Sisirangan


Keur budak mah, anu tacan loba pamikiran reujeung acan ajeg pamikiranana, anu ngaranana sisirangan téh osok mindeng kapilampah. Naha kusabab pahili antara kénca jeung katuhu atawa pahili sabeulah reujeung anu boga batur.

Lamun balik ti masigit atawa balik nganjang ti tatangga atawa balik ulin ti imahna babaturan, budak anu olo lého kénéh mah remen manggihan reujeung anu ngaranna sisirangan téh.

Teuing kumaha atuh jujutanana.

Sendal keteplek

Ngan sigana mah anu ngaranna budak mah, ceuk pamikiranana, anu penting mah bisa dipaké pikeun balik. Asal ulah nyeker teuing. Anu penting mah basa indit maké sendal kétéplék, balikna ogé kudu maké kétéplék deui. Kitu meureunan. Ngan dina perkara makéna deui, tara dipikir heula atawa ditempo heula éta kétéplék anu dipakéna téh naha anu dipaké tadi basa indit atawa lain. Sanajan béda reujeung anu dipaké basa indit ogé asal maké deui mah teu ieu jadi pikiran. Arék béda kétéplékna (pahili sabeulah reujeung anu séjén), atawa pahili antara kénca reujeung katuhu dina cara maké, teu jadi masalah. Ngan kolotna anu osok apaleun mah, da osok nyarékan atawa saeutikna ngagelendeng naha bet maké kétéplék sisirangan.

Rorodaan: Rorodaan Nu Sejenna


Rorodaan sejenna salian anu bisa ditumpakan teh aya deui rorodaan anu ngan ukur didorong. Rorodaan ieu mah aya sababaraha rupa. Aya rorodaan anu dijieunna tina dampal sendal capit, aya oge anu tina kai.

Rorodaan anu dijieunna tina dampal sendal capit mah ngan ukur bisa didorong. Ari gilindingna bisa ngan ukur hiji, bisa oge tilus siki nyarupaan kana gilinding rorodaan anu bisa ditumpakan. Gilindingna laleutik, buleudna kira-kira sapigeulangan leungeun. Ari paranti ngadorongna make gagang awi meunang ngarautan/ngalemeskeun. Dina rorodaan ieu mah supaya rada nyeni teh osok ditambahan ku kaleng urut kale susu. Tutupna diganti make balon. Tah eta tutu anu geus diganti ku balon teh osok ditakolan. Panakolna bisa tina gagang awi atawa kai. Nakolanana teh lamun rorodaanna dipajukeun. Jadi lamun rorodaan eta dipajukeun osok disada.

Rorodaan gilinding hiji

Aya oge rorodaan gilindingna hiji anu dijieunna tina kai, terus gagangna teh dijieunna tina leunjeuran awi tali. Rorodaan ieu mah lumayan kuat, da bisa dipake pikeun narik naon wae saperti narik wadah cai. Rorodaan iue teh sarua wae didorong, ngan ngadorongna biasana mah eta gagang tina leunjeuran awi teh diteundeun dina taktak. Dina tengah-tengah leunjeuran awi anu jadi gagangna tea, ditendeunan palang anu pondok jeung rada leutik cukup pikeun nyekelan, minangka setirna.

(Gambar meunang moto ti koran Pikiran Rakyat)