Antara És Bonbon, Ciki jeung Sarimi


És bonbon, ciki reujeung sarimi bisa disebutkeun kadaharan anu asalna ti dayeuh. Éta kadaharan lumayan dipikaresep ku barudak. Lamun jajan ka warung, biasana mah teu jauh tina kadaharan éta, salian ti jajan bala-bala, géhu, goréng ketan reujeung kurupuk. Ngan kadaharan anu pandeuri mah teu kudu diobrolkeun deui, da aya bédana.

Kunaon atuh bet ngan ukur anu tilu wungkul anu bakal disebutkeun di dieu? Taya maksud nanaon. Ngan anu jadi tengetaneun di dieu mah: anu mimiti bakal dicekelan jeung diinget-inget.

Sarimi

És bonbon mangrupakeun kadaharan anu osok dimomoy. És bonbon téh sarua jeung permén. Ari ciki mah kadaharan anu ha(ra)mpos (hampang jeung hipu), ceuk basa kiwari mah disebutna téh Snack atawa Makanan Ringan. Ari sarimi mah ngaran mérek pikeun mi. Tiluanana osok dijadikeun wawakil kadaran séwang-séwangan. Lamun hayang meuli permén, arék naon waé mérekna, disebutna téh apanan jajan és bonbon. Pon kitu deui jajan ciki, teu nempo ngaran mérekna, disebutna téh jajan ciki. Sarimi ogé kitu, arék jajan indomie atawa mie naon waé disebutna téh jajan sarimi.

Hal ieu najan éta ngaran téh mangrupakeun ngaran mérek atawa ngaran dagang hiji kadaharan, kusabab geus biasa diucapkeun ti mimiti ayana éta kadaharan, dijadikeun ngaran éta kadaharan. Ngaran kadaharan anu lain ngan ukur jadi mérek deui. Lamun manggihan kadaran anu sarua, najan mérekna sarua disebutna téh apanan ku ngaran kadaharan anu geus dipikawanoh ti anggalna.

(Gambar meunang nginjeum ti internet)