Amérika Bakal Nalungtik Widang Atikan Anu Dumasar kana Budaya Sunda


Kabupatén Purwakarta reujeung nagri Amérika bakal ngayakeun gawé babarengan dina nguatkeun téhnologi anu dumasar kana produktivitas. Dina ieu gawé bareng téh Amérika bakal ngiringkeun tanaga ahli ka Purwakarta dina bulan Nopémber 2015. Dina bulan Désémberna bakal dilumangsungkeun olimpiade atikan karakter kalawan ditiléy ku juri ti Amérika. 20 urang pamilon pangalusna bakal diinditkeun ka Amérika pikeun ngiluan pelatihan.

Dina Forum International Young Leader Assembly, di Markas Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) Amérika, Dedi Mulyadi salaku Bupati Kabupatén Purwakarta kacida ngahargaan pisan ka sawatara ilmuwan Amérika anu panasaran kana atikan anu didadasaran ku budaya Sunda di Purwakarta.

Kusabab kitu, ilmuwan Amérika anu panasaran kana éta hal dihiap-hiap pisan pikeun ngayakeun panalungtikan di Kabupatén Purwakarta. Utamana ngeunaan sistem atikan anu didadasaran ku budaya Sunda anu dilumangsungkeun di Purwakarta. Panalungtikan diutamakeun kana widang atikan karakter.

Pa Dedi Mulyadi, salaku Bupati Purwakarta nalika biantara di gedong PBB
Pa Dedi Mulyadi, salaku Bupati Purwakarta nalika biantara di gedong PBB

Sakumaha anu ditembrakeun ku Bupati Purwakarta, sistem atikan anu geus dilaksanakeun di Purwakarta anu didadasaran ku budaya nyaéta asup sakola mimiti jam genep isuk-isuk, mawa bekel dahareun ti imah, barudak sakola dikudukeun miara ingon-ingon, ngawangun karakter supaya barudak bisa mandiri ku jalan nyieun kantong sorangan, tatanén nepikeun ka atikan anu diloyogkeun reujeung niléy anu bisa diterapkeun (aplikatif) jeung produktivitas kalawan dirojong ku aspék spritual ku jalan ngalaksanakeun puasa dua kali dina saminggu, turta maca jeung nulis Al-Quran jeung Salat Dhuha.

Tilu Karakter jeung Ikon Purwakarta


Pamaréntah Kabupatén Purwakarta, dina sababaraha waktu anu kaliwat, geus ngaresmikeun tilu jinis karakter jeung ikon Purwakarta nyaéta Musium Diorama ‘Bale Panyawangan’, Musium Citraresmi jeung Taman Air Mancur ‘Sribaduga’ Situ Buleud. Ayana tilu karakter ieu mangrupakeun program Bupati Purwakarta dina raraga ngabebenah dayeuh Purwakarta supaya mibanda karakter budaya reujeung nyadiakeun tempat pakanci pikeun masarakat Purwakarta. Salaku kabupatén anu mibanda sajarah karajaan Sunda, pamaréntah Purwakarta mikahayang supaya sajarah jeung budaya Sunda téh jadi bagéan dina ngabebenah jeung mémérés Purwakarta anu mibanda visi ‘Purwakarta Berkarakter’.

Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi SH nalika ngaresmikeun tilu karakter jeung ikon Purwakarta
Bupati Purwakarta, H. Dedi Mulyadi SH nalika ngaresmikeun tilu karakter jeung ikon Purwakarta

Tujuan diayakeunana tilu karakter ieu nyaéta nyadiakeun tempat pakanci pikeun warga masarakat Purwakarta. Atuh, lamun pakanci téh teu kudu jauh-jauh ka luar ti Purwakarta, da geus nyampak di dinya. Mangkaning, Taman Air Mancur Sribaduga di Situbuleud mangrupakeun anu panggedéna di Indonésia. Malahan mah cenah moal éléh ku anu aya di nagri Singapur.

Ditambah kuayana urang ti nagri Asing anu nganjrek di wewengkon Purwakarta, anu jumlahna kurang leuwih 2 rebu urang, bisa jadi tempat pikeun mikawanoh tentang sajarah jeung budaya Sunda.

(Inpo meunang nyutat ti Indopos)