tablét téh nyaéta kamampuhan pikeun nyambung kana jaringan GSM. Ieu tablét ngan ukur bisa nyambung kana jaringan Wi-Fi wungkul. Jadi henteu bisa dipaké internétan lamun henteu nyambung kana jaringan Wi-Fi. Dipaké nelepon ogé henteu bisa pon kitu deui dipaké ngirim pésen (SMS). Salian ti éta, kaméra utama (kaméra tukang) ogé henteu diasupkeun kana ieu tablét. Ieu tablét ngan ukur diterapan kaméra hareup anu bisa nangkep resolusi 1,2 MP.

Leupas tina kapinunjulan reujeung kakuranganana, ieu tablét téh kawilang murah ogé lamun dibandingkeun reujeung tablét iPad kaluaran ti Apple katut tablét Galaxy Tab kaluaran Samsung. Henteu murah kumaha, ieu tablét téh di luar nagri mah dijual 299 dollar.

Spesipikasi Tablet Google Nexus 7

(Gambar kahiji meunang nginjeum ti http://www.google.com/, gambar kadua ti http://www.gsmarena.com/)

Parabot Keupeul (Handheld Device) dina Kahirupan Jalma Ayeuna


Parabot keupeul atawa ceuk istilah canggihna mah handheld device atawa mobile device mangrupakeun salasahiji wujud parabot anu disawang bakal beuki mahabu dina kahirupan jalma. Kahirupan jalma moal bisa leupas tina anu ngaranna parabot keupeul. Kahirupan jalma loba dibantuan ngaliwatan parabot ieu. Hal ieu, bisa katohiyan dina waktu ayeuna kénéh. Jalma-jalma sahanteuna miboga parabot keupeul ieu. Anu paling basajanna waé nyaéta hénpon. Saha atuh anu henteu apal atawa miboga hénpon? Ayeuna mah anu miboga hénpon téh lain ngan ukur pikeun jalma anu boga atawa husus urang dayeuh wungkul. Urang lembur ogé loba anu miboga hénpon. Hénpon geus sumebar ka unggal madhab.

Ku majuna jaman, parabot keupeul téh beuki punjul waé kamampuhanana téh. Kaasup ogé hénpon. Mimitina mah hénpon téh ngan ukur bisa dipaké nelpon jeung ngirim pésen (SMS) wungkul, ayeuna mah nambahan kamampuhanana. Kamampuhan hénpon beuki mekar ditambahan ku bisa nyetél lagu, motrét, ngarékam pidio, dipaké nulis tulisan, malahan bisa dipaké internétan. Salian ti kamampuhanana anu beuki loba, ditambah deui ku hargana ogé beuki murah. Kusabab kitu, henteu gampang sumebar kumaha. Beuki loba waé jalma anu miboga jeung merlukeun hénpon. Anu ngapimilik hénpon téh henteu diwawatesan ku jinis katut umur. Arék lalaki atawa awéwé, arék kolot atawa budak, taya halangan pikeun miboga hénpon.

Salasahiji wujud henpon

Salian ti hénpon, aya deui jinis parabot séjén anu kaasup kana parabot keupeul. Aya parabot anu leuwih canggih tibatan hénpon, nyaéta hénpon pinter (smartphone), PDA (Personal Digital Assistance), jeung Tablét. Parabot-parabot keupeul anu ieu mah biasana miboga kamampuhan anu leuwih hadé ti hénpon biasa. Najan parabot keupeul anu ieu mah masih kénéh tacan mahabu sumebarna, tapi tacan tangtu dina waktu kahareupna mah. Sataun atawa dua taun kahareupna mah bisa waé jadi gaganti hénpon biasa. Anu ayeuna mah maraké hénpon biasa, taun hareup mah diganti jadi hénpon pinter.

Hénpon pinter anu ayeuna mahal téh bisa waé kusabab beuki loba barangna, ka hareupna mah beuki murah. Lamun geus murah mah bisa kabeuli ku unggal jalma anu merlukeun (najan henteu merlukeun ogé osok aya waé anu maksakeun meuli).

Mahabuna parabot keupeul anu beuki canggih ieu, bisa jadi mangrupakeun hiji kasempetan anu alus. Pikeun anu taliti dina nengetan unggal kasempetan anu aya, bisa dijadikeun jalan néangan geusan usaha atawa bisnis. Bisnis atawa usaha dina widang parabot keupeul bakal nonggérak upluk-aplak.

Hayang ngamangpaatkeun kasempetan ieu…?

Mikawanoh Android


Naon atuh Android téh? Ceuk gampangna mah Android téh mangrupakeun sistem operasi anu dumasar kana Linux kalawan dipaké dina hénpon. Ieu sistem operasi téh dimekarkeun ku Google. Aya hiji kapinunjulan anu aya dina Android ieu, sanajan Google aktip ngokolakeun ieu sistem operasi tapi Android mah henteu daékeun dijual ku Google ka anu hayang makéna. Google ngahempékkeun ka saha waé anu arék maké Android pikeun diteundeun dina hénpon jieunanana. Tukang atawa pausahaan anu nyieun hénpon Android henteu kudu meuli atawa mayar ka Google. Tujuan utama ayana Android téh nyaéta pikeun ngadalikeun atawa ngokolakeun hénpon anu kaasup jinis hénpon pinter (smartphone). Sanajan kitu, kanyataanana aya ogé Android anu dipasang dina Google TV, Tablét jeung sajabana anu taya pakaitna reujeung hénpon.

Sabenerna mah lain ngan ukur Google anu ngararancang jeung ngamekarkeun Android téh. Loba pausahaan séjénna anu ngarojong kana lengkah Google kana ngawangun Android. Google katut pausahaan séjénna nyieun hiji kumpulan anu tujuanana pikeun ngawangun Android. Ieu kumpulan téh disebutkan Open handset Alliance (OHA) anu ngawengku sababaraha pausahaan hardware, software jeung telekomunikasi. Salian ti Google mah cenah miboga tujuan pikeun bisnis, nyaéta néangan duit tina ngamekarkeun Android téh ku jalan ngajual hénponna, jasana atawa aplikasi anu jalan dina Androidna.

Logo Android

Kusabab Google jadi kokojo dina ngawangun Android, loba layanan Google anu diasupkeun kana Android jadi stélan dasar. Diantarana waé layanan surélék Gmail, Google Calendar, Google Maps katut teu tinggaleun panyungi internét Google Web search. Ditambah ogé Google dijadikeun lambaran utama penyungsi internétna. Ngan kusabab Android mah bisa diubah-ubah, éta stélan téh bisa dirobah gumantung kahayang anu makéna atawa anu nyebarkeunana.