Naon atuh Kakarén Lebaran téh?


Lebaran geus liwat sababarah poé katukang. Ayeuna geus nincak kana bulan sawal. Kahirupan geus normal deui sakumaha biasana, sakumaha kahirupan saacan bulan puasa. Sanajan kitu, masih kénéh aya tapakna atawa panyésaan tina poéan lebaran éta. Anu kaasup panyésaan poéan lebaran téh biasana mah disebut kakarén lebaran.

Baheula mah lamun ngadéngé kecap kakarén lebaran téh osok inget kana tulisan (carpon jigana mah, punten da hilap deui) dina hiji majalah. Judulna téh teu jauh tina kakarén lebaran. Anu dipimaksud ku kakarén lebaran téh nyaéta panyésaan tina poéan lebaran. Pangpangna mah dahareun. Lamun arék dahar téh cenah jeung kakarén lebaran, nyaéta hulu lauk. Da dagingna mah geus béak mangsa poéan lebaran.

Lebaran 1 Syawwal 1431 H

Jadi anu ngaranna kakarén lebaran téh nyaéta perkara anu masih kénéh nyésa tina poéan lebaran. Ngan anu dimaksud di dieu mah lain dahareunana, tapi sagala perkara anu aya kénéh atawa masih nyangsang kénéh sanajan lebaranana geus liwat. Leuwih jauhna deui, lain ngan ukur urut atawa tapak tina lebaranana wungkul, da anu ngaranna lebaran mah teu bisa leupas tina anu nyababkeun ayana lebaran, nyaéta bulan puasa.

Jadi, lamun ditataan mah anu ngaranna kakarén lebaran téh lumayan loba oge. Geus puguh deui lamun opak, papais, rangginang, wajit, hulu lauk atawa hulu hayam mah.