Pagelaran Angklung Pride 2013 di Saung Angklung Udjo


Saung Angklung Udjo kalawan dirojong ku Dina Kebudayaan Propinsi Jawa Barat baris ngayakeun pagelaran Angklung Pride 2013 di komplék Saung Angklung Udjo (SAU), jalan Padasuka dayeuh Bandung. Ieu pagelaran téh dilumangsungkeun dina raraga ngareuah-reuah Poé Angklung. Sakumaha anu geus kamaphum, tilu taun ka tukang angklung dijadikeun warisan budaya asal Indonésia ku lembaga UNESCO. Ngeunaan waktuna, pagelaran ieu bakal diayakeun dina ping 16 Nopémber.

Pagelaran Angklung Pride 2013
Pagelaran Angklung Pride 2013

Pagelaran ieu bakal diiluan ku barudak sakola SD, SMP jeung SMA. Barudak sakola anu asalna ti sababaraha wewengkon anu aya di Jawa Barat kayaning Indramayu, Banjar, Sumedang, Bogor, Bekasi jeung Cirebon baris ngiluan kana lomba pentas angklung. Salian ti lompa pentas, aya deui pintonan maén angklung anu diancokeun ku murid Saung Angklung Udjo. Ditambah ku ayana pentas sababaraha jinis angklung buhun anu aya di Jawa Barat.

Ku diayakeunana pagelaran ieu, dipiharep bisa jadi tempat ngajarkeun/ngawanohkeun musik tradisi ka barudak ogé ka masarakat umum. Anu daratang/lalajo kana ieu pagelaran sahanteuna bisa ngahargaan budaya angklung jeung ngaliwatan ieu pagelaran angklung bisa diwariskeun ka barudak entragan anyar. Dina ieu kasempetan ogé baris dilumangsungkeun pagelaran ‘Special Bamboo Afternoon Show’ anu mangrupakeun ranggeuyan kagiatan Angklung Pride 2013 dina wangunan pagelaran upacara hélaran, ibing tradisional Sunda jeung pintonan angklung sorangan.

(Inpo meunang nyutat ti Republika On Line, Gambar meunang nginjeum ti Instagram Asukmawandhani)