Hapit, Bulan Diantara Dua Bulan Anu Agung


Mundur heula ka tukang, Kabeneran ayeuna téh acan nincak kana bulan Rayagung. Bulan naon atuh ayeuna téh…?

Pikeun jalma anu apal kana ngaran-ngaran bulan dina basa Sunda mah, ngaran bulan ayeuna téh nyaéta bulan Hapit.

Bulan Hapit…?

Naha bet disebut bulan Hapit?

Ceuk béja ti kolot mah cenah, sababna dingaranan bulan Hapit téh kusabab ieu bulan téh aya dina antara dua bulan anu agung, nyaéta bulan Sawal jeung bulan Rayagung. Jadi Hapit téh bisa jadi nuduhkeun kana bulan anu kacapit, kacapit ku dua bulan anu agung. Sakumaha anu dipikanyaho ku urang, dina bulan Sawal (bulan saméméh Hapit) aya poéan ‘Idul Fitri sedengkeun dina bulan Rayagung (bulan satutasna Hapit) aya poéan ‘Idul Adha.

Kalender Bulan Hapit

Jadi, éta sababna bulan ayeuna disebut bulan Hapit téh.

Naon atuh Kakarén Lebaran téh?


Lebaran geus liwat sababarah poé katukang. Ayeuna geus nincak kana bulan sawal. Kahirupan geus normal deui sakumaha biasana, sakumaha kahirupan saacan bulan puasa. Sanajan kitu, masih kénéh aya tapakna atawa panyésaan tina poéan lebaran éta. Anu kaasup panyésaan poéan lebaran téh biasana mah disebut kakarén lebaran.

Baheula mah lamun ngadéngé kecap kakarén lebaran téh osok inget kana tulisan (carpon jigana mah, punten da hilap deui) dina hiji majalah. Judulna téh teu jauh tina kakarén lebaran. Anu dipimaksud ku kakarén lebaran téh nyaéta panyésaan tina poéan lebaran. Pangpangna mah dahareun. Lamun arék dahar téh cenah jeung kakarén lebaran, nyaéta hulu lauk. Da dagingna mah geus béak mangsa poéan lebaran.

Lebaran 1 Syawwal 1431 H

Jadi anu ngaranna kakarén lebaran téh nyaéta perkara anu masih kénéh nyésa tina poéan lebaran. Ngan anu dimaksud di dieu mah lain dahareunana, tapi sagala perkara anu aya kénéh atawa masih nyangsang kénéh sanajan lebaranana geus liwat. Leuwih jauhna deui, lain ngan ukur urut atawa tapak tina lebaranana wungkul, da anu ngaranna lebaran mah teu bisa leupas tina anu nyababkeun ayana lebaran, nyaéta bulan puasa.

Jadi, lamun ditataan mah anu ngaranna kakarén lebaran téh lumayan loba oge. Geus puguh deui lamun opak, papais, rangginang, wajit, hulu lauk atawa hulu hayam mah.