Pasanggiri Pop Sunda Sumedang


Dina raraga ngamumulé Basa Sunda jeung ngamumulé seni Sunda, baris diayakeun pasanggiri Pop Sunda Sumedang. Pasanggiri ieu dilumangsungkeun ku panata calagara anu mangrupakeun gawé bareng antara Tandang Creative Community, Patuzzu Multigrafika jeung Hanjuang Sumedang kalawan pangrojong ti SMTV Sumedang. Pasanggiri bakal dilaksananakeun dina ping 26 jeung 27 Agustus 2017. Dina prungna pasanggiri aya dua undakan anu kudu diliwatan ku pamilon ieu pasanggiri, nyaéta undakan seléksi jeung undakan puncer (final).

Ieu pasanggiri bébas bisa diiluan ku saha waé, asal kaasup dina wengku umur ti mimiti sapuluh taun nepikeun ka 70 taun katut urang Jawa Barat. Kalawan sarat anu kudu ditedunan ku anu ngiluan kana ieu pasanggiri nyaéta ngeusian formulir daptar anu geus disadiakeun ku panata calagara (panitia), terus mayar waragad daptar anu gedéna Rp 100 rébu pikeun unggal pamilon ditambah potrét pamilon ukuran 3R anu jinisna dua rupa nyaéta potrét close up jeung sakabéh awak.

Pamilon bisa daptar langsung ngaliwatan kantor SMTV Sumedang di Jl. Raya Bandung – Cirebon No. 289 Désa Mandalahérang Kacamatan Cimalaka atawa bisa ogé ngaliwatan Pattuzu Multigrafika di Blk. Parakanmuncang Kacamatan Cimanggung. Salian ti éta, pamilon ogé bisa daptar ngaliwatan sawatara kontak anu disadiakeun ku panata calagara anu diantarana waé di nomer 0813-2068-9425 (Zay) pikeun pamilon anu dumuk di wewengkon Jatinangor jeung Tanjungsari, 0813-2410-2017 (Diky) pikeun pamilon anu dumuk di wewengkon Darmaraja jeung sabudeureunana kaasup Majalengka, 0812-2105-9657 (Oniel) atawa 0852-2216-9808 (Dali) pikeun urang Rancakalon jeung sabudeureunana katut Subang, 0888-0901-2637 (Nugie) atawa 0852-6454-7249 (Dadi) pikeun urang dayeuh Sumedang katut sabudeureunana.

Pasanggiri Pop Sunda Sumedang

Pamilon anu ngiluan kana pasanggiri ieu bisa milih lagu wajib anu bakal dibawakeun dina prungna pasanggiri, ditambah jeung lagu pilihan anu geus disadiakeun. Lagu wajib anu bisa dipilih ku pamilon mangrupakeun lagu anu biasa dihaleuangkeun ku Fanny Sabila nyaeta Tahu Sumedang, Ceurik Cimanuk atawa Darmaga Cinta. Sedengkeun lagu pilihanana nyaéta tin lagu-lagu anu dihaleuangkeun ku Minus One.

Waktu anu disadiakeun ku panata calagara pikeun narima pamilon anu daptar nepikeun ka ping 20 Agustus 2017. Anu daptar bisa jadi pamilon ieu pasanggiri bakal meunangkeun kagegelan mangrupa VCD Fanny Sabila, Paket Starter Pack 2 GB, Digiloop Telkomsel jeung Stiker Pasanggiri Pop Sunda.

Pamilon anu geus daptar baris ngiluan technical meeting anu baris dilaksanakeun dina poé Ahad ping 20 Agustus 2017. Anu saterusna bakal ngiluan pasanggiri dina ping 26 nepikeun ka 27 Agustus 2017.

Pasanggiri ieu marebutkeun hadiah mangrupa duit (uang pembinaan), piala katut mini clip jeung video clip. Ieu hadiah diancokeun pikeun jawara kahiji, kadua jeung katilu.

Pagelaran Soenda Ngahiji Tribute to The Beatles Geus Dilumangsungkeun


Sababaraha waktu anu geus kaliwat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Dayeuh Bandung geus ngalumangsungkeun acara kasenian Sunda anu dijejeran Sunda Ngahiji “Tribute to The Beatles”. Ieu acara dilaksanakeun di Cafe Dash, jalan Cihampelas No. 127-129 dayeuh Bandung. Ieu acara dilumangsungkeun dina poé Saptu ping 14 Maret anu kaliwat mimiti jam tujuh peuting nepikeun ka jam sawelas.

Komunitas Karinding Kasada keur pentas dina acara Soenda Ngahiji Tribute to The Beatles
Komunitas Karinding Kasada keur pentas dina acara Soenda Ngahiji Tribute to The Beatles

Ieu acara direuah-reuah ku sawatara seniman dayeuh Bandung saperti Mat Beatles Band, Karinding Kasada, Stand Up Comedy Anyun, Kabayan Jago Sulap (Jeyhan), Calung Ragas Modern, Angklung SMAN 16 Bandung katut Ajay Angklung Toél. Acara ieu diluuhan ogé ku sababaraha inohong Sunda katut anu mikalandep kana kasundaan saperti Kepala Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Bandung Herlan J Sumardji, Ketua Umum Sundawani, Wakil Ketua Yayasan Pangeran Sumedang, Pengawas Yayasan Timbanganten Bandung Radén Ayu Garlita Martanegara, Wakil Ketua Nonoman Karaton Sumedang Larang Alvin Wirakusumah Adinata, jeung inohong séjénna.

Ieu acara téh cenah mah mangrupakeun salasahiji cara ngamekarkeun seni tradisi Sunda di dayeuh Bandung ku cara ngahijikeun seni tradisi reujeung musik modérn. Terus, kunaon diayakeunana di café, cenah mah mibanda tujuan pikeun ngarobah anggapan salila ieu yén cafe jeung hotél ngan ukur bisa ngayakeun acara musik modérn wungkul. Padahal jinis musik tradisi Sunda ogé bisa dipagelarkeun di café atawa hotél.

(Inpo meunang nyutat ti Koran-Sindo)

Pagelaran Ringkang Katumbiri 2 ti Lisenda UPI Bandung


Pagelaran Ringkang Katumbiri 2 ti Lisenda UPI Bandung
Pagelaran Ringkang Katumbiri 2 ti Lisenda UPI Bandung

Dina poé Saptu pagéto (ping 18 Januari 2014), Lisenda (Lingkung Seni Sunda) UPI Bandung baris ngayakeun pagelaran anu eusina pidangan sababaraha rupa kasenian. Pagelaran anu dingaranan Ringkang Katumbiri 2 ieu baris dilumangsungkeun di Gedung Kebudayaan UPI Bandung kalawan waktuna jam tujuh peuting.

Sakumaha pagelaran saméméhna, pagelaran Ringkang Katumbiri 2 ampir sarua midangkeun sababaraha jinis seni tradisional Sunda. Anu ngabédakeun reujeung pagelaran saméméhna mah nyaéta dina pagelaran anu ayeuna mah ayana adu manis antara musik tradisional reujeung musik kaayeunakeun (kontémporér). Dina ieu pagelaran, anu ngawih baris dipirig ku suling jeung kacapi, ditambah ku celempungan katut karinding. Salian ti kawih, dipintonkeun ogé seni tari (ibing).

Pikeun anu panasaran kana ieu pagelaran katut kataji pikeun lalajo, bisa langsung waé ngontak ka Aditia di nomer 087827223313 atawa Aang di nomer 087824942151, atawa ngaliwatan akun twitter @lisendaJPBD. Lamun hayang lalajo, saméméhna kudu nebus heula tikétna anu hargana sapuluh rébu. Lamun meuli langsung di tempat wayahna hargana jadi 13 rébu. Anu mayar tikét bakal dibekelan bajigur.