Sasih Sawelas


Juru kawih: Nining Méida AS/Barman S
Ciptaan Ki Ihin

Sasih Sawelas
Sasih Sawelas

Keur nohonan antara geugeut jeung deudeuh
Bongan léngkah geus anteng paduduaan
Nyungsi peuting tingtrimna katompérnakeun
Bulan imut marahmay dina lahunan

Keur nohonan neuleuman galeuh kadeudeuh
Bongan gupay keur anteng di kaangangan
Nyungsi taun aworna katompérnakeun
Bulan weléh nyangsara kedal kahéman

Sasih sawelas duh tarajé haté jeung haté
Sasih sawelas duh nyingrayna rasa kasimpé
Sasih sawelas duh randakah pusat katresna
Sasih sawelas duh randakah ku pangharepan