Mapag Puasa téh Kapiheulaan ku Tipi


Teu karasa geningan waktu téh nyérélékna. Ayeuna geus manjing bulan Rewah deui. Bulan anu ngandung harti yén sakeudeung deui bakal manggihan bulan puasa. Bulan anu sakuduna mah ditutunggu ti béh ditu, dipépénta ti baheula, dianti-anti ti kamari, heuseusna pikeun jalma-jalma anu mibanda panemu jeung kayakinan kumaha alusna éta bulan.

Wilujeng mapag sasih puasa romadon 1437 H
Wilujeng mapag sasih puasa romadon 1437 H

Naha geningan asa jempé waé, sigana mah katungkulkeun teuing ku pakasaban jeung pacabakan. Da baheula mah biasana saméméhna téh osok ramé dipadungdengkeun iraha atuh iraha mimitina bulan puasa téh, poé naon jeung tanggal sabaraha (sok padahal geus jelas tanggalna mah tanggal hiji Romadon).

Ayeuna mah asa kapiheulaan ku tipi. Mapag bulan puasa téh ti mangkukna kénéh tipi mah geus rada ramé kana puasa. Acan ogé ngalaksanakeun puasa, da éta mah dina tipi aya iklan buka puasa romadon sagala. Jeung naon buka puasana atawa kumaha ngajalankeun puasa supaya teu katerap panyakit mah (mag).

Tétéla, bener ogé mapag puasa téh kapiheulaan ku tipi. Aya ku kituna….

Doa Satutasna Solat Taraweh


Doa satutasna solat Taraweh
Doa satutasna solat Taraweh

Munggahan Mapag Puasa


Geus jadi kabiasaan lamun unggaran puasa mah biasana téh disebutna munggahan. Ampir sarua jigana mah reujeung munggah haji, anu hartina naék (indit) haji ka dayeuh Mekah. Munggahan téh meureunan naék atawa nincak kana bulan puasa atawa Romadhon. Loba kabiasaan anu remen dipigawé dina raraga munggahan ieu. Utamana mah ngumpul reujeung kulawarga atawa ngadon beberesih diri tina sagala rereged naha anu aya dina raga atawa jiwana.

Ngumpul reujeung kulawarga sanajan ngan ukur poéan munggaran atawa sapoé méméh asup ka bulan puasa. Anu sakola biasana osok diperékeun sakolana. Anu digawé aya kalana ogé peré supaya bisa ngumpul reujeung kulawarga dina mapag bulan puasana. Poéan méméh ninggang bulan puasa, osok ngadon beberesih heula atawa dikuramas. Meresihan diri tina kokotor anu napel dina awak atawa hadas. Teu poho ogé osok aya anu ngadon silih lubarkeun bangbaluh antara jalma reujeung jalma (papada urang).

Wilujeng ngalaksanakeun ibadah shaum Romadhon 1436 H
Wilujeng ngalaksanakeun ibadah shaum Romadhon 1436 H

Anu boga balong, osok ngahaja ngabedahkeun balong diala laukna pikeun nyayagakeun idangan nalika sahur. Anu boga ingon-ingon osok meuncit ingon-ingon piaraanana.

Wilujeng Ngalaksanakeun Ibadah Shaum Romadhon 1436 H


Wilujeng ngalaksanakeun ibadah shaum Romadhon 1436 H
Wilujeng ngalaksanakeun ibadah shaum Romadhon 1436 H

Mapag Bulan Romadhon 1436 H


Mapag bulan puasa Romadhon 1436 H
Mapag bulan puasa Romadhon 1436 H