Wilujeng Boboran Siam 1438 H


Wilujeng boboran siam 1438 H

Wilujeng Boboran Siam 1437 H


Wilujeng boboran siam 1 Syawwal 1437 H
Wilujeng boboran siam 1 Syawwal 1437 H

Wilujeng Ngalaksanakeun Ibadah Shaum 1437 H


Wilujeng ngalaksanakeun ibadah shaum Ramadhan 1437 H
Wilujeng ngalaksanakeun ibadah shaum Ramadhan 1437 H

Mapag Puasa téh Kapiheulaan ku Tipi


Teu karasa geningan waktu téh nyérélékna. Ayeuna geus manjing bulan Rewah deui. Bulan anu ngandung harti yén sakeudeung deui bakal manggihan bulan puasa. Bulan anu sakuduna mah ditutunggu ti béh ditu, dipépénta ti baheula, dianti-anti ti kamari, heuseusna pikeun jalma-jalma anu mibanda panemu jeung kayakinan kumaha alusna éta bulan.

Wilujeng mapag sasih puasa romadon 1437 H
Wilujeng mapag sasih puasa romadon 1437 H

Naha geningan asa jempé waé, sigana mah katungkulkeun teuing ku pakasaban jeung pacabakan. Da baheula mah biasana saméméhna téh osok ramé dipadungdengkeun iraha atuh iraha mimitina bulan puasa téh, poé naon jeung tanggal sabaraha (sok padahal geus jelas tanggalna mah tanggal hiji Romadon).

Ayeuna mah asa kapiheulaan ku tipi. Mapag bulan puasa téh ti mangkukna kénéh tipi mah geus rada ramé kana puasa. Acan ogé ngalaksanakeun puasa, da éta mah dina tipi aya iklan buka puasa romadon sagala. Jeung naon buka puasana atawa kumaha ngajalankeun puasa supaya teu katerap panyakit mah (mag).

Tétéla, bener ogé mapag puasa téh kapiheulaan ku tipi. Aya ku kituna….

Wilujeng Boboran Siam 1436 H


Wilujeng boboran siam 1 Syawwal 1436 H
Wilujeng boboran siam 1 Syawwal 1436 H

Patalimarga anu Padedet Manjing Buka Puasa


Geus jadi kabiasaan lamun dina bulan puasa mah anu ngaranna ngabuburit téh. Dina nungguan waktuna buka puasa, osok ngadon arulin atawa milampah pagawéan naon waé anu matak méakeun waktu anu antukna waktu téh teu karasa nyérélékna. Pikeun urang dayeuh mah arulin pikeun ngabuburitna téh kalolobaanana mah maraké kandaraan arék kandaraan gilindingna dua (motor) atawa gilinding opat (mobil). Malahan di pilemburan ogé ayeuna mah lamun arulin ngabuburit téh apanan sarua maraké kandaraan.

Patalimarga anu Padedet Manjing Buka Puasa
Patalimarga anu Padedet Manjing Buka Puasa

Arulin téh biasana mah dipungkas ku mareuli dahareun pikeun buka puasa atawa tajil. Teu anéh lamun osok loba anu ngadon daragang di tempat ngabuburit atawa di sisi jalan anu osok kaliwatan ku anu ngabuburit. Dina prakna anu daragang teh ayana di sisi jalan tur loba anu ngadon mareuli, bisa nyababkeun pabaliutna patalimarga. Anu ngabuburit tur maraké kandaraan téh osok padedet. Ditambah deui ku kandaraan anu baralik ti pagawéan. Jalan anu gedé ogé ngadon pinuh ku anu ngabuburit, pabaliut ka ditu ka dieu.

Teu anéh lamun manjing wanci maghrib mah di sababaraha tempat/jalan, osok ngadon macét ku kandaraan. Jam lima nepikeun ka wanci maghrib osok padedet. Matak nguji kasabaran lamun ngaliwatan ka éta patempatan. Anu gura-giru nepi ogé osok kahalangan.

(Potret meunang nginjeum ti Chakiman Journal)

Doa Satutasna Solat Taraweh


Doa satutasna solat Taraweh
Doa satutasna solat Taraweh